To whom it may concern [2003.03.10]

Aktuális alkalomból ezennel kijelentem, hogy nem kaptunk felkérést a Virtuális Kiadók Világszövetségétől vezetőségválasztási közgyűlés alkalmából szervezendő banketthez ajánlat tételére. Továbbmegyek, feltételezem, hogy ilyen esemény nem volt, mert a rendezvényszervezői piacon az köztudottá vált volna.

Nem érezzük magunkat felhatalmazva, hogy nyilatkozzunk a fenti szövetség valós létezésére vonatkozóan, de nem is érzünk késztetést létének kétségbevonására. Nem érezzük feladatunknak, hogy nyomozást folytassunk megbízóik kilétét illetően. Való igaz, hogy ügyfeleink fizetőképességét szoktuk ellenőrizni, de hogy az kinél mikor esedékes, ezt üzleti titokként szoktuk kezelni.

Tudunk arról, hogy van nézetkülönbség a LIBER-ALL-Kiadó Kht és a fenti szervezet között, ami nem szokatlan esemény az üzleti életben. Mi mint szolgáltató nem kívánunk ebben a kérdésben állást foglalni. Minkét cég ügyfelünk, ill. potenciális ügyfelünk, ezért ez nyilván érthető.

Rendezvényszervezési szakmai kérdésekben természetesen bármikor bármilyen érdeklődőnek rendelkezésre állunk, elzárkózunk azonban mindenféle politikai intrikától, kompetenciaharctól és a nem szorosan szakmánkba vágó vitás kérdésekben való állásfoglalástól.

Kérjük a továbbiakban a fentiek figyelembevételét.

COMME IL FAUT & CO,


Judit de Pompéry
von und zu, valamint
auf und davon

tulajdonos ügyvezető