Digitális megjelenés:   


A Pánsíp ungvári szerkesztősége 1993-ban kezdte meg ténykedését, előbb a Galéria Kiadó keretei között, majd annak megszűnésétől önálló szellemi műhelyként, az UngBereg Alapítvánnyal szoros együttműködésben. A szerkesztőség a Pánsíp c. kulturális magazin (1993-1999), illetve (1999-től) a Pánsíp évkönyveként jegyzett UngBereg-almanachsorozat, valamint a 2000 végén indult netPÁNSÍP gondozása mellett más szerkesztési, szervezői feladatokat is ellát, részt vesz a könyvkiadásban és -terjesztésben, pályázatokat hirdet, író-olvasó találkozókat szervez, kulturális szolgáltatást nyújt. Bővebben
2000 januárjától a szerkesztőségi keretek között tartja összejöveteleit a Pánsíp Irodalmi Szalon.

A szerkesztőség vezetője: Berniczky Éva
Kiadó, alapító főszerkesztő: Balla D. Károly
A szerkesztési munkában részt vesz: Csernicskó István
Internetes kommunikáció: Balla Kolos

A szerkesztőség tagjai, belső és állandó külső munkatársai az alapítás óta:

Bagu László (1997-98), Balla D. Károly (1993-),
Berniczky Éva (1993-), Csernicskó István (1996-),
Fedinec Csilla (1999), Horváth Sándor (1993-95),
Kovács Elemér (1993-96), Kőszeghy Elemér (1993),
Lengyel Tamás (1994-95), Nagy Zoltán Mihály (1993-96),
P. Punykó Mária (1993-95), Aleksey Popov (1994-95),
Szöllősy Tibor (1993-95).

Elkészült a Pánsíp 1-22. számának bibliográfiája.

2000. december végén a Hálóra került a netPánsíp!
2001 januárjában megjelent az UngBereg 2001!