.......................

2.

A  2001/2. szám tartalma

I/2

PENNA   

Anna Ahmatova versei

A Hamletet olvasva
(“Rézcsatos szíjával a férjem...”)

(“Kis felhő szürkéllett az ég-magasban...”)
(“Gyászcsipkés csuklómat megragadta...”)
Dalocska
Jóslat
Újévi ballada

Perre Bezuhov verse

A szabadkőműves páholyban

Grecsó Krisztián versei

Szent Péter beszél (nagymonológ)
Szent Péter félrebeszél (kisjótanácsok)
Szent Péter félrebeszél (szomorúének)

Bagu László versei

a játék
hatodik való
impala

részecske
Lengyel Tamás versei
betű Tanger
Robin Hood-e kínos
Balla D. Károly versei lengyelül

Apollo
Picasso: Aktor

Zalán Tibor versei

Első szünet
Platinagerinc

Vass Tibor verse

Önéletrajzi ichletések

Gregor Samsa verse

A bogárból kinéz

Berniczky Éva novellája

A porzó konzul

Kovács Imre Attila poémája

Versek a kazánházból
   tompa kazán, baromi vasfazék
   gyűjts gyenge rőzsét fészeknyi rakásra
   kilencvenhárom telén
   Arannál laktunk
   volt egy lapos tetejű

Szitányi György novellája

Kék hétfő

Alla Bilo-Rak versei

Keresem magamat 
Az én Főnixem 
Végzetem

Vári Fábián László versei lengyelül

Przy grobie Gyuli Illyésa 
Kiedy dziecko...
 
Reasumując
STÚDIUM

Csernicskó István (tanulmány)

Stigmatizáló nyelvművelés?

Földvári Sándor (kritika)

Elek Tibor (tanulmány)

MUSTRA


Penckófer János
verse az Élet és Irodalomban

Vass Tibor legutóbbi kötetéből


MELLÉKLET

Vitalij Dvorcin szövegkönyve

Eurydice

   
induló oldal             UngParty NetCafé