télikert - terasz lenovo laptop szerviz

Télikertek készítése Budapesten

Lenovo márkaszervíz Budapest

Üveg terasz beépításe laptopszerviznek. Notebook javítás


A Határon Túli Magyarok Hivatala honlapján szereplő címek.

(2001. július 1-jei állapot. - A listákat szerkesztés nélkül közöljük. - A kárpátaljai címjegyzék sajnos nem tartalmaz sem e-mail, sem http-címeket)

Linkek (kapcsolódó weboldalak)

MAGYARORSZÁGI ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK

Miniszterelnöki Hivatal – http://www.kancellaria.gov.hu/

Országgyűlés – http://www.mkogy.hu/

Külügyminisztérium – http://www.meh.hu/kum/default.htm

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal – http://www.meh.hu/nekh

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – http://www.nkom.hu/

Oktatási Minisztérium – http://www.om.hu/

HATÁRON TÚLI MAGYAR SZERVEZETEK

A Kárpát-medencében

Románia

Érdekvédelem:

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – http://www.rmdsz.ro/

Iskolák, egyetemek

Ady Endre Líceum (Nagyvárad) – http://lady.rdsor.ro/

Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) – http://www.ubbcluj.ro/; — miben multikulturális: http://www.ubbcluj.ro/Multicultural/index.html

Egyházak, egyházi közösségek

Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár) – http://proteo.cj.edu.ro/

Gyulafehérvári Egyházmegye – http://w3.datanet.hu/~inigo/index1.htm

Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség – http://www.hhrf.org/gyrke

Királyhágómelléki Református Egyházkerület – http://www.hhrf.org/kre/elso.htm

Kövesdombi Református Egyházközség, Marosvásárhely – http://www.netsoft.ro/tgref10/

Petrozsényi Unitárius Egyházközség – http://leta.hypermart.net/

Egyéb szervezetek

Ifjúsági Szervezeteket Segítő Központ – http://www.cstit.go.ro/ E-mail: aikoffice@kabelkon.ro

Jugoszlávia

Vajdasági Magyar Szövetség – http://www.vmsz.org.yu/

Szlovákia

Magyar Koalíció Pártja – http://www.mkp.sk/ http://www.hhrf.org/mkp/index_hu.htm

CSEMADOK – http://www.csemadok.sk/

Szlovénia

Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet – http://www.magyar.interblod.com/

Ukrajna

Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége (KMKSZ) – http://www.karpatok.uzhgorod.ua/

A Kárpát-medencén kívül

Amerikai Egyesült Államok

Hungarian Human Rights Foundation (HHRF) – http://www.hhrf.org/

Magyar Öregdiák Szövetség / Bessenyei György Kör Hungarian Alumni Association – http://www.hhrf.org/bessenyei/magyar.htm

Massachusettsi Magyar Egyesület – http://www.bostonhungarians.org/

Washingtoni Kossuth Ház – http://www.kossuthhouse.org/khsc/

Washingtoni Magyar Református Egyház – http://www.hrfa.org/church/

Magyar Amerikai Koalíció – http://www.hungary.com/hac/

Nyugat-Európa

Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat – http://www.nyemrlsz.ini.hu/ vagy http://www.geocities.com/nyemrlsz/

Finnország

Finnországi Magyarok Egyesülete – www.dlc.fi/~luffi50 cimen beta99@koti.tpo.fi (Bela Tanito)

Hollandia

Hollandiai Magyar Szövetség – http://www.geocities.com/federatio/

Kanada

A Magyarok Vilagszövetsege Kanadai Országos Tanácsa híreiről informálódhat – magyarelet@yahoo.ca Emailrol.

Torontói Magyar Ház – http://www.hccc.org/

Németország

Bund Ungarischer Organisationen In Deutschland (Buod) - Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége – http://www.buod.de/

Fonó - Magyar Kulturális Egyesület – http://www.fono-honlap.de/

Magyar Katolikus Misszió (Ungarischsprachige Katholische Mission), München – http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission/

Ulmi Magyar Kultúregyesület (Ungarischer Kulturverein Ulm) – http://www.bn-ulm.de/~ulmke; E-mail: ulmke@bn-ulm.de

Svájc

Genfi Magyar Egyesület és Genfi Magyar Értesítő – http://www.ahg.ch/

NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) – http://www.un.org/

Európai Biztonsági és Együttműködési szervezet (EBESZ) – http://www.osceprague.cz/

Nemzeti Kisebbségi Főbiztos – http://www.osceprag.cz/inst/hcnm/hcnm1.htm

Európa Tanács (ET) – http://www.coe.fr/

Európai Unió (EU) – http://europa.eu.int/

Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEV) – http://www.fuen.org/

A KISEBBSÉGI KÉRDÉSSEL (IS) FOGLALKOZÓ MAGYARORSZÁGI ÉS KÜLFÖLDI CIVIL SZERVEZETEK, KUTATÓKÖZPONTOK

Magyarország

Teleki László Intézet Külpolitikai és Közép-európai Tanulmányok Központ – http://www.tla.hu/ices/index.htm

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) – http://www.elte.hu/

Közép-európai Egyetem (CEU) – http://www.ceu.hu/

Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt. – http://www.corvinus.hu/

Apáczai Csere János Szakkollégium – a Magyarországon tanuló határon túliak érdekképviseleti szerve http://www.tar.hu/apacza

Külföld

Minority Rights Group International (MRG) – http://www.nsnews.com/mrg

Amnesty International On-Line (AI) – http://www.amnesty.org/

ERCOMER – http://www.ercomer.org/

MINELRES – http://www.riga.lv/minelres/index.htm

MERCATOR – http://www.troc.es/mercator

The Balkan Institute – http://www.balkaninstitute.org/

Minority Rights Database – http://www.uel.ac.uk/faculties/socsci/law/MR/min.html

HATÁRON TÚLI MAGYAR LAPOK

A Kárpát-medencében

Románia

A Nap – http://nap.ziua.ro/

Bihari Napló – http://www.hhrf.org/biharinaplo

Szatmári Friss Újság – http://www.hhrf.org/frissujsag

Élő Erdély – http://www.hhrf.org/erdely/

Európai Idő – http://www.cosys.ro/europaiido/

Friss Újság – http://www.hhrf.org/frissujsag/

Gyergyói Kisújság – http://www.server.ro/users/kisujsag/

Hargita Népe – http://www.topnet.ro/hargitanepe/

Háromszék – http://www.3szek.ro/

Keresztény Szó (katolikus kulturális havilap, Gyulafehérvár) – http://www.vjrktf.hu/kerszo.htm

Korunk – http://www.hhrf.org/korunk/index.htm

Krisztus Világossága – http://www.topnet.ro/krvilagossaga/

Krónika – http://www.kronika.dntcj.ro/; E-mail: kronika@mail.dntcj.ro

Magyar Kisebbség – http://hhrf.org/magyarkisebbseg/

Magyar Közélet http://www.hhrf.org/mk/

Marosvásárhelyi Rádióstúdió – http://www.netsoft.ro/msradiom/

Népújság – http://www.hhrf.org/nepujsag/

Népújságról – http://www.netsoft.ro/impress/

Nyugati Jelen – http://www.jelen.inext.ro/; e-mail: jelen@mail.inext.ro

Perspektíva (diáklap) – http://kmdsz.soroscj.ro/perspektiva

Pulzus, Marosvásárhely – http://www.netsoft.ro/pulzus/

Rádió XXI, Csíkszereda – http://topnet.topnet.ro/radio21/

Romániai Magyar Szó – http://www.hhrf.org/rmsz/index.htm

Szabadság – http://www.hhrf.org/szabadsag/szamok.htm

Székelyföld – http://www.nextra.ro/internetto/szekelyfold/

Transindex (elektronikus hetilap) – http://www.transindex.ro/

Udvarhelyi Híradó – http://www.infopress.ro/UH

Udvarhelyszék – http://www.hhrf.org/udvarhelyszek

Szlovákia

Szabad Újság (szlovákiai magyar hetilap) – http://puff.nx.nextra.sk/madszu/

Új Szó (szlovákiai magyar napilap) – http://www.ujszo.com/; http://www.hhrf.org/ujszo

Jugoszlávia

Magyar Szó – http://www.magyar-szo.co.yu/

Szabad Hét Nap (vajdasági magyar hetilap) – http://www.szabadhetnap.co.yu/

Szlovénia

Népújság – http://www.nepujsag.8k.com/

A Kárpát-medencén kívül

Amerikai Egyesült Államok

Washington-környéki magyar programok legteljesebb és legfrissebb listája –
http://www.kossuthhouse.org/washington/

Spanyolország

3. Évezred 21. Század – http://www.ctv.es/USERS/tigerloto2001

Svédország

Magyar-Svéd Online Források – http://www.hunsor.nu/

Kanada

Sarasotai Magyar Hírmondó (szerkesztő: Kisvarsányi B. Éva) – http://www.hungarian.net/

HATÁRON TÚLI MAGYARSÁGGAL FOGLALKOZÓ FOLYÓIRATOK MAGYARORSZÁGON

Kapu – http://www.datanet.hu/~mkapu

Magyar Figyelő – http://www.hungary.com/mvsz/mf

Kisebbségkutatás – http://www.hungary.com/mvsz/kis

Pro Minoritate – http://www.hhrf.org/pro/ujsag.htm

(Az oldalt folyamatosan bővítjük!)

Kárpátaljai magyar szervezetek

alfabetikus sorrendben

Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ)

90200 Beregszász, Pf. 191.
Munkácsi u. 3.
Tel: 00-380-3141-24263 Fax: 23-305, 23-417
Elnök: Pirigyi Béla
Tevékenység: 1994 augusztusában a beregszászi városi és járási KMKSZ-alapszervezetek egy része alakította meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségből történt kiválással. Programjában a beregszászi járásban és a történelmi Bereg megye más településein élő magyarok politikai, kulturális és szociális érdekeinek képviseletét vállalja fel. Legjelentősebb politikai célja az 1991. december 1-jei népszavazás eredményével is alátámasztott magyar autonóm körzet létrehozása.

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)

88000 Ungvár
Pravoszláv part 5.
Tel/fax: 00-380-3122-36923
Tel: 00-380-3122-13254
Elnök: Kovács Miklós
Tevékenység: 1989-ben, a gorbacsovi peresztrojka idején jött létre, mint a kárpátaljai magyarság első társadalmi-érdekvédelmi szervezete. Tevékenysége legitim szervezeti keretet teremtett a kárpátaljai magyarság önszerveződéséhez, biztosítva a nemzetiségi érdekek képviseletének, a kulturális és történelmi hagyományok ápolásának lehetőségét. Megalakulását követően egyre fontosabb szerepet játszott, a megye egyik jelentős politikai erejévé vált. Aktív szerepet vállalt az 1991. évi – Ukrajna függetlenségéről és a megye különleges önkormányzati státuszáról, valamint a beregszászi magyar autonóm körzet létrehozásáról tartott – népszavazáson. Alapszabálya a Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzését, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítését, kollektív jogainak biztosítását, nemzeti tudatának formálását tűzi ki célul. Középszintű szervezettel rendelkezik az ungvári járásban, a munkácsi járásban, a beregszászi járásban, a nagyszőlősi járásban és a Felső-Tisza-vidéken.

 

KMKSZ Beregszászi Járási Szervezet
90200 Beregszász
Görbe u. 6.
Tel: 00-380-3141-24867
Elnök: Bakancsos László
Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma
90200 Beregszász
B. Hmelnickij u. 14.
Tel: 00-380-3141-24177
Elnök: Kincs Gábor
 
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
89600 Munkács
Frunze u. 1.
Tel: 00-380-3131-54638, 21355
Elnök: Popovics Béla
Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség
90200 Beregszász
Olga Kobiljanszka út 17.
Tel: 00-380-3141-24343 Fax: 23462, 22729
Elnök: Orosz Ildikó
Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola

90200 Beregszász
Illyés Gyula sétány 1.
Tel: 00-380-3141-24343, Fax: 23462
Főigazgató: Orosz Ildikó
Kárpátaljai Magyar Újságírók Szövetsége
88000 Ungvár
Gagarin u. 42/1., VIII/818.
Tel/fax: 00-380-3122-20739, 27782
Elnök: Kőszeghy Elemér
Kárpátaljai Református Egyház
90200 Beregszász
Munkácsi u. 83.
Tel: 00-380-3141-23460,
Püspök: Horkay László
Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK)
88000 Ungvár
Tolsztoj u. 5/A.
Tel/fax: 00-380-3122-17027
Elnök: Dupka György
Tevékenység: Bejegyzésére 1993 szeptemberében került sor. Feladatát a kárpátaljai magyar értelmiség összefogásában, kulturális, tudományos, gazdasági tevékenységének elősegítésében határozta meg. Tevékenységét három szekcióban fejti ki: tudományos, irodalmi–művészeti és gazdaságirányítási kérdésekkel foglalkozó szekciók. Fő céljának tekinti, hogy kedvező feltételeket teremtsen a kárpátaljai magyar értelmiség részére, ezzel is csökkentve a szülőföldről történő elvándorlás mértékét.
 
 
Magyarok Kijevi Egyesülete
252008 Kijev-23
Vul. Leonida Pervomajszkoho 5a/78.
Tel: 00-380-44-2903-214, 2244-553, 2903-214 Fax: 2274-675
Elnök: Vígh János
Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportja
88000 Ungvár
Vár u. 8.
Tel: 00-380-3122-32658
Elnök: Balla D. Károly
Majnek Jenő római katolikus püspök

89600 Munkács
Béke u. 15.
Tel/fax: 00-380-3131-546
„Tisza” Ének- és Táncegyüttes
295534 Tiszapéterfalva
Petőfi u. 5.
Tel: 00-380-3143-32347
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
252008 Kijev-23
Vul. Pervomajszkoho 5a/78.
Tel: 00-380-44-235-9615, 227-4675
Elnök: Tóth Mihály
Tevékenység: Az egyetlen országosan bejegyzett magyar szervezet, amelyet 1991 októberében a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (1995-től felfüggesztette tagságát), a Lvovi Magyarok Kulturális Szövetsége és a Magyarok Kijevi Egyesülete alapított. A szervezet céljául az ukrajnai magyar kisebbség általános jogi és érdekvédelmi képviseletét, a tagszervezetek alapokmányaiban meghatározott célok és elvek megvalósítására irányuló törekvések feltétlen támogatását, a szervezeti tevékenység koordinálását tűzték ki alapítói. A Szövetség tagjává vált: Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (1996), Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma (1996), Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (1997), Ivano-Frankovszki Balaton Magyar Kulturális Szövetség (1997).

 

Lenovo szervíz Budapest - Terasz beépítés ----- magyar billentyűzetkiosztás