A művészet az ember lázadása a természet ízlésterrorja ellen... (Déry Tibor)

Az Internet a legnagyobb nyilvánosság előtt gyakorolt magány.

   NEWSÁG

 

E-mail

Frissítve: július 20..Hosszan tartó súlyos betegség után Ungváron elhunyt

Dr. Árpa István
(1925. VIII. 9. – 2001. VII. 18.)

zenetudós, a Zádor Dezső Zenei Társaság elnöke, a kárpátaljai magyar zenei élet jelentős szemilyisége. Három hét múlva lett volna 76 esztendős...

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a hozzátartozóknak.


Temetésére július 20-án 11-órától kerül sor Ungváron a Kálvária-hegyi ravatalozóból


Rövidesen lejáró pályázatok:

NYÁRI SZABADEGYETEM
a Márton Áron Szakkollégiumban hatátron túli magyar hallgatók számára

A HHRF pályázatai


Felújultak a tárgyalások a Magyar Elektronikus Könyvtár regionális góchelyeinek megalakítása ügyében.

A New York-i székhelyű KISOKOS nevű szolgáltató megtalálta és felvette adatbázisába az UngBereg Alapítvány honlapját (bővebben). Jelentkezésünkre reagálva pedig a Sajtó-Média rovatba felvette az UngParty NetCafét és a netPánsípot is.

Honlapjaink címe a megfelelő linkekkel már szerepel a Hungarian Human Rights Foundation induló oldalán!
Ugyanitt friss pályázati felhívások olvashatók

A magyar Országgyűlés elfogadta a státustörvényt

Hányszor érték el oldalainkat

Teljes honlaprendszerünk (UngParty, UngBereg, netPánsíp stb.)
2001. június 17-től a New York-i székhelyű
Hungarian Human Rights Foundation
szerverén működik. (Hogy a rangos alapítvány szerény munkánk eredményét erre méltónak találta, azt ezúton köszönöm meg a szervezet vezetőinek.
Balla D. Károly)

A Nyelvünk és Kulturánk 2001/2. száma Balla D. Károllyal készült terjedelmes interjút adott közre, amelyben a költő a kárpátaljai magyar irodalomról Komlós Attila kérdéseire válaszolva fejtette ki véleményét.

Megújult a Véletlen Balett honlapja, ezzel együtt címe is megváltozott.
Lehívható: http://www.vbalett.hu

A Magyar Napló 2. negyedévi friss száma Vári Fábián László A tenger nevében, Fodor Géza Madárvirágos vers és Penckófer János Műtőmozi, egy per harmincnyolc c. versét közölte. (Mint ismeretes, a két előbbi vers a Kárpátalja, illetve az Irka c. lapban jelent meg először; erről azonban a közlemény nem tesz említést.)

Köszönettel megkaptuk a meghívást a Magyar Értelmiségiek Közösségének július 20-22-i rendezvényeire, amelyekre az Olvasás Éve alkalmából kerül sor Ungváron, Técsőn, Beregszászban és Szolyván. - Sajnos nem tudunk ott lenni

A Petőfi Rádió július 14-i Premier c. műsorobán Vidnyánszky Attila főrendező beszélt a beregszászi színház friss programjairól és terveiről. Ugyanerről Balázsi József igazgatót a BeregInfó kérdezte.

A Kárpátalja 2001. július 13. száma (P.J) aláírással eléggé furcsa recenciót közölt Bagu László az argentin típusú családok lemészárlása c. verseskötetéről. Az írás tartalmának némileg ellentmondó rovatcím: "Könyvajánló".

A Parnasszus friss száma (2001/nyár) Bagu László gerinchúrozó zsinorozó kábel és [credo lenne vagy ars poetica ha valahogy hívnák], Lengyel Tamás Robin Hood-e kínos és betű Tanger, valamint Balla D. Károly Lukkal a közepén c. verseit közli. (Lengyel Tamás verseinek első - digitális - közlésére a netPánsíp 2001/2 számában került sor)

Július 6-án Beregszászban tartottuk a Pánsíp Irodalmi Szalon évadzáró összejövetelét a Közoktatás c. lap szerkesztőségében. Előbb Móricz Kálmán Kárpátalja sorsfordulói című kötetét mutattuk be; a szerzővel Balla D. Károly beszélgetett. Ezt követően Csernicskó István tartott előadást A nyelv változik. És a nyelvtan? címmel.

A Nyelvünk és Kultúránk c. folyóirat főszerkesztője hónapokkal ezelőtt felfigyelt Csernicskó Istvánnak a honlapunkon közzétett egyik tanulmányára és közlésre kérte. A tanulmány a folyóirat 2001/2. számában meg is jelent. Sajnos honlapunkat, mint az elsődleges közlés helyet, a szerkesztőség nem tüntette fel.

Az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület 1985-ben alapította az ÉV KÖNYVE DÍJAKat, amelyeket 1996 óta a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványának Kuratórióma gondoz. A 15 főből álló Bíráló Bizottság az ÉV KÖNYVE 2000-díjak között regény kategóriában az elismerést Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya c. művének ítélte oda. (Mint ismeretes, a könyv először 1991-ben jelent meg a Hatodik Síp Könyvek sorozat első darabjaként. Erről egyébként az új kiadás nem tesz említést.)

Az Ünnepi Könyvhét nyitó napján a szentendrei Pest Megyei Könyvtár íróvendége Grendel Lajos és Balla D. Károly volt. A beszélgetést Tarján Tamás vezette.

A bécsi Bornemisza Péter Társaság rendezésében 47. alkalommal került sor az ún. Annabergi Konferenciára június 8-10 között. A színhely ezúttal a nyugat-dunántúli Huszárokelőpuszta (Pannonhalma és Pápa között) volt. A tanácskozás meghívott előadójaként Balla D. Károly tartott előadást a kárpátaljai magyarság általános helyzetéről, irodalmi életéről.
A rendezvény keretében
a Pápai Református Kollégium dísztermében sorra került irodalmi esten többek között Berniczky Éva és Balla D. Károly olvasott fel írásaiból.

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent meg a XX. századi kárpátaljai magyar prózaírók Lecke c. antológiája és Nagy Zoltán Mihály Az idő súlya alatt c. novelláskötete az Intermix, valamint Bagu lászló az argentin típusú családok lemészárlása c. verseskötete a Tinta Könyvkiadó gondozásában.

A Kárpátalja c. lap június 15-i one-line kiadásából emeltük ki a hírt:

Határon Túli Magyar Színházak 13. Találkozója

      Kisvárdán rendezték meg a Határon Túli Magyar Színházak 13. Találkozóját, amelyen részt vett a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház is. A beregszászi színtársulat június 5-én Mickiewicz Ősök, míg 7-én Verebes Ernő Sardaffas, a hímboszorkány c. darabját mutatta be.
    
A társulat és Vidnyánszky Attila rendező az Illyés Közalapítvány különdíját érdemelte ki a kimagasló színészi teljesítmény és rendezés elismeréseként. Szűcs Nelli, Trill Zsolt és Vidnyánszky Attila továbbá a fiatal kritikusok Perec Díját is átvehették.

karmacsi


Korábbi híreink:

Áprilisban részt vettünk a
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

A magam részéről ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik közreműködőkként vagy résztvevőkként megtisztelték rendezvényeinket jelenlétükkel, illetve ellátogattak standunkra a Könyvfesztiválon.

Balla D. Károly

   A kiadói műhelyek legrangosabb magyarországi szakmai seregszemléjén a Budapest Kongresszusi Központban standunkon április 26-30 között igyekeztünk bemutatni a kárpátaljai (vonatkozású) magyar könyvkínálat széles palettáját. Az érdeklődők megismerhették továbbá folyóiratainkat, almanachjainkat és több összefoglaló gyűjteményes kiadványt.
   Április 27-én került sor Balla D. Károly Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében c. új könyvének premierjére. A kötetet Tóth István, a HTMH főosztályvezetője mutatta be, ennek során az elismerő szavak mellett nyomatékkal kétségbe vonta a közreadott esszékben szereplő vélemények és állítások érvényességét. (Előadásának szövege) A kötetet megjelentető Magyar Napló Kiadó részéről Oláh János szólt a műhelyük gondozása alatt álló könyvsorozatról. Rövid reagálásában a szerző megköszönte az előadók közreműködését és hangot adott annak a véleményének, hogy az irásaiban felvázolt problémák - szerinte - létezőek. Ezek után dedikálásra került sor.
   A Fesztivál idején résztvételünkkel számos más rendezvényekre is sor került, szakmai megbeszéléséket folytattunk, találkoztunk partnereinkkel, szerzőinkkel, barátainkal. A három és fél nap alatt becslésünk szerint nagyjából háromszáz érdeklődő és legalább száz vásárló figyelmét keltette fel a Pánsíp-UngBereg standja.


Felvettük a kapcsolatot a www.bookinfo.hu készítőivel. A honlap számos hasznos kiadói, könyves, kulturális indormációt nyújt. További újabb internetes kapcsolataink
http://www.netvers.hu
http://www.szemfules.hu

Az Élet és Irodalom május 10-i száma Penckófer János Fite c. versét közölte.

Április 24-én Ungváron megnyílt a modern irányzatokat követő fiatal képzőművészek ART-IMFORM csoportjának (Tarasz Tabaka, ifj. Habda László, Bulecza Gábor és mások) kiállítása. A kiállított műtárgyak között nagy örömmel fedeztük fel Bagu László néhány versének kéziratát.

Megjelent a Véletlen Balett ukrán száma (2001/1.)

Megjelent Balla László kortörténeti regényfolyamának 6. darabja A lét határán címen, valamint Szobor a főtéren c. novelláskötete.

Irodalmi-kulturális linkgyűjtemény!

Határon túli magyar folyóiratok internetes elérhetősége

További közlemények megtekintése:  Hírek, információk • Felhívások • Hivatalos közlemények

Április 26-án a
Márton Áron Szakkolégium
könyvtárának a szervezésében az intézet Galériáján került sor UngBereg 2001 c. almanachunk bemutatójára. Nagy Andrea könyvtárvezető bemutató szavai után Balla D. Károly és Berniczky Éva a Pánsíp folyóiratról, az UngBereg almanachsorozatról és a netPánsíp digitális iratfolyamról beszéltek, felvázolva a szerkesztés egyes sajátságait. Régebbi, újabb és állandó szerzőink közül Bagu László, Konczek József, Pócs István és Szitányi György olvasott fel írásaiból, illetve szólt munkájáról, alkotói elveiről.

A Pánsíp Irodalmi Szalon
április 28-án tartotta rendkívüli (kihelyezett) összejövetelét a budapesti Márkus vendéglőben. A résztvevők kötetlen társalgás keretében váltottak szót a legújabb irodalmi kiadványokról, az internetes megjelenés lehetőségeiről, kicserélték a Könyvfesztivál és a kapcsolódó rendezvények főbb tapasztalatait

A Pánsíp Irodalmi Szalon
2001. március 31-én tartott ungvári összejövetelén vendégünk volt:

szerkesztősége Kacsur Gusztáv főszerkesztő vezetésével, továbbá Géczi Tihamér iskolaigazgató, akivel a Beregi Költészeti Napok rendezvényéről és a tanintézet nemzetközi sportsikereiről beszélgettünk. Ugyanekkor tmutattuk be UngBereg 2001 c. almanachunkat.

A békéscsabai Bárka c. folyóirat legújabb száma (2001/2) Penckófer János Műtőmozi c. írásából közölt részleteket. A lap két legutóbbi számának is volt kárpátaljai szerzője: 2000/6: Berniczky Éva novellája, Balla D. Károly versei; 2001/1: Bagu lászló versei.

A 2000 c. folyóirat idei februári száma Balla D. Károly Vendéglő a dilis Palikához, az Ezredvég március-áprilisi száma Vigasztalanul, a Mozgó Világ májusi száma pedig Az álomszarvas c. novelláját közölte.Balla D. Károly magán(y)hiradója. BDK News

Honlap SEO szolgáltatás


Elhunyt Árpa István - 2001 Hírek. Google első hely. Weboldal keresőoptimalizálás Budapest. Prémium linképítés. Keresőmarketing szakértő

keresőoptimalizálás budapest - infrapanel | Google első hely. SEO: weboldal optimalizálás: helyezés javítás. Honlap Seo tanácsadás és keresőmarketing tippek online. Prémium Linképítés ára.