Az oldal tartalma:
Elérhetőség
Kapcsolódások:

   Fedinec Csilla PhD (1968, Beregszász)

   Elérhetőség:

Levél:  H-1111 Budapest, Kruspér u. 2-4. A/1014. (ideiglenes)
UA-90212 Kárpátalja Bátyu Vasút u. 30. (állandó)

Tel:  06-20-3964597.

e-mail:  fedinec@hotmail.com
Internet:  http://hhrf.org/ungparty/privat/fedinec.htm

Életrajz:

Tanulmányok 
1974–1985 Bátyui Középiskola (magyar tannyelvű) 
1986–1992 Ungvári Állami Egyetem, magyar nyelv és irodalom szak 
1992–1993 aspiráns az UÁE Magyar Filológiai Tanszékén
1993–1994  doktorandusz a KLTE Neveléstudományi Tanszékén 
PhD értekezés
A magyar közoktatás története Kárpátalján az 1940–60-as években
Tudományos fokozat
PhD (neveléstudomány) MTA 1996
Számítógépes ismeret
Word, Excel
Munkahely 
1985–1991  Vörös Zászló c. Beregszászi járási lap szerkesztősége, ukrán–magyar fordító, újságíró
1991–1992   Kárpáti Igaz Szó c. Kárpátaljai területi lap szerkesztősége, újságíró
1994–1999  Ungvári Állami Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke, oktató. Tanított tárgyak: irodalomelmélet; a reformkori magyar irodalom története; a magyar kultúra története; az irodalomtanítás módszertana; a magyar sajtó és kritika története; speciálkollégiumok. 
Egyéb tevékenység 
1991–1993  A Hármashatár c. lap (Nyíregyháza–Ungvár–Szatmárnémeti) szerkesztő bizottságának tagja; a Kárpátalja c. lap (Miskolc) tudósítója
1995–1998  a Kárpáti Kalendárium (Kárpáti Kiadó, Ungvár) összeállítója
1996 az Acta Hungarica c. tudományos folyóirat (Ungvár, Hungarológiai Központ) szerkesztő bizottságának tagja
1999 az UngBereg 1999 c. irodalmi, kritikai és művelődési almanach (Ungvár–Budapest) munkatársa
Ösztöndíj 

1998–2001:  MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
200-2002:  MTA-SYLFF

Szakmai elismerés 
1999  Váradi-Sternberg János Díj

Önálló kötetek:

Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–1991). Officina Hungarica VIII. Budapest, Nemzetközi Hungarológiai Központ, 1999. 160 o.

Irodalom 10. Tankönyv Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 10. osztálya számára. (Engedélyezte Ukrajna Oktatási Minisztériuma.) Lviv, Szvit Kiadó, 2000. 342 o.


Publikációk:

Cikkek
 • Kis ungvári gimnáziumtörténet. In: Erdélyi Tükör, 1994, No3. 12–15. o.
 • Az ungvári gimnázium harmadfélszázada. In: Kárpátalja, 1994, No3. 3–4. o.
 • A beregszászi Féniksz. In: Kárpátalja, 1994, No7. 3–4. o.
 • Mióta van Kárpátalja? In: Erdélyi Tükör, 1995, No1. 16–18. o.
 • „Kittykottyod ünnepi ének bús szívemnek” Magyar irodalom a kárpátaljai magyar iskolákban. In: Erdélyi Tükör, 1996, No3. 20–22. o.
 • A kárpátaljai iskolarendszer. In: Erdélyi Tükör, 1996, No3. 20 –22. o. 
 • Ember vagyok – homo sapiens. Kovács Vilmos versvilága Testamentum c. kötete alapján. In: Beregi Hírlap, 1997, No67. 2–4. o.
 • Versből világot. In: Erdélyi Tükör, 1998, No4. 6–8. o.

Tanulmányok
 • Adalékok Beregszász iskolatörténetéhez. In: Pedagógiai Műhely, 1994, No8. 53–58. o.
 • Kárpátalja főbb iskolatípusai 1938–1944 között. In: Pedagógiai Műhely, 1995, No2. 45–49. o.
 • Helyzetkép Kárpátalja szakoktatásáról. Társszerző: Herczog György. In: Pedagógiai Műhely, 1995, No4. 31–35. o.
 • Az 1944–1945. tanév Kárpátalján. In: Pedagógiai Műhely, 1995, No5. 48–53. o.
 • A közoktatásügy alakulása Kárpátalján a második világháború éveiben. (Az iskolai oktatás története Kárpátalján). Ungvár, 1995. 40 o.
 • Kárpátalja közigazgatása és tanügyigazgatása 1938–1944 között. In: Magyar Pedagógia, 1996, No4. 367–375. o.
 • A magyar közoktatás és tankönyvkiadás helyzete Kárpátalján 1938 és 1961 között. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Szerk. Csernicskó István, Váradi Tamás. Budapest, 1996. 39–46. o.
 • A rendszerváltás Kárpátalja oktatásügyében 1944–1945-ben. In: Pánsíp, 1997, No3. 30–38. o.
 • A magyar iskolahálózat Kárpátalján. Anyanyelvű oktatásunk. Szerk. Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa, Szabadka, MTT Könyvtár 1. 1997. 87–111. o.
 • Az 1944–1945. tanév a kárpátaljai iskolákban. In: Acta Hungarica 1993–1994. Ungvár, 1997. 124–129. o.
 • A magyar irodalom tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban az 1940–60-as élvekben. In: Acta Hungarica 1995. Ungvár, 1997. 136–144. o.
 • Az ungvári gimnázium vázlatos története. In: Acta Hungarica Ungvár–Debrecen, 1998. 124–129. o.
 • Adalékok Kárpátalja iskolatörténetéhez (1938–1944). Szemelvények Kelet-Magyarország és Kárpátalja iskolatörténetéből. Nyíregyháza, 1998. 124–129. o.
 • Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az északkeleti Felvidéken. A magyar művelődés és a kereszténység. Budapest–Szeged, 1998. 1813–1819. o.
 • A Kárpáti Kalendárium repertóriuma (1956–1996). Az 1996. évi Kárpáti Kalendárium (Kárpáti Kiadó, Ungvár) melléklete.
 • Iskolahálózat Kárpátalján (1945–1965). In: UngBereg 1999. Szerk. Berniczky Éva. Ungvár–Budapest, 1999. 80–87. o.
 • Kárpátalja anno (közigazgatási vázlat). In: Pánsíp 1999. 30–38. o.
 • Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján. Hely: http://hhrf.org/ungparty/doku/fedinec.htm (Rövidített változat: Petőfiász. In: UngBereg 2001.)
 • Tömbösített Kárpátalja. Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2000/3, 259-272. old.