Csernicskó István PhD (1973, Csap) nyelvész, szerkesztő, főiskolai főigazgató-helyettes, Bolyai János Tudományos Kutatói Ösztöndíjas

Az oldal tartalma:

Tanulmányok

Kapcsolódások:

Elérhetőség:

UA-90200, BEREGSZÁSZ, ILLYÉS GYULA SÉTÁNY 1.
KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA
TEL.: (380) 3141 243-43, TEL./FAX: (380) 3141 234-62
E-MAIL: limes@kmtf.uz.ua
INTERNET: http://hhrf.org/ungparty/privat/csernicsko.htm

Életrajz:

Eddigi munkakörök

 

1995–1997 Szernyei Általános Iskola Szernye

 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

1997–től Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Beregszász

Főiskolai tanár

 • Oktatott tárgyak: szociolingvisztika, mai magyar nyelv
 • 1998-tól tanszékvezető-helyettes
 • 2000-től: tanulmányi és tudományos ügyekért felelős főigazgató-helyettes

 

1999-től LIMES Társadalomkutató Intézet Beregszász

 • Tudományos titkár

Végzettség

 

1990 Csapi 2. Számú Középiskola Csap

1990–1995 Ungvári Állami Egyetem Ungvár

1995–1998 ELTE BTK PhD-képzés Budapest

Tudományos fokozat

 

PhD, nyelvtudomány (ELTE BTK Budapest, 2000)

Tudományos kutatóintézeti tagság

 

LIMES Társadalomkutató Intézet

Tudományos díjak, ösztöndíjak

 

MTA Stratégiai Kutatások Tudományos Díj, 1999

Bolyai János Tudományos Kutatói Ösztöndíj (1999–2001)

Nyelvismeret

 

Magyar (anyanyelvi szinten)

Orosz, ukrán (írok, olvasok, beszélek)

Német, angol (olvasok)

Publikációs jegyzék:

Önálló könyvek

1. A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely, 1998.

Recenziók, ismertetések: Magyar Tudomány 1999/5: 632-634., Kisebbségkutatás 1998/2., Pánsíp 1999/1: 24-27., Kárpátaljai Szemle 1999/1: 23., Kárpáti Igaz Szó 1999. május 29., 14., Közoktatás 1999/2: 20., Magyar Nyelv 95 (1999): 493-497., Magyar Nemzet 1999. március 3., 12., Magyar Demokrata 1999/52., 51., Regio 2000/3.

2. The Hungarians in Transcarpathia. Budapest: Tinta Bt., 1999. (társszerző: Orosz Ildikó)

Recenziók, ismertetések: BeregInfo 1999/47: 4.

3. Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola. Megjelenik 2001. tavaszán. (társszerző: Beregszászi Anikó és Orosz Ildikó)

Szerkesztett kötetek

1. Csernicskó István és Váradi Tamás szerk. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 1996.

Recenziók, ismertetések: Journal of Sociolinguistics Vol 1/3. (1997): 461–462., Kárpáti Igaz Szó 1996. október 3., 5. lap; Iskolakultúra 1997/1: 119–120.; Katedra (Szlovákia) 1997 május, 11–13.; Magyartanítás 1997/3: 34–37.; Pánsíp 1997/1: 28.; Kárpátaljai Szemle 1996/6: 19.; Kisebbségkutatás 1997/2: 197–201.; Modern nyelvoktatás 1997/3., 83–86.

2. Csernicskó István szerk. Tiszán innen (Társadalomtudományi tanulmányok). Ungvár—Budapest: Intermix Kiadó, 1996.

Recenziók, ismertetések: Pánsíp 1997/2: 22–23., Kárpátaljai Szemle 1997/1: 21.

Konferencia-előadások

1. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). (A 6. Élőnyelvi Konferencián, Budapest, 1993)

2. Magyar nyelvi tervezés Kárpátalján (társszerző: Beregszászi Anikó). (A 7. Élőnyelvi Konferencián, Nagymegyer, Szlovákia, 1994)

3. A megszólítás változatai az ungvári egyetem magyar szakos hallgatóinak körében. (II. Kulturökológiai Tanácskozás, Gödöllő, 1995)

4. Imja, otcsesztvo. Az apai név használata a kárpátaljai magyarság körében. (V. Magyar Névtudományi Konferencia, Miskolc, 1995)

5. A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyar nyelvtankönyvekben (társzerző: Beregszászi Anikó). (A 8. Élőnyelvi Konferencián, Ungvár, Ukrajna, 1995)

6. Kárpátaljai „Minek nevezzelek?” (társszerző: Beregszászi Anikó). (A 9. Élőnyelvi Konferencián, Szeged, 1996)

7. Nyelvében él-e a nemzet? (Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos konferenciája, Ungvár, 1996).

8. Veszélyben a kétnyelvűség? Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. (A Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének nemzetközi nyelvészeti konferenciája, Pozsony, Szlovákia, 1996).

9. A magyar nyelv helyzete Ukrajnában a századfordulón. (Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok, Ada, Jugoszlávia, 1997).

10. The Non-Teachable State Language: Ukrainian in Subcarpathia. (angol nyelvű előadás; társszerző: Kovács Miklós) (Linguistic Human Rights Conference, Budapest, 1997).

11. A magyar nyelv Ukrajnában. (A 10. Élőnyelvi Konferencián, Bécs, Ausztria, 1998).

12. The sociolinguistic stratification of Hungarian in Subcarpathia. (Angol nyelvű előadás. Társszerző: Fenyvesi Anna. 1st Bilingual Language Use Theme Meeting of the Study Center on Language Contact: Verb Clusters in a Language Contact Perspective. Szeged, 1999. november 11-13.).

13. Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? (Nagydobrony 2000. Tárgyi és szellemi kultúra. Nagydobrony, 2000. július 30. Társelőadó: Márku Anita.)

14. Hatékonyság a nyelvhelyességi kérdések oktatásában. (A 11. Élőnyelvi Konferencián, Újvidék, 2000. szeptember. Társelőadó: Márku Anita.)

15. A továbbtanulás mint túlélési stratégia. (Túlélési stratégiák Kárpátalján a 21. század végén. Beregszász, 2000. december 9. Társelőadó: Orosz Ildikó.)

Tanulmányok

1994:

1. Kétnyelvűség — nyereség vagy zsákutca? Kárpátaljai Szemle II/5: 12–13.

2. Kétnyelvűség és iskola. Kárpátaljai Szemle II/9: 17–19.

1995:

3. Gondolatok a kétnyelvűségről. Pánsíp III/1: 5–7.

4. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség (1945–1993). In: Kassai Ilona szerk. Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat, 129–145. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 1995.

5. A magyar nyelv rétegei a kárpátaljai magyar nyelvtankönyvekben. Kárpátaljai Szemle III/10–11: 21–23. (társszerző: Beregszászi Anikó)

6. Kárpátaljai “Minek nevezzelek?” Kétnyelvűség III/3: 71–74. (társszerző: Beregszászi Anikó)

1996:

7. A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyar nyelvtankönyvekben. In: Csernicskó István és Váradi Tamás szerk. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat, 29–38. Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 1996. (társszerző: Beregszászi Anikó)

8. A kárpátaljai magyarság és a kétnyelvűség. In: Csernicskó István szerk. Tiszán innen... (Társadalomtudományi tanulmányok), 76–84. Ungvár—Budapest: Intermix, 1996.

9. A nyelvi eszmény és a valóság (Gondolatok a kárpátaljai magyarság kétnyelvűsége kapcsán). Hatodik Síp 1996/Ősz: 26–35.

1997:

10. „Imja otcsesztvo” (Az apai név használatáról a kárpátaljai magyarok körében) In: B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály szerk. Az V. Magyar Névtudományi Konferencia Előadásai (Miskolc, 1995. augusztus 28–30.) I. kötet, 162–167. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 209. szám. Budapest–Miskolc: A Magyar Nyelvtudományi Társaság – Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete, 1997.

11. Meddig terjed a nyelvművelés kompetenciája? Pánsíp V/1: 26–27.

12. Kárpátaljai szójegyzék. Pánsíp V/2: 28–29.

13. “Imja otcsesztvo” (Az apai név használatáról a kárpátaljai magyarok körében) In: B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály szerk. A magyar névtani kutatások legújabb eredményei I. kötet, 162–167. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézete – Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1997.

14. A számok tükrében — Kárpátalja lakosságának nemzetiségi megoszlása a legutóbbi szovjet népszámlálás (1989) adatai alapján, némi kitekintéssel. Forrás 1997/5: 70–76.

15. A kárpátaljai magyarság hazaképe (Három szociológiai felmérés és egy interjúkötet tükrében). Pánsíp V/3: 4–9.

16. Amit a kárpátaljai magyar kétnyelvűségről tudunk. In: Kiss Gábor és Zaicz Gábor szerk. Szavak – nevek – szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára, 88–93. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete, 1997.

17. A kárpátaljai magyarok kétnyelvűsége. Szivárvány XVIII/2: 117–124.

1998:

18. Az ukrán nyelv oktatása Kárpátalja magyar iskoláiban. In: Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre, 44–59. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete.

19. Megtanulunk-e ukránul? Közoktatás V/1: 5–7.

20. Az ukrán nyelv Kárpátalján. Regio 98/1: 5–48.

21. Népszámlálás előtt. Pánsíp VI/2: 32–37.

22. A megszólítás változatai az Ungvári Állami Egyetem magyar szakos hallgatóinak körében. In: Sándor Klára szerk. Nyelvi változó – nyelvi változás, 171–178. Szeged: JGYTF Kiadó. (társszerző: Beregszászi Anikó)

23. A magyar nyelv helyzete Ukrajnában a századfordulón. In: Hódi Éva szerk., Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok (Ada 1997. október 9., 10., 11.), 80–89. Ada: Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület.

24. A számok tükrében. In: Útközben. Tanulmányok a kárpátaljai magyarságról, 5–12. Ungvár: KMKSZ.

1999:

25. Egy jelenség és ami mögötte van: az ukrán nyelv és a kárpátaljai magyarság. UngBereg 1999. Első Pánsíp-almanach, 88–102.

26. Lingvicizmus Ukrajnában. Véletlen Balett I/1: 73–83.

27. Egy jelenség és ami mögötte van: az ukrán nyelv és a kárpátaljai magyarság. Közoktatás VI/1: 3–8.

28. A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződéséről. Közoktatás VI/2: 19–20.

29. Nyelvtervezés Kárpátalján. Egy láthatatlanná tett kisebbség. Beszélő IV/12: 69–84.

30. Vizsgálat a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatáról. In: Németh István és Penckófer János szerk., TízÉvkönyv. Hatodik Síp Antológia, 78-81. Budapest–Beregeszász, 1999.

2000:

31. Jogok és jogtalanságok. A kisebbségek anyanyelvi oktatásához való jog a nemzetközi és az ukrajnai kisebbségvédelmi dokumentumokban. UngBereg 2000. Második Pánsíp-almanach, 114–118. Elérhető az Interneten:http://ungparty.webjump.com/netpansip/csernicsko.htm.

32. A magyar nyelv Kárpátalján – ahogyan a „valódi beszélők” látják. Közoktatás VII/1: 9–11.

33. A magyar nyelv (és a nyelvet éltető közösség) jelenéért és jövőjéért folytatott tevékenység Kárpátalján. In: Balázs Géza és Grétsy László szerk., Anyanyelvünkről anyanyelvünkért, 43-60. (Társszerző Orosz Ildikó.)

34. The sociolinguistic stratification of Hungarian in Subcarpathia. Megjelenik: Multilingua, Vol. 19–1/2 (2000), Special issue on East–Central Europe, 97-124. (Társszerző Fenyvesi Anna.)

35. A kárpátaljai magyar középiskolások és az -e kérdőszócska. Közoktatás VII/2: 20-21. (Társszerző: Márku Anita.)

2001:

37. Valóban különleges-e a nagydobronyiak nyelvjárása? : Ungbereg 2001., Harmadik Pánsíp-almanach; valamint lehívható az internetről: http://ungparty.webjump.com/doku/Nagydobronycikk.doc (társszerző: Márku Anita)

38. Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalján magyar iskolákban. Megjelent az interneten: http://ungparty.webjump.com/doku/ukrannyelvokt.htm

Egyéb

Elfodagott publikációk

1. Magyar nyelvi tervezés Kárpátalján. In. A 7. Élőnyelvi Konferencia anyagait tartalmazó kötetben, szerkesztés alatt. (társszerző: Beregszászi Anikó)

Cikkek

 1. Nyelvek és nyelvjárások, avagy nyelvében él-e a nemzet? Kárpátaljai Szemle IV/3 (1996): 20–21.
 2. Amit a kétnyelvűségről tudni illik. Hatodik Síp 1996/ Nyár: 14–16.
 3. A tannyelv szerepe az egy, illetve kétnyelvűség kialakításában. Közoktatás 1996/1: 6–7.
 4. Hogyan tehetjük hatékonyabbá az anyanyelvi oktatást Kárpátalján. Közoktatás 1996/2: 12–13.
 5. Amit a kétnyelvűségről tudni kell. In: Tirkánics Gabriella és Fedinec Csilla szerk. Kalendárium 96–97., 48–49. Ungvár: Kárpáti Kiadó, 1996.
 6. Tudnák vagy tudnék? In: Tirkánics Gabriella és Fedinec Csilla szerk. Kárpáti Kalendárium 96–97., 96. Ungvár: Kárpáti Kiadó, 1996.
 7. Egy szó „karrierje”. Kárpátaljai Szemle V/6 (1997): 23.
 8. Miért félünk a kétnyelvűségtől? Közoktatás IV/4 (1997): 3.

Felsőoktatási jegyzet

1. Hangtan. Főiskolai jegyzet. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2000.