Balla D. Károly virtuális törzsasztalánál most 11-en ülnek


Egy Ung parti városban ücsörgök a kávéházban megszokott helyemen. Aki mellém telepszik, annak elmesélem, miként tekingetek Kárpátaljáról a Nagyvilágba. A pincér már hozza a gőzölgő feketét, körben újságok, folyóiratok, könyvek; kellemes zene hangja keveredik a zsongásba; itt ülnek mellettem barátaim, a szomszédos asztaloktól is át- átszólnak a kollégák vagy családom tagjai. Hátradőlök a kényelmes fonott karosszékben. Nagyon jól érzem magam.
Most nyit be a Caféba virtuális nagynéném, aki mostanáig rám várva a Toronyszobámban időzött.
– Édes Néném, meghívhatom Kédet egy következmények nélküli feketelevesre? Időzzön el itten velünk. Én igazán nem sietek.

A törzsasztal aktuális vendégei:

köztudottan ki nem állhatta az élő írókat, ellenben rajongott azokért az alkotókért, akik végre elhaláloztak.

Berniczky Éva

Az előszobában ott topogott Ádám, aki szervlopásért akarta beperelni a Jóistent. Éva masszázs-szalont nyitott.

Konczek József

...már vagy 32 éve brrr... m e g f e r t ő z ö t t, és most én fertőzök vele másokat...

Szabadi TiborFordított érkezési sorrendben – akik asztalomnál ülnek vagy ültek – és amit hoztak magukkal:
Szúnyogh Szabolcs

Végy egy pörgőt...

Önélet

Lengyel Tamás

Irodal-koholom

*

Alak a hálóban

Berniczky Éva

Egy sosem repült madár

Thomas Alvé Edison

Konczek József

Mese a Jóistenről

Mese az osztozkodó medvékről

Bagu László
Szűgyi Zoltán
Szitányi György

Hagyaték

És a tenger

Beszédes István
Szabadi Tibor

Kedves Barátaim!

Biografio

Balla D. Károly

Amikor nyakára csavarodott a történelem

Amikor csatlakozott a hadhoz