Az UngParty Virtuálé része. Főszerkesztő: Balla D. Károly  •  BDK újabb oldalai: Napi jegyzet: BDK BLOG | webmagazin: BDK Online | | Bázis: bdk.blog.hu | | Balládium weBirodalom : UngParty Blogfő | | Új: Pszichodráma

Archív lista 2001-ből. A linkek némelyike már vagy még nem működik!

Társadalom-Politika Oktatás-Nyelv-Vallás-Néprajz Kultúra-Művészet

Dokumentumok — Nézzen bele, töltse le, adja tovább!

Társadalom - Politika
•  A külhoni magyarok STÁTUSTÖRVÉNYe
• A magyar Országgyűlés elfogadta a státustörvényt
• Egyre kevesebben vagyunk
Andruhovics, Jurij: • Kis intim urbanisztika
Balla D. Károly: • Hivatásos magyarok
Balla D. Károly: • Mégis, kinek a státusa?
Farkas Péter:  • Kis magyar globalizáció
Tóth István: • Egy majdnem aktualitását veszített könyvről

Oktatás - Nyelv - Vallás - Néprajz
Csernicskó István: • Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalja magyar iskoláiban
Csernicskó István: • Jogok és jogtalanságok
Csernicskó István – Márku Anita: • Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása?
Fedinec Csilla: • Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján
Fedinec Csilla:  • Tömbösített Kárpátalja
Földvári Sándor: •  Ex Occidente Lux. Az európai kultúra recepciója a kárpátaljai ruszin, görög katolikus értelmiségnél a felvilágosodás korában. •  Előszó •  Bevezetés
Földvári Sándor: • Egy hozzáférhető kézikönyv
Komlós Attila: • A szlovákiai magyarok kétnyelvűségének tanulságai - Beszélgetés Lanstyák Istvánnal régiónk sajátos nyelvi jelenségéről
Orosz Ildikó: • A kárpátaljai magyar érettségizők továbbtanulási szándékairól egy reprezentatív szociológiai felmérés adatai alapján
Vári Fábián László: • A madárrá változott leány. Kárpátaljai ruszin népballadák.

Kultúra - Irodalom - Színház
Balla D. Károly: • „Ahhoz képest” irodalom
Balla D. Károly: • Szolgálat és/vagy önkifejezés
Balla D. Károly: A megkerülhetetlen tétel
Dibrova, Volodimir: • A kortárs ukrán irodalom
Hizsnyai Zoltán: • Irodalom és anyanyelv
Komlós Attila: • Egyetemesség vagy regionalitás? Beszélgetés Balla D. Károllyal a kárpátaljai magyar irodalomról
Kovács Imre Attila: • „Egy irodalmi ünnep mámora után”
Kovács Imre Attila: • Thézeusz vagy Ikarosz? Tűnődő jegyzetek a kárpátaljai magyar líra egynémely sajátosságáról
Kutasi Mónika: • Születésnapjait „Petőfi köztünk bolyongó szelleme” teszi ünnepélyessé - interjú Vári Fábián Lászlóval
Lajos Sándor: • Vándorlások kora - beszélgetés Vidnyánszky Attilával
Lőkös Ildikó: • Kárpátaljai szilánkok (Palackposta, 3)
N. Pál József: • „…a közös rettenetbe belenémult a falu…” (Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya)
(P.J):  Előbb a fogyasztói szempontok, aztán enter
Papp Endre: • "A vers viszi kezemet" - beszélgetés Bagu Lászlóval
Pécsi Györgyi: • Mi vész el az egységben? (Balla D. Károly: A hontalanság metaforái)
Penckófer János: • Élményválogatás. Az idegenségnek és a szójelentés felszámolásának az esélyeiről Bagu László két kötetében
Penckófer János: Janus arca megfordul. (Balla László kultúrateremtő szándékú irodalmi tevékenységének igazodásáról)
Szabó Gáspár:  Új bemutató: Háromgarasos 2001
Unoka Hugó: •  Siker a budai várban. Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok
Vinczellér Katalin: • Mitikus egyveleg
Z. SZ. Z.: •  Epikai diadal a fársángon. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon. Illyés Gyula Színház, Beregszász

 

Google keresőoptimalizálás