Kárpátalja tekintetében a gazdasági menekültek számánál nagyságrendekkel nagyobb a gazdasági helybenmaradóké.

UngBereg Alapítvány

http://hhrf.org/ungbereg
http://hhrf.org/netpansip

http://hhrf.org/ungparty
pansip.ini.hu
bdk.ini.hu

Oldalainkon 3000-nél több adatot és félezer szöveges dokumentumot (verseket, prózai írásokat, tanulmányokat, interjúkat, leírásokat) találhat
Friss hírek
Tekintse meg DUKUMENTUM-tárunkat
Új elektronikus könyv: Bagu László kötének digitális változata

Alapítványunk azért tesz erőfeszítéseket, hogy a magyar szellemi élet kárpátaljai képviselői sikeresen integrálódhassanak a szélesebb horizontú kulturális közegekbe.


Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítványt 1995. január 30-án vette nyilvántartásba a budapesti Fővárosi Bíróság az 5324-es sorszám alatt. 1998. január 1-től közhasznú szervezetként működik. Célja: közreműködés a kárpátaljai magyar irodalom és kultúra támogatásában. Közhasznú működése mellett az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytat. Irányító szerve a Kuratórium.

Székhely: H-1054 Budapest, Báthori u. 20.
Számlaszám: ABN-AMRO Bank Rt. 10200830-32319857-00000000

Adószám: 18071119-2-01

Levelezés: Balla D. Károly, UA-88000 Ungvár (Uzhgorod), Vár u. (Zamkova) 8.

Tel/fax: (+380) 3122 326 58

Mobil: (+36) 30 260 0659

E-mail: ungbereg@ungbereg.uzhgorod.ua

Internet: http://ungbereg.ini.hu
Telephely (könyvlerakat): IMI-Print Kft.: H-4400 Nyíregyháza, Debreceni út 136.

Főbb tevékenységek
a Pánsíp szerkesztősége
NetPánSíp folyóirat
Könyvkiadás, terjesztés
Pánsíp Irodalmi Szalon
Díjak és díjazottak
Közlemények
Dokumentumok
Kárpátalja
Intézmények
Irodalom Kárpátalján
Név és címtár
Éteri társak
Partnereink
Oldalaink nézettsége
UngParty Newság

Főbb tevékenységi köreink

Az UngBereg Alapítvány a Pánsíp ungvári szerkesztőségével szoros együttműködésben fejti ki tevékenységét. Összefogásuk révén olyan kis létszámú, ám hatékony szellemi műhely jött létre, amelynek keretében jelentős kiadói és irodalomszervezői, újabban internetes szolgáltatói munka folyik. Címszavakban: 

Főként kárpátaljai magyar szerzők könyveinek kiadása és terjesztése, népszerűsítése Kárpátalján, Magyarországon, a magyar nyelvterület más régióiban és Nyugaton (1999-ben például részt vettünk a Frankfurti Könyvvásáron). Az alapítvány könyvkiadói működése 2001-től csökkent intenzitással folyik.
Alapítványunk két díjat alapított és ítél oda évente, emellett ösztöndíjakkal, támogatásokkal, rendszeres előadói meghívásokkal (és ezek közvetítésével), könyveik forgalmazásával segíti a legeredményesebb kárpátaljai magyar értelmiségiek alkotótevékenységét.
2000 januárja óta tartott összejövetelei révén a szakmai diskurzus fontos és népszerű színterévé vált, amelynek keretében előadásokra, könyvbemutatókra, irodalmi estekre, szerzők és szellemi műhelyek bemutatkozására kerül sor. Az összejövetelek időpontjához igazodva jelentetjük meg a meghívóul is szolgáltató PISZ!-t, a Pánsíp Irodalmi Szalon tájékoztatóját. 2001. júniusi összejövetelét követően a Szalon szünetelteti összejöveteleteit.

2000 októberétől érhető el. Egyrészt azzal a szándékkal szerkesztjük, hogy az érdeklődőket fontos (és pontos!) információkhoz juttassuk, másrészt a kárpátaljai szellemi élet jelentős résztvevői számára kívánunk bemutatkozási lehetőséget, széles nyilvánosságot biztosítani. Ennek keretében készülnek az alkotókat és intézményeket bemutató külön oldalak (lásd a bal oldali DOSSZIÉ menűit), illetve a szinte hetente új anyagokkal bűvülő DOKUMENTUMTÁR. Részben az alapítváni munkához kapcsolódóan készül a netPánsíp c. irodalmi folyóirat és Balla D. Károly virtuális kávéháza, az UngParty NetCafé (lásd alább). Teljes internetes honlaprendszerünk 3000-nél több adatot és közel félezer irodalmi művel és más dokumentumot tartalmaz.

– ezen a címen 2000 legvégén került Internetre a Kárpátalján szerkesztett első digitális magyar folyóirat, amely az 1993-tól megjelenő Pánsíp c. lapot és ennek almanachsorozatát (UngBereg 1999, 2000, 2001) egészítette ki és részben váltotta fel. Az iratfolyam havonta új anyagokkal készül; évente kétszer komplett új szám jelenik meg, s a régi anyag az archívumba kerül.

Résztvétel szakmai rendezvényeken (pl. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál); előadókörutak, irodalmi rendezvények szervezése Kárpátalján és Magyarországon; publikációk, válogatások összeállítása és elhelyezése különböző fórumokon; kulturális szolgáltatások (előadások tartása; tanulmányok készítése; szövegszerkesztés; nyomdai előkészítés; fordítás; adatszolgáltatás stb.); kapcsolattartás és együttműködés más kulturális műhelyekkel.
     Az UngBereg és a Pánsíp elsősorban nem a pályázati úton elnyerhető (a határon túli magyarság felé irányuló) támogatásokra építi tevékenységét: több esztendeje (1997 óta) nem nyújtunk be pályázatokat az Illyés Közalapítványhoz és (1995 óta) a magyar kulturális minisztérium könyvtámogatási keretéből sem igyekszünk forrásokat szerezni kiadványaink megjelentetéséhez. (E magatartásunkat a Kárpátalján működő „szűrők”, ún. alkuratóriumok tevékenysége és illetékessége elleni csendes tiltakozásnak szánjuk.) Számítunk azonban a kölcsönös érdekeltséget szem előtt tartó vállalkozók és a mecénás hajlamú önzetlen magánszemélyek együttműködésére és támogatására, illetve – igen hangsúlyosan – a  közreműködők térítés nélkül végzett munkájára. Fenntartásai költségeit az UngBereg Alapítvány kezdettől fogva a vállalkozói alapon végzett kulturális szolgáltatások (előadások szervezése és tartása, kiadványtervezés, szövegszerkesztés, tanulmányok készítése, adatszolgáltatás) bevételeiből és könyveladásból fedezi. Emellet bizony céljaink megvalósításához (pl. az Irodalmi Szalon létrehozásához és fenntartásához) intézményi-alapítványi támogatásokat is megpályáztunk.