Nézzen bele, töltse le, adja tovább!

Dokumentumok

Tanulmány, esszé, cikk, interjú, közelemény

* * *
•  A külhoni magyarok STÁTUSTÖRVÉNYe
* * *
•  Árvíz Kárpátalján, 2001. március (fotók)
Andruhovics, Jurij
•  Kis intim urbanisztika

•  „Ahhoz képest” irodalom
•  Hivatásos magyarok

•  Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalja magyar iskoláiban
•  Jogok és jogtalanságok
Csernicskó István – Márku Anita

•  Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása?

Dibrova, Volodimir
•  A kortárs ukrán irodalom
     Farkas Péter
 •  Kis magyar globalizáció
•  Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján
•  Tömbösített Kárpátalja
   Földvári Sándor
  Ex Occidente Lux. Az európai kultúra recepciója a kárpátaljai ruszin, görög katolikus értelmiségnél a felvilágosodás korában. •  Előszó. •  Bevezetés.
Földvári Sándor
•  Egy hozzáférhető kézikönyv
Komlós Attila

•  A szlovákiai magyarok kétnyelvűségének tanulságai - Beszélgetés Lanstyák Istvánnal régiónk sajátos nyelvi jelenségéről
  •   Egyetemesség vagy regionalitás? Beszélgetés Balla D. Károllyal a kárpátaljai magyar irodalomról

Kovács Imre Attila

Kutasi Mónika

Lajos Sándor
•  Vándorlások kora - beszélgetés Vidnyánszky Attilával
Orosz Ildikó

•  A kárpátaljai magyar érettségizők továbbtanulási szándékairól egy reprezentatív szociológiai felmérés adatai alapján

(P.J)
 Előbb a fogyasztói szempontok, aztán enter
Pécsi Györgyi
•  Mi vész el az egységben? (Balla D. Károly: A hontalanság metaforái)
Szabó Gáspár
 Új bemutató: Háromgarasos 2001
Tóth István
•  Egy majdnem aktualitását veszített könyvről

Unoka Hugó

•  Siker a budai várban. Choderlos de Laclos: Veszedelmes viszonyok

Vári Fábián László
•  A madárrá változott leány. Kárpátaljai ruszin népballadák.
Vinczellér Katalin
•  Mitikus egyveleg
Z. SZ. Z.

•  Epikai diadal a fársángon. Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis a dámák diadala a Fársángon. Illyés Gyula Színház, Beregszász

Szépirodalmi jellegű írások:

•  Anna Ahmatova versei

•  Vitalij Dvorcin: Eurydice (musical-szövegkönyv)

•  A NetPánSíp anyagai

•  A Törzsasztal anyagai

•  Balla D. Károly művei

•  a Véletlen Balett ukrán száma