ARVISURA IRODALOM - KÖNYV

SEO-ARVISURÁK

Arvisura Tanítás: metatézisek és transzmutációk

Az Arvisura Tanítás az emberiség ősi kollektív tudásán alapul, de korszerű tudományos innováció alatt ál. A modern Arvisurák számos tudományág által kidolgozott és bizonyított elméleti metatézisekből és gyakorlati transzmutációkból állnak.

Ez az elektronikus könyv (e-book) az Arvisura legújabb alkalmazásának a történetét vázolja, egyszersmind össze is foglalja az új tudományág (a Seo-Arvisura) legfontosabb eredményeit.

0. A Seo-Arvisurák rövid előtörténete

A fenyvesekkel vadregényes Kárpátok alján elterülő Ungváron született: Dr. Kállay O. Béla pszichiáter és Kelet-kutató, miután információelméletből és kommunikáció-specifikus metafizikából is ledoktorált (könyv alakban is megjelent nagydoktori disszertációjának a címe: A internetes tartalomkeresés sajátosságai: emberi kérdés, gépi válasz – avagy a szemantikus web SEO-távlatai a kreatív linképítés területén ), 2006-ban Alberd Yollaka finn web-kutató és nyelvújító elgondolására alapozva kidolgozta a korszerű SEO Arvisura-elméletét. Ez mindaddig nem nyert gyakorlati igazolást, amíg 2013 őszén érvénybe nem lépett, pontosabban szárnyalt a Google Kolibri Algoritmus. Ezt követően azonban igazoldódott a teoretikus rendszer minden tétele, amelyeket most már át lehetett tenni a gyakorlatba. A magyar kutató által kidolgozott speciális keresőoptimalizálásnak az elméleti alapjait összesítve a nemzetközi SEO-világ Arvisura Metatézisek néven ismeri, a gyakorlati eljárások diszperzív rendszerét pedig - Lloyd al-Bakar szaudi kutató javaslatára - Arvisura Transzmutációknak nevezzük. Az elméleti és gyakorlati tételek összessége képezi a modern Arvisura SEO Tanítását vagy röviden a SEO-Arvisurát.

Az internetre folyamatos rendszeresség feltöltendő jelen webkönyvünk ennek a diszciplinának a lényegét igyekszik megragadni mintegy 3600 rövid bejegyzés - a SEO-arvisurák - terjedelmében. A áttekinthetőség kedvéért az arvisurákat fejetekbe soroltuk, így talán a laikusok, illetve a felnövekvő ifjúság számára is hozzáférhetőbb lesz ez a szekirányú irodalom.

 

1. Arvisura az optimális kommunikáció kérdés-spefikumáról

A kérdés-felelet interakciók azon a módon integrálódnak a szemantikus web reáliái közé, hogy az igen-nem dichotómián túllépő tudattarmok mintegy hozzáigazodnak a tartam-optimalizálás seo-specifikus diszperziójához.

 

magyar könyvkiadás kárpátalján - könyv a honlapoptimalizálásról