épp csak a regény nincs sehol

Szembesülés

– fragmentumok egy regény–hiány környezetéből –

SZÜNOPSZISZ

     Oresztész két egymásnak ellentmondó örökség közt őrlődik: a zeuszi hatalommal szembeszegülő Agamemnon példája és a lojalitást eltúlzó Egiszthosz apai szigora egyaránt vállára nehezedik. Az erkölcsi útvesztőben a több alakban megjelenő Elektra mutatja fel számára a követhető magatartásformákat, miközben (életének sarkalatos pontjain feltűnve) szembesülésre készteti őt hol a külvilággal, hol a múlttal, hol a jelennel – de leginkább önmagával.
     A háttérben ott húzódnak a szövevényes szerelmi szálak, a barátságok, az alakuló emberi viszonylatok, sőt a közelmúlt történelme is: a birodalom két utolsó évtizede, amelyet a regény hősei igen sajátos helyzetben, az impérium perifériáján élnek át, miközben nyelvük és minden érdeklődésük egy szabadságvágyó kis szomszédos országhoz köti őket. Világuk ezáltal válik súlyos ellentmondásoktól terhessé, egyben ismételhetetlenül izgalmassá.
     Oresztész az Elektrák révén avatódik be ebbe a világba, és beavatódása mértékében maga is részesévé válik az eseményeknek. Mielőtt azonban elsodorná a közélet, felmorzsolnák a mindennapok: az Elektrák után találkozik Évával, és mellette (jövőjével is szembesülve) egy önmagára nézve érvényes, a személyiség autonómiáját megőrző értelmiségi magatartást alakíthat ki.
     Erről szól a Szembesülés, a hiányzó regény, amely meg-megszakadó járulékos szövegek révén rajzolódik ki az olvasó előtt. Van ugyanis fülszövegünk, szinopszisunk, előszavunk, bőséges jegyzetapparátusunk, monografikus utószó-tanulmányunk, a mű keletkezését naplószerűen rögzítő Werkünk – épp csak a regény nincs sehol: mindössze első és utolsó szövegoldala olvasható.
     A szerzői szándék szerint a kezdő és záró oldal közül kihagyott mű az ugyancsak hiányos másodlagos, származtatott szövegek révén nemcsak hogy halványan körvonalazódik, hanem erőteljesen meg is jelenik a Nyájas Olvasó előtt, és amikorra a könyv végére ér, az lesz a benyomása, mintha magát a regényt is olvasta volna.

Epilógus