Díjak és díjazottak

Az UngBereg Alapítvány két díjat alapított és ítél oda évente.
A díjak átadására minden alkalommal ünnepélyes keretek között kerül sor a Pánsíp ungvári szerkesztőségében január végén. Az baráti fogadással egybekötött díjátadások 2000-től a Pánsíp Irodalmi Szalon rendezvénye részeként zajlanak.

DÍJÁTADÁSOK:


KÁRMIN-díjak:

 

Penckófer János (1996)
Bagu László (1997)
P. Punykó Mária (1998)
Cséka György (1999)
Penckófer János (2001)

Különdíjak:

Vidnyánszky Attila (1996)
Németh István (1998)
Lengyel Tamás (2000)

KÁRMIN-díj

Alapítva 1995. január 22-én

A díj létrehozásával az alapítók hozzá kívántak járulni Kárpátalja magyar irodalmának gazdagításához, az alkotómunka ösztönzéséhez, a minőség- és teljesítményelvű értékrend kialakításához.
    A díjat évente egyszer, január 22-én (a magyar kultúra napján) ítéli oda az Alapítvány Kuratóriumának tagjaiból és az általuk felkért személyekből álló testület.
    Az odaítélés kritériuma: KÁRMIN-díjban azok a Kárpátalján élő és alkotó írók, költők, kritikusok, publicisták, szerkesztők és irodalomszervezők részesülhetnek, akik az odaítélést megelőző esztendőben írásaik nívójával vagy szerkesztői-szervezői munkájukkal a leginkább hozzájárultak a magyar irodalom kárpátaljai gazdagításához, értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, az irodalmi élet színesítéséhez.
    A KÁRMIN-díjjal járó, 1995-ben megállapított minimális pénzjutalom: 100.000 Ft egyéves nettó banki kamata. (Tekintettel a kamatok esésére és a Ft inflálódására az alapítók igyekeznek a díj összegét  megfelelő szinten tartani.) KÁRMIN-díjban csak egyetlen magánszemély rézsesülhet évente. A KÁRMIN-díj mellett kiadhatók Különdíjak, ezek odaítélésének kritériumai eltérhetnek a Fődíjétól: megkaphatják a társművészetek képviselő, nem Kárpátalján működő alkotók, a Különdíj kiadható életműdíjként vagy kollektív teljesítmény elismeréséül.

 

   

Váradi-Sternberg
János Díjak:

 

Fedinec Csilla (1999)
Kobály József (1999)
Orosz Ildikó (1999)
Botlik József (2000)
Varga Béla (2001)
Vári Fábián László (2001)

Váradi-Sternberg János Díj

Alapítva 1999-ben

1999-ben az UngBereg Alapítvány – a névadó születésének 75. évfordulója alkalmából, családjával egyetértésben – megalapította a Váradi-Sternberg János Díjat, amellyel méltó emléket kívánt állítani a tudós professzornak. A díjban a társadalomtudományok azon (kárpátaljai vagy Kárpátaljával foglalkozó) művelői, azon kutatók, oktatók, publicisták, a közélet vagy akár a művészetek azon képviselői részesülhetnek, akik tevékenységükkel a nemzetk és nemzetiségek együttélésének ügyét, a toleranciát, a másság tiszteletét szolgálják, akik fellépnek mindenfajta diszkrimináció ellen, s munkásságukkal tanúságot tesznek a torzításoktól, hamisításoktól mentes történelem. és társadalomszemlélet mellett.
A díjat évente egyszer ítéli oda az Alapítvány Kuratóriuma megfelelő szakmai tájékozódás után, az ügy jelentőségéhez méltó körültekintéssel, a névadó születésének évfordulóját követően.
   

 

Díjátadások 2000-ben


KÁRMIN-díj 2000

     Az UngBereg Alapítvány 2000-ben – nem találván megfelelően magas nívójú irodalmi teljesítményt a kárpátaljai írók 1999. évi működésében – ezúttal nem adta ki a Kárpátaljai Magyar Irodalmi Nívódíjat. (Mint ismeretes, a Magyar Kultúra Napja (január 22.) alkalmából 1995-ben életre hívott díjban „azok a kárpátaljai írók, költők, kritikusok, publicisták, szerkesztők és irodalomszervezők részesülhetnek, akik az odaítélést megelőző esztendőben írásaik nívójával vagy szerkesztői-szervezői munkájukkal a leginkább hozzájárultak a magyar irodalom kárpátaljai gazdagításához, értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, az irodalmi élet színesítéséhez.”) A nem Kárpátalján élő irodalmároknak is odaítélhető Különdíjat ezúttal
Lengyel Tamás

vehette át a magas színvonalú Véletlen Balett c. folyóirat kiadása érdekében tett erőfeszítéséért, szerkesztői és írói munkájáért.

     A díj ünnepélyes átadására a Pánsíp Irodalmi Szalonban került sor január 29-én. A díjazott munkásságát méltató laudációt Csernicskó István tartotta.


Váradi-Sternberg János Díj 2000

     1999-ben Alapítványunk (a névadó születésének 75. évfordulója alkalmából) megalapította a Váradi-Sternberg János Díjat, amellyel méltó emléket kíván állítani a tudós professzornak. A díjban a társadalomtudományok azon (kárpátaljai vagy Kárpátaljával foglalkozó) művelői, azon kutatók, oktatók, publicisták, a közélet vagy akár a művészetek azon képviselői részesülhetnek, akik tevékenységükkel a nemzetek és nemzetiségek együttélésének ügyét, a toleranciát, a másság tiszteletét szolgálják, akik fellépnek mindenfajta diszkrimináció ellen, s munkásságukkal tanúságot tesznek a torzításoktól, hamisításoktól mentes történelem- és társadalomszemlélet mellett. A díjat évente egyszer ítéli oda a kuratórium megfelelő szakmai tájékozódás után, az ügy jelentőségéhez méltó körültekintéssel, a névadó születésének évfordulóját követő egy hónapon belül.
     A 2000. évi díjat a Pánsíp Irodalmi Szalon keretében január 29-én tartott ünepségen

Botlik József

irodalomtörténész, kutató vehette át a kárpátaljai magyarság és a vele együtt élő nemzetiségek történetét hiteles tények alapján feltáró írásaiért és egyháztörténeti kutatásaiért. Laudációt Dupka György tartott.


Díjátadások 2001-ben

     A 2001. évi díjak átadására január 27-én került sor a Pánsíp Irodalmi Szalon rendezvénye keretében.

    KÁRMIN-díjban prózaírói és irodalomkritikusi tevékenysége elismeréséül

Penckófer János

részesült. (Laudáció: Nagy Zoltán Mihály.) A Váradi-Sternberg János Díjat ezúttal

Vári Fábián László

és

Varga Béla

vehette át, előbbi a ruszin népballadák avatott műfordítójaként, utóbbi tudósítói munkájáért, a magyarországi hírközlés tárgyilagos tájékoztatásáért. (A Ladációkat Tóth István és Beregszászi Anikó tartotta.) A 15-15 ezer Ft pénzjutalommal járó díjakat az UngBereg Alapítvány kurátorai, Balla D. Károly és Csernicskó István adta át.

A BeregInfo fotóin:

Tóth István Penckófer Jánosnak, Balla D. Károly Varga Bélának gratulál.

Az eseményről hírt adott a Kárpáti Igaz Szó és a Kárpátalja, a BeregInfo pedig fényképes beszámolót közölt. A Magyar Napló Balla D. Károly VIRTUÁLIS NAGYNÉNI c. hírlevelének közlésével tudósított az eseményről, a Nyelvünk és Kultúránk c. folyóirat pedig Bodolay Klára tollából közölt ismertetést.