Az UngParty Virtuálé része. Főszerkesztő: Balla D. Károly

Magyar Könyvkiadás Kárpátalján

Ezen a web oldalon előbb az Ungbereg Alapítvány által kiadott és terjesztett könyvekről esik szó - archív anyag! - , majd az oldal alján egy ismeretlen szerző által összeállított számbavétel olvasható. Az összeállítás valószínűleg az 1990-es végén készült. LÁSD >> Katt az alábbi címre

KÖNYVKIADÁS KÁRPÁTALJÁN

(Archív anyag! Az Alapítvány 2002-ben beszüntette működését)

Könyvkiadás    Könyvterjesztés - az UngBereg alapvány tevékenysége


Könyvkiadás

    Az UngBereg Alapítvány – a Pánsíp ungvári szerkesztőségével, olykor más társkiadókkal együttműködve – évente 1-4 könyv alakú kiadvány megjelentetésére tud vállalkozni. Meg kívánjuk jegyezni, hogy eközben kiadói műhelyünk egyszer sem pályázott meg sem a magyar kulkturális kormányzat keretében a határon túli kiadványok támogatására létrehozott keretből, sem máshonnan (Nemzeti Kulturális Alapprogram, Magyar Könyv Alapítvány stb.) igényelhető támogatási összegeket. Kiadványaink többségét önerőből, vállalkozói tevékenységünk lehetőségei keretében és térintésmentes munkavégzésünk eredményeként jelentettük meg, náhányuk esetében válallkozó-társakat, más esetekben előfizetőket és mecénás hajlamú magánszemélyek nyertünk meg ügyünknek. Csupán az UngBereg 1999 és 2000 almanachok megjelentetéséhez vettük igénybe a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága anyagi segítségét.

    1995-ös alapítása óta az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány a következő önállóan gondozott és közös kiadású címeket jelentette meg:
    (Rövidítések: Szerk. – szerkesztette; é.n. – kiadási év megjelőlése nélkül; h.n. – kiadás helyének megjelölése nélkül; p. – oldalak száma)

1996

 • Dörnyei László: Boldog emlékezetű eleink. Pánsíp–UngBereg Alapítvány, Ungvár–Budapest, 1966. <64 p.>
 • Balla László. Ároni áldás. Kortörténeti regény. Pánsíp–UngBereg Alapítvány (é.n., h.n.), <1996; 72 p.>

1997

 • Berniczky Éva: Égen járó Kismanó. Jankovics Mária rajzaival. Pánsíp–UngBereg (é.n., h.n). <1997>— ISBN 963 04 6990 1

1998

 • Száz szomorú szonett. Kárpátaljai magyar költők tizennégysorosai az ezredforduló küszöbén. Jankovics Mária grafikáival. Szerk.: Berniczky Éva. Pallas–UngBereg, 1998., (h.n) <112 p.> — ISBN 963 03 4521 8
 • Balla D. Károly: Élted volt regénye. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Basel–Budapest, 1998. A kiadásban közreműködött az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány. <160 p.> — ISBN 963 03 4520 X

1999

 • UngBereg 1999. Első Pánsíp-almanach. Szerk.: Berniczky Éva. UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány, 1999. <120 p.> ISSN 1419-3086
 • Füzesi Magda–Berniczky Éva–Balla D. Károly: Reggel madár, délben kötél. Versek, novellák, publicisztika. Pánsíp–UngBereg, Ungvár–Budapest, 1999. <104 p.> — ISBN 963 7043 3
 • Berniczky Éva–Balla D. Károly: A topáz illemtana. Novellák és versek. Medveczky Ágnes és Kovách A. Vadim illusztrációival. UngBereg Alapítvány, Budapest, 1999. <114 p. + 18 képoldal> — ISBN 963 03 7042 5
 • Móra Ferenc: A Cinegekirály  [második kiadás]. Szerk.: Berniczky Éva. Illusztrálta Medveczky Edit. UngBereg Alapítvány, Budapest, 1999. <176 p.> — ISBN 963 03 7750 0

2000

 • UngBereg 2000. Második Pánsíp-almanach. Szerk.: Bernicky Éva. Pánsíp–UngBereg, Ungvár–Budapest, 2000. <144 p.> — ISSN 1419-3086
 • Balla D. Károly: Ne gondolj a fehér elefántra. Öt színpadi játék. Pánsíp–UngBereg, Ungvár–Budapest, 2000. — ISBN 963 00 3112 4

2001

 • UngBereg 2001 almanach. (Tartalomjegyzékét megtekintheti, ha a címre kattint!)

Könyvterjesztés

Az UngBereg Alapítvány indulásától kezdődően könyvterjesztéssel is foglalkozik. Saját kiadványain kívül elsősorban a már megszűnt ungvári Galéria Kiadó (1992-1995) könyveit, amelynek raktárkészlete az Alapítvány tulajdonába került a Hatodik Síp Alapítvány által 1993 előtt megjelentetett kiadványokkal együtt. Viszonteladóként forgalmaz továbbá Alapítványunk más kárpátaljai vonatkozású könyveket is, mindenekelőtt a szellemi műhelyünkhöz kötődő szerzők műveit.

 


Magyar irodalom és könyv kárpátalján

Kárpátaljai Kiadók - Könyvkiadás Kárpátalján

Kárpátalján a könyvkiadás sincs kedvezőbb helyzetben. Az 1945-től fennálló ungvári állami Kárpáti Kiadót a rendszerváltozás a csőd szélére juttatta. Fennállása óta a magyarországi kiadókkal (Móra, Kossuth, Gondolat, Zrínyi, a Zeneműkiadó stb.) közösen több mint 16 millió példányban jelentetett meg különböző műfajú könyveket. A kiadó magyar szerkesztősége 1951-1990 között a helyi magyar alkotóktól összesen tíz szépirodalmi antológiát, almanachot, több mint tíz elbeszélés-, illetve verseskötetet, kilenc regényt és kisregényt, ezen kívül tucatnyi gyermekvers-kötetet, ifjúsági regényt, riport- és publicisztikai gyűjteményt, helytörténettel foglalkozó stb. könyvet jelentetett meg. A szépirodalmi munkák szerzői: Balla (Bakó) László, Szenes (Kroó) László, Csengeri Dezső, Kovács Vilmos, Lusztig Károly, Sütő Kálmán, Osvát Erzsébet, Szálai Borbála, Györke Zoltán, Kecskés Béla, Balogh Balázs, Füzesi Magda, Balla D. Károly, Finta Éva, Nagy Zoltán Mihály, Dupka György, Horváth Sándor, Móricz Kálmán, Ferenczy Tihamér, Kőszeghy Elemér, Vári Fábián László, Andor György.

A helyi magyar publicisztika és az irodalmi riport művelői is önálló kötetekkel jelentkeztek: Bihari Sándor, Andor György, Lusztig Károly, Rotman Miklós, Szikszai Aladár, Veress Gábor, Horváth Anna, Balla László, Csanádi György, Márkus Csaba. A kiadó alkalmanként magyar nyelvű tudományos, helytörténeti stb. műveket is kiad. A legértékesebb munkák szerzője VáradiSternberg János történész professzor volt. A nevesebb műfordítók ebből az időből: Balla László, Bulecza Rozália, Kótyuk István, Jurij Skrobinec, Fejes János, Szalai Borbála. A magyar szerzők munkáit ukránra fordította többek közt Ivaskovics Mihály, Jurij Skrobinec, Volodimir Fedinisinec, Ivan Petrovcij, Petro Szkunc, Konsztantyin Bibikov.

1993-tól a kiadó már szépirodalmi könyveket nem jelentetett meg. A magyar szerkesztőséget a megszűnéséig Fejes János vezette két munkatárssal, Dupka György szerkesztővel és Tirkánics Gabriella segédszerkesztővel. 1994 után a Kárpáti Kiadó élére ukrán nacionalista beállítottságú vezető került, aki teljesen leépítette a magyar szerkesztőséget, végül a kárpátaljai magyar szervezetek tiltakozása ellenére meg is szüntette, mivel a magyar könyvek kiadását az ukrán állam tovább nem finanszírozta. A másik állami intézmény az ungvári Oszvita Tankönyvkiadó (1991 előtt Ragyanszka Skola Tankönyvkiadó, amely 1946ban alakult, a függetlenné vált Ukrajnában a Lviv-Szvit Kiadó ungvári szerkesztősége), amelynek szinte megalakulásától ma is vezetője: Ivaskovics Mihály. A magyar iskolákat kezdettől fogva ez a kiadó látja el tankönyvekkel. Korábban évente 25-30 féle tankönyvet, módszertani kiadványt jelentetett meg mintegy 80 ezer példányban. így jött létre a helyi pedagógiai irodalom, amelyet a magyar iskolák részére előirányzott sajátos állami tanterv tett szükségessé. Kezdetben ez a kiadó vállalta a kötelező iskolai olvasmányok kiadását is a magyar iskolák tanulóinak. A legismertebb kárpátaljai tankönyvírók Drávai Gizella, Csengeri Dezső (elhunytak), napjainkban Balla László, Gortvay Erzsébet, Kótyuk István, Szalai Borbála, Vladimir Piroska, Ónody Géza, Bagu Balázs, Punykó Mária, Horváth Katalin, Takács József és mások a magyar nyelvű könyvek szerzői.

Az évtizedek folyamán a szerkesztőség mellett kialakult egy fordítói csoport, amelynek tagjai az egységes országos tanterv alapján megírt, az egész országban érvényes ukrán (öt évtizeden át orosz) tankönyveket (fizika, matematika, mértan, számtan, algebra, vegytan, történelem, biológia stb.) ültetik át magyar nyelvre (a 90-es években Ivaskovics Mihály, Perduk Zoltán, Perduk János, Kótyuk Istvánné, Kulin Zoltánné, Debreceni Mihály, Jánki Endre, Varga Béla, Sterr Attila és mások).

Félő, hogy az ungvári magyar tankönyvkiadóra is hasonló sors vár, mint a Kárpáti Kiadó magyar osztályára.

Már 1999-ben az Ukrán Oktatási Minisztérium eladósodása miatt kénytelenek voltak a szerkesztők fizetés nélküli szabadságra menni. Annak ellenére, hogy a kiadó az Oktatási Minisztériumhoz, Ukrajna elnökének adminisztrációjához, és Ukrajna Legfelsőbb Tanácsához fordult ezzel a kérdéssel, a helyzet 2000ben sem sokat változott. Válságba került az anyagi támogatás hiánya miatt a tankönyvkiadás, több mint 1 millió hrivnya értékben nem került nyomdáztatásra kézirat.

Krónikus tankönyvhiányban szenvednek a kárpátaljai magyar iskolák, úgyszólván nincs miből tanulni.

Az állami könyvkiadás válságát tapasztalva a kárpátaljai magyar szerkesztők, írók közül néhányan beindították a magánkönyvkiadást magyarországi alapítványok támogatásával. így alakult meg Ungváron először a Galéria Kiadó (Galéria Kisvállalat Kiadója, később Galéria-Écriture) teljesen magánvállalkozásban, egyik prominens alapítója Balla D. Károly író. A Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától (NKÖM) 16 könyv megjelentetésére kapott támogatást, magánerőből további tíz könyvet jelentetett meg (ami ebben a régióban példa nélküli teljesítmény: a többi kiadó kizárólag a támogatási rendszerre ráépülve vállalkozik nyomdai termékek megjelentetésére). 1997-ben Balla D. Károly megszüntette a Galéria-Écriture Kiadót és helyette megalapította és Magyarországon, Budapesten bejegyeztette az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítványt, amely 1998-tól közhasznú társaságként működik és így lett a Pánsíp c. irodalmi folyóirat kiadója (szerkesztői: Berniczky Éva, Csernicskó István) is, amely immár alapítványi szinten több esztendős gyakorlatát folytatva főként az irodalmi élet felélénkítése és a kialakult keretek megtartása érdekében tesz erőfeszítéseket.

A kárpátaljai magyar szerzők állandó publikációs orgánumának fenntartása mellett könyvkiadással és -terjesztéssel, bemutatók és író-olvasó találkozók szervezésével, rendezvények támogatásával, díjak alapításával és évenkénti odaítélésével, kulturális szolgáltató tevékenységgel, segélyalap létrehozásával, újabban pedig a Pánsíp Irodalmi Szalon (2000 januárjában tartotta első összejövetelét) megalapításával igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar szó iránti igényt ébren tartsa a régióban, s az itt született írói teljesítményekre szélesebb körben, így Magyarországon és nemzetközi fórumokon is felhívja a figyelmet - ez olvasható többek között a Felhívásukban. Az Alapítvány kiadója azóta közel tíz könyvet jelentetett meg. Egyedüli kiadói műhelyként Kárpátaljáról, részt vett az 1999-es Frankfurti Könyvvásáron. Kármin-díj néven megalapította a Kárpátaljai VIagyar Irodalmi Nívódíjat és a kárpátaljai magyar társadalomtudományok művelői részére a Váradi-Sternberg János-Díjat. Odaítélésére a Magyar Kultúra Napján (január 22.) kerül sor.

Magánkiadónak számít az Új Mandátum Kiadó (korábban: Hatodik Síp Alapítvány - Mandátum Könyvkiadó, vagy Mandátum, Hatodik Síp Alapítvány), melynek irodája van Budapesten (felelős kiadó Németh István) és Beregszászban (a szerkesztőség vezetője Penckófer János), egyben gondozója a Hatodik Síp c. negyedévi folyóiratnak. Az NKÖM támogatásával közel ötven könyvet jelentettek meg.

A könyvkiadás és a könyvellátás problémáját vállalta fel az 1992. március 26-án Ungváron bejegyzett Inlermix Kiadó Kft. (ungvári vezetője: Dupka György). A kiadó igyekezett hozzájárulni a magyar intézmények, egyházak, szervezetek hathatós támogatásához; olyan fórum megteremtésén fáradozott, amely felkarolja és szellemi alkotások közzétételével segíti a kisebbségben élő magyarságot. A szépirodalmi, ismeretterjesztő, egyházi kiadványokon és tankönyveken kívül szórakoztató jellegű műveket, tematikus kalendáriumokat is megjelentetett. Eddig különböző nyomdaipari termékeket több mint félmillió példányban jelentetett meg kárpátaljai és magyarországi olvasók részére.

Az NKÖM támogatásával beindította a Kárpátaljai Magyar Könyvek sorozatot, 2000. január 22-én, a Magyar Kultúra Napjára jelent meg a sorozat századik kötete (Zubánics László: Guti körkép, falumonográfia). 1993-tól a hagyományos budapesti könyvhét állandó meghívott résztvevője, zsűrizett könyvei itt kerülnek szerzőikkel együtt bemutatásra. Szerzőinek köre a legszélesebb Kárpátalján (egyházi elöljárók: Forgon Pál, Nagy János, Bohán Béla, Ortutay Elemér, Szabó György; hitoktatók: Riskó Mariann, Bárdos Ilona, Benedikta nővér; írók, költők: Balla Teréz, Fodor Géza, Füzesi Magda, Horváth Sándor, Király Benedek Lőrinc, Kovács Vilmos, Mandrik Erzsébet, Nagy Jenő, Mészáros Sándorné, Szalai Borbála, Tárczy Andor, Zselicki József; riporterek: Andor György, Kovács Elemér, Baráth Mihály; helytörténészek, néprajzkutatók: Vári Fábián László, Árpa István dr., Bagu Balázs, Boniszlavszky Tibor, Csatáry György, Dupka György, Keresztyén Balázs, Korszun Alekszej, Ozsváth Lajos, Soós Kálmán, Orosz Ildikó, Szöllősy Tibor, Zubánics László; a humán- és a reálterület magyar származású kutatói: Deák Ferenc dr., Fatula Mihály, Gortvay Erzsébet, Kótyuk István, M. Takács Lajos, S. Benedek András, Balla Gyula, Szabó László, Veress Jenő dr.; műfordítók: Skrobinec Jurij, Kótyuk István; képzőművészek: Jankovics Mária, Tóth Lajos, Ilku Maron József stb.)

Néhány helyi szerző könyvének megjelentetésére vállalkozott eleinte a Tárogató Lap-és Könyvszerkesztőség (felelős vezetője Ivaskovics István zeneszerző, a kiadó szerkesztői: Tárczy Andor, Palkó István). Utóbb a zeneművészettel kapcsolatos gyűjtemények kiadására szakosodott, ők adják ki a Tárogató és Bóbita-Füzetek című kiadványokat is. Az NKÖM támogatásával több mint 20 kiadványt rendeztek sajtó alá.

Kiadói tevékenységet vállalt fel 1996-tól a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) és a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ). Legújabban pedig a Kárpátaljai Református Egyház, a Kárpátaljai Apostoli Adminisztratúra szintén részt vesznek az NKÖM által meghirdetett könyvpályázatokon. A támogatásokból közel 50 könyvet jelentettek meg. Nagyszőlősön Ugocsa Print néven magyarországi kormánytámogatással közös lap- és könyvnyomdát hoztak létre (felelős vezetője Milován Sándor, a KMKSZ alelnöke). Az Ugocsa Print nyomdán kívül, az ungvári Patent Rt. nyomda, a PoliPrint kisnyomda (vezetője Kovács Dezső), valamint a Zakarpattya Kiadó és Nyomda nyújt lehetőséget a könyvek nyomtatására.

Ezek a kiadók Kárpátalján 1992-től mintegy 300 könyvet jelentettek meg, százezernél nagyobb összpéldányszámban. Ezek az intézmények ma már csak magyarországi támogatással képesek működni.

 

A weboldalak Google-helyezése keresőmarketing módszerekkel javítható

Kárpátaljai magyar könyvek és kiadók, könyv terjesztés

Magyar könyvkiadás Kárpátalján. Kárpátaljai könyvek, magyar könyvkiadók. Könyv, folyóirat, kap, sajtó - könyvterjesztés, az Ungbereg Alapítvány kiadványai, Pánsíp folyóirat szerkesztősége. Balla D. Károly főszerkesztő kiadó tevékenysége mellett a honlap optimalizálás szenvedélyének hódol. Ez a weboldal ezekkel a kulcsszavakkal jól szerepel a Google keresőben: Kárpátaljai magyar könyvkiadás, magyar irodalom Kárpátalján, kárpátaljai kiadók és könyvkiadás, határon túli magyar könyvek, Pánsíp, UngBereg, könyv, könyvek, magyar, kiadás, irodalom, kiadó, Balla D. Károly

Könyvkiadás, könyvterjesztés

Könyvkiadás - Balla D. Károly oldalai. Könyv, könyvterjesztés, Pánsíp, Arvisura linképítés. Autóbérlés Budapest, műanyag ablak. Kárpátalja, kortárs magyar irodalom, kárpátaljai irodalom, határon túli magyar irodalom, Pánsíp, UngBereg, könyv, könyvek, budapesti autóbérlés, arvisura, budapest, műanyag ablak árak, bdk, piréz ayurvéda

Ha a turisták kedvencét képező Budapestre személygépkocsi és más gépjármű nélkül érkezik, az utazó számára nem okoz gondot a tömegközlekedést elkerülő kényelmes autózás a magyar fővárosban: számos autókölcsönző szolgáltatás kínál minéségi bérautókat garantáltan rejtett költségek nélkül akár már a ferihegyi Liszt Ferenc repülőtér Arvisura terminálján vagy ingyenes házhoz szállítással Budapest bármely kerületében és Csepelen is.

Autókölcsönzés Budapesten

Autóbérlés - gépkocsikölcsönzés, bérautók

Kényelmes és garantáltan minőségi optimalizálási autók seo-bérlése, autókölcsönzés - Budapest körzetében. Kedvező akciós feltételekkel Kárpátaljai városaiban is: Munkács, Ungvár. Parkolóház és Fidesz közeli bérelt autó és google seo-kölcsönző. Kedvezményes és jutányos autókölcsönzés Budapest városában és az agglomerációban: nagy bérautó és kisbusz választék online foglalás és tartósbérlet lehetőségével biztosítási garanciával, továbbá hőszigetelő műanyag ablak árak beszereléssel és házhoz szállítással budapesti címre. Garenciális zárcsere és akciós műanyagablak árak a téli fűtési szezonban betonvágás és vasbeton falfúrás igénylése esetén bónusz gyűjtőkémény és linképítés mellett, különösen azóta, hogy és emiatt megnőtt a Google keresőoptimalizálás presztizse az arvisura típusú zárcsere esetében Kárpátalján.

 

Keresőmarketing szekértő. Google SEO Budapest

Google top10. Honlap Seo. Weboldal optimalizálás, első helyezés top 10

Honlapoptimalizálás: klór-dioxid

Google: állandó seo honlap optimalizálás

seo: szemantikus honlap optimalizálás ára | keresőoptimalizálással első helyre kerülés || kereső marketing honlap - pr-cikk tartalom
2021 júliusa: honlap seo optimalizálás - google pr marketing - arvisura. Az újraindított portálon kárpátaljai Arvisura seo-szakértő fáradozik a Google helyezés javításán a keresőmarketing és kreatív pr-cikk linképítés módszereinek alkalmazásával. Az organikus helyezés és tartalmi honlap optimalizálás a legeredményesebb eljárás. Tartalmi, fogalmi, szemantikai alapú szakszerű weboldal optimalizálás folyik a budapesti vállalkozások honlapjának pozíciójavításához. Egyszersmind a kárpátaljai piréz weblap optimalizálása a Google keresőmarketing és a szemantikus linképítés területén sikeres. PR-cikk elhelyezés, marketing szövegírás tartalommarketing stratégia témában linkelhelyezés céljából: tartalomoptimalizálás és linkprofil építés Google-szakember ingyenes tanács adásával. Linkmarketing. Budapest Szolgáltatás: Havidíjas keresőoptimalizálás. Helyezés javítás, első találati oldalra kerülés a fogalmi háló csomópontjába pozicionálás módszerével. Kárpátalja: Arvisura SEO weboldal optimalizálása