Az UngParty Virtuálé része. Főszerkesztő: Balla D. Károly - SEO-BDK  •  BDK újabb oldalai: BDK BLOG | Honlapoptimalizáló webmagazin
írói oldal: Balla D. Károly | Bázis: bdk.blog.hu | Eligazító oldal: Linképítő Balla D. Károly | | Új webhely 2013: Balládium | Balládium Blog

Más: Laptop szerviz Budapest - akkumulátor csere

Kárpátaljai magyar irodalom (?)

Ezen az oldalon eredetileg - 2000-2002 között - a Kárpátalján élő és alkotó írók adatait gyűjtöttem össze, illetve elkészítettem néhányuk személyes oldalát is. Munkámat azonban senki sem értékelte kollégáim közül, inkább kelletlenül fogadták, hogy népszerűsítem őket az interneten. Igencsak nehezményezték azt a mottót is, amelyet egyik írásomból kiemelve az oldal élére helyeztem:

„...a kárpátaljai magyar irodalom megszűnőben van: az a része, amely kifejezetten kárpátaljai, az egyre kevésbé irodalom, az a része pedig, amely valóban irodalomnak tekinthető, az egyre kevésbé kárpátaljai.” (Ami az utóbbi 10 évben itt irodalom címén azóta nyilvánosságot kapott, az többszörösen igazolta ironius mottómat.)

Így egy idő után felhagytam a gyűjetmény gazdagításával, és az UngBereg Szerver majd a Pánsíp (SMS-Arvisura téliket) megszűntével a weboldal el is felejtődött.

2012-ben rendezni kezdtem archívumomat, ehhez érve úgy döntöttem, eltávolítom a nagyrészt úgyis elavult adatokat. Helyette feltettem a kárpátaljai magyar irodalommal kapcsolatos, 1996 és 2006 között írt írásaim linjeit.

BDK: Van-e kárpátaljai magyar irodalom?

(Szakmaszerűen e témával már nem foglalkozom.)

újabb oldalak:

 


Legutóbbi könyveim:


 

Kiemelés: az utóbbi időből talán a legfontosabbak

 • Trauma Pszicho terápia drámabszurd - műfajteremtő kísérlet
 • Oresztész és... - posztmodern koanok - műfajteremtő kísérlet
 • Válogatott halálaim - gonosz önhalálhírek
 • Tejmozi 3.0 - egy hagyományos regény keletkezésének posztmodern elozményei
 • Kárpáti limerikek - 50 pajzán vers Kárpátalja helyneveivel
 • A Pilinszky projektum - leírás, versek, könyv
 • BDK posztumusz - virtuális öngyilkossági kísérletem - és magyarázat

Ismeretlen tettesek mára virradóra súlyosan megrongálták Balla D. Károly Kárpátalja c. szonettjét. Az elkövetők  összetörték a vers rímképletét, megtépték jambusait, és belső szerkezetét is megbontották a sorcezúrák kiszaggatásával. A súlyos esetet elsőként a Stuttgarti Szavalóverseny egyik résztvevője jelentette: el akarta szavalni a szonettet a versenyen, de ez a súlyos sérülések miatt lehetetlenné vált. Később hasonló tapasztalatáról számolt be egy tatabányai  szerkesztő: hazafias antológiájába válogatta volna a költeményt, amikor felfedezte közölhetetlenségét. Végül a hírt megerősítette maga a szerző is, aki, mint ismeretes, hiúsági okokból rendszeresen újraolvassa műveit – ezúttal megdöbbenve tapasztalta versén a vandál pusztítást.

Az esetről értesültek a Magyar Ungvári Fiatalok Federációjának (MUFF) lelkes irodalompártoló tagjai, s nyomban el is határozták, hogy kijavítják, helyreállítják a megcsonkított és meggyalázott Kárpátalját, szerszámokkal felszerelkezve el is indultak, hogy teljesítsék hazafias missziójukat, ám mielőtt hozzákezdhettek volna a restaurációhoz, kézhez kapták a Kárpáti Ukrajna Kiváló Irodalmárai (KUKI) nyilatkozatát, miszerint az írókollégák, bár elítélik a vandál versrombolást, de – tekintettel a szerző liberális, individualista és kozmopolita nézeteire – úgy vélik, talán jobb, ha Balla D. Károly Kárpátalja című verse továbbra is olvashatatlan, szavalhatatlan és publikálhatatlan marad.

Magyar nemzeti limerik

Szent helyünk minékünk Verecke
bejárjuk hosszába-keresztbe
s mint hágót Árpádunk
minden nőt meghágunk
nyög belé a Kárpát-medence.

Az Ung-parti bulváron

Lakna bár úrfink szép Ungváron
nem lenne úrrá a lukvágyon
sok kis nő ajzaná
Kárpátok aljzatán
végig az Ung-parti bulváron. 

Husztnak romvára alatt

Megállt a nagy költő Huszt alatt
ahol én magamra húztalak.
Mi hívta Kölcseyt
idejét töltse itt?
Nem volt itt bordély, csak puszta lak.

Kínálat és lehetőség

Pontos egy városka Beregszász
kurváknak létszáma kerek száz.
Nem bírja a tárcád?
Keress egy apácát
ha már csak imára erektálsz.

Egy ifjú szakinak

Várnézni elmehetsz Munkácsra
tövében rád vár egy kurvácska
ha mélyen bevered
neki a csapszeget
te lehetsz élmunkás luk-ácsa.

>>több limkerick


 

Föld az égre

a könnyű préda vére alvad így
s a holt időre dőlnek így az árnyak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak

a bűnök bűzét lassan felbugyogja
a vétkezőkre váró lomha láp
világra fordul így a holtak gyomra
mikor az Isten veszti egyfiát

ahol a füst a dombot körbeéri
ott gyilkot rejt a felgyújtott kacat
mert gyászba így esik az új előtt a régi
mikor a föld az égre felszakad

a végek hulló ága reszket így
mikor elérik mind a sanda vádak
mint lábnyomába lép a szép szelíd
halál a körbe járó zord magánynak

 

Ébredetlenül

csak kis zavar, csak gyorsan múló zárlat
elűzi mégis álmod reggelig
mert dics vezérli egyre feljebb lázad
s karámba térve roggyan meg a hit

miként lehetne fészked még e tájban
ahol a bűnök éje megkísért
s ahol a léha ünnepekben gyász van
mert átok verte el a friss vetést

hogyan találnál könnyű oldozásra
ha vér tolul a hajnal gyolcsain
kis éhes férgek jönnek egyre-másra
hideg nyomukban ott a sanda kín

csak tűnt zavar, csak gyorsan múló zárlat
és mégis hosszan alszik el a fény
– rosszarcú árnyak lakják be a tájat
az eszmélések kínos reggelén

 

Erős halálon

a múlás émelygése fogja tested
elindult már a büntető feléd
a lelked, mint a tépett hajnal, feslett
és érzed már a kárhozat szelét

vajon idáig várnod mért is kellett
a baljós jelzés mért nem volt elég
mikor a vétkek enyhülése helyett
forró hitedbe mart a hűvös jég

azóta messze szállt a szép alázat
s a fákra roskadt minden alkonyat
csak csúszó férgek lakják már a házat
ahol utolszor voltál önmagad

ahol utolszor érintett az Isten
s levette rólad súlyos gyámkezét
– azóta émely fog és kínod nincsen:
erős halálon tart a gyönge lét

 

>>több új vers

Elhunyt Balla D. Károly

Hosszú szenvedés után

Súlyos, gyógyíthatatlan diszlexia okozta Balla D. Károly író halálát. Az ismert kárpátaljai alkotó évekkel ezelőtt fedezte fel az első tüneteket, amelyek leginkább abban nyilvánultak meg, hogy képtelen volt Jókai-műveket olvasni. Orvoshoz ekkor még nem fordult. Idővel azonban romlott az állapota, s amikor legnagyobb fájdalmára a teljes XIX. századi irodalom megközelíthetetlen lett számára, szakemberek segítségét kérte. Ám az orvostudomány tehetetlenül állt a beteget egyre jobban kínzó halálos kór előtt: nem segített rajta sem a gyógyszeres kezelés, sem a fizikoterápia, sem a posztmodern.  Várható volt, hogy a műtéti beavatkozás nem halogatható sokáig, és bizony erre is sor került akkor, amikor Ballán már a receptre felírt Esterházy-regény láttán is kitört a diszlexiás roham.

Az operációból felépülve enyhülni látszottak tünetei, ám orvosai semmi jóra nem számíthattak, amikor lábadozó páciensük váratlanul Csoóri-verseket kért kórházi ágyán. A kapott köteteket érintetlenül hagyván a beteg író még visszatérhetett otthonába, ahol napról napra romlott az állapota, fájdalmai egyre fokozódtak, holott már kizárólag csak saját műveit olvasta. Egyre kevesebbet és egyre rövidebbeket. Midőn odáig jutott, hogy már egyetlen haiku elolvasására is képtelenné vált, orvosai végleg lemondtak róla. A beteg utoljára még megpróbálkozott egy fekete humorú aforizmával, de az elhatalmasodott diszlexia a poén előtt véget vetett hosszú szenvedésének, megfosztva őt attól a  felemelő érzéstől is, hogy a róla szóló nekrológokat se tudja elolvasni.

A véradó halála

Túlzásba vitte a véradást, ez okozta halálát. Balla D. Károly, az ismert kárpátaljai író évek óta rendszeresen adott vért, saját bevallása szerint leginkább azért, mert az aktus után bőséges uzsonnával kínálják az önkénteseket – még ám nem is akármilyennel. Az ungvári véradó központ még a szovjet érában tetemes készletet halmozott fel egy olyan paradicsomos halkonzervből, amely az utóbbi húsz évben már nem kapható Ukrajnában. A költő fiatalkorában nagyon szerette ezt a készítményt, mondhatni, rajongott érte. Ennél is fontosabb azonban, hogy a finomság elfogyasztása után általában megszállta az ihlet – épp ezért az 1990-es évek elején igencsak fájlalta, hogy hiába keresi a boltokban kedvenc konzervét. Ám váratlanul rámosolygott a szerencse.

Egyik szegény sorsú költőtársától, aki megélhetési okok miatt lett véradó, arról értesült,  hogy az önkénteseket a szerény anyagi juttatás mellett – részben a vérveszteség pótlása céljából – meg is etetik. A magas tápanyagtartalmú uzsonna pedig nem más, mint az ő kedvenc paradicsomos hala. A híren fellelkesülve a költő azonnal a tettek mezejére lépett. És nem csalódott, ellenkezőleg: hosszú évek reménytelen sóvárgása után végre újra szájában érezhette a feledhetetlen ízt. Véradás után hazasietett, és bár kicsit szédült, mégis úgy érezte, visszatér az ihlete. Született is aznap egy szép szonettje.

Ettől kezdve Balla rendszeresen élt a lehetőséggel.  Egy ideig józan önmérsékletet tanúsított, ám az utóbbi hónapokban már nem tudott gátat szabni szenvedélyének: a paradicsomos hal és a költői ihlet utáni csillapíthatatlan vágya  mind gyakoribb véradásra sarkallta. Nem ügyelt a figyelmeztető jelekre: hajtotta a vére.

Az utolsó alkalom tragédiával végződött: a vérvétel közben még nem történt baj, ám amikor a költő kedvenc étele mohó habzsolásába kezdett, hirtelen elsötétedett előtte a világ, elvesztette az eszméletét, arca a frissen bontott konzervbe hanyatlott. Az odasiető nővérek segíteni akartak rajta, lefektették és vért próbáltak adni neki, ám – ami eddig soha nem fordult elő – nem találták az élvhajhász költő vénáját, aki egy pillanatra még visszanyerte eszméletét, lenyalta ajkáról a paradicsomos szószt, majd arcán a megelégedettség szelíd mosolyával úgy szenderült jobblétre, mint aki nem bánta meg, hogy önkéntes mérvadó lehetett.

A végzetes bukás

Tragédiával zárult a Honfoglalási Nemzeti Lovas Versenytúra. A rendezvény fináléjában életét vesztette Balla D. Károly író, aki sokáig a nemes versengés ígéretének tűnt. Az ismert kárpátaljai költő kezdettől nagyon nyeregben érezte magát és cinikus csatakiáltásokat hallatva a hátrafelé nyilazásban is igencsak jeleskedett, ám az utolsó versenyszámban, a vereckei ugratásban lendületét vesztette és leesett a magas lóról.  Pegazus nevű paripája a szörnyethalt lovast hátrahagyva, immár terhétől szabadulva könnyedén szökellt célba.

A könyvégető halála

Könyvégetés közben szenvedett tűzhalált Balla D. Károly író. Az ismert kárpátaljai alkotó afeletti örömében, hogy a legrangosabb magyar kiadó gondozza új regényét, úgy döntött, minden korábbi művét megsemmisíti. Ezért előző könyveinek tetemes raktárkészletéből  ungvári házuk udvarában hatalmas gúlát rakott. Ám gyufával nem sikerült felgyújtania, a kissé már megdohosodott könyvek nem kaptak lángra. Belátta, hogy előbb papírgyutacsokat kell sodornia, ezért sorra kitépdeste egy kárpátaljai irodalomtörténeti monográfia róla szóló fejezetének a lapjait, azokból csavart fidibuszt. Fáradozása eredményesnek bizonyult, a könyvpiramis fellobbant a nyári éjszakában, Balla pedig rituális termékenységi örömtáncba kezdett körülötte. Hevülete mindaddig fokozódott, míg meg nem botlott a kert almafájának kiálló nemzeti gyökerében. Egyensúlyát veszítve éppen a máglya közepébe zuhant. A kiérkező tűzoltók már csak azt látták, hogyan hull hamvába egy korszakos tehetség.


Eligazító legfőbb oldalaimhoz
 • BDK BLOG
  webnapló - irodalmi, közélti, személyes, élcelődő napi jegyzet
 • BDK Online. Seo
  webmagazin - válogatás a frissekbő és az írói életműből
 • Kultblog
  film, irodalom, zene, képzőművészet
 • Balla D. Károly
  írói oldal - könyvek, művek, interjúk, kritikák, publikációs jegyzék
 • Tejmozi
  egy regény blogja - kritikák, interjúk, előtörténet, érdekességek
 • Vipera News
  közélet, politika, társadalom

További oldalak, teljesebb lista: Balla D. Károly weboldalai

Optimalizált honlapjaim sokasága top10 helyezést tudhat magáénak a Google keresőben, többek között a kárpátaljai magyar irodalom keresőkifejezésre nézve is. Újabban a télikertépítés és a tömeges üzenetküldés kulcsszavai is felbukkannak az organikus találatok között, és folyik egy jeentős SEO-tuning az alább bemutatott témákban.


Hardver: laptopszerviz - notebook javítás

laptop töltő szervizAkku és laptop töltő szerviz - Acer, Dell, Asus

Laptop hardwereszközök javítása budapesti szervizben. Gyári és utángyártott akkumulátorok minden laptoptípushoz beszerezhetők egyenesen a raktári készletből. Mindenmegtudható a laptop akkumulátorok használata tekintetében:
be kell tartani a működési hőmérsékletre vonatkozó előírásokat. Az akku élettartamát jelentősen megnövelheti a jól karbantartott laptopgép hűtőrendszerének rendszeres tisztítása. A laptophardware szervizben mindig gyorsan és szakszerűen végzik el a gépek szükséges tisztítását. 12 hónap cseregarancia a legújabb laptoptípusokhoz is.

 • Acer akkumulátor és laptop töltő - budapest szerviz

 

tömeges sms küldés címlistárólGoogle első hely: Tömeges SMS küldés

A cél: a mobilmarketing szolgáltatást nyújtó cég weboldalának a Google első helyére juttatása olyan keresőkérdésekkel, mint sms-kampány, tömeges sms-küldés ingyen, sms-marketing. Ennek érdekében számos belső honlap optimalizálása vált szükségessé a releváns linkháttér megteremtése céljából, így több szöveg is foglalkozik a címlista alapján törtánő online üzenetküldés lehetőségeit biztosító Gateway konstrukcióról, amely lehetővé teszi az ügyfélkor azonnali elérését szövegüzenettel. A marketing célú üzenetkampány hatékonyan javítja a vásárlási mutatókat, a keresőtaláati első helyére kerülés pedig növeli a weblap organikus forgalmát, így a vállalati szfére leadhatja megrendelését ingyenes kipróbálással.

A gateway szolgáltatás blogja: címlista - online tömeges sms küldés

Amennyiben a weblapot sikerül TOP1 helyezésre pozícionálni, az igazolni fogja a tartalmi alapú honlapoptimalizálás és a szövegösszefüggésekre építő linkhálózat létrehozásának megfelelőségét, egyben szükségességét. A mobiltelefonok-okostelefonok egyébként eléggé preferált szféra nagy konkurenciharccal, a kulcsszavaira nagy a kereslet, erős keresőmarketing értékű weboldal versengenek az sms-kampányokkal, mobilmarketing szolgáltatással kapcsolatos kulcsszavakkal elérhető helyezésekért.

net Honlap optimalizálás - sms szerverek

Sokakat foglalkoztat, hogy vajon mely weboldalak szerepelhetnek valamely kulcsszóval vagy hosszabb keresőkérdéssel a találatok közt az 1., 2., 3.  stb. helyen, azt ma már döntő mértékben a Google algoritmusának való megfelelés dönti el. Könnyű belátnunk, a keresőprogramot működtető cég abban érdekelt, hogy az élen olyan weboldalak álljanak, amelyek a felhasználók igényeinek a legmegfelelőbb módon tesznek eleget akkor is, ha a kárpátaljai linképítés arvisurája ezt nem teszi lehetővé.

Szerverbérlés - server hosting szolgáltatás

Szervergépek elhelyesése biztonságos budapesti szerverparkban.

Ha sok egyenrangú vagy közel azonos értékű honlap létezik, ezek közül az fog a topon szerepelni, amelyik a Google speciális és igen komplex szempontrendszerének a leginkább megfelel. A legfőbb kritériumokról sokaknak van valamilyen halványlila elképzelése, ezek egy része a gyakorlati tapasztalatok alapján ki is sakkozható, de a pontosan definiált szempontokat a Google szervereit felügyelő belső emberein kívül senki sem ismeri kellő mértékben, inkább csak a megfigyelések, a honlapokkal elért kudarcok és sikerek alapján lehet visszakövetkeztetni arra, melyek a tényleges  elvárások.

 • Szerver bérlés - szerver hoszting Budapest < blog kategória

De mindez hagyján: végül is kezelhető és tolerálható az a helyzet, hogy a hosszú esztendők alatt szorgos közreműködésekkel kialakult egy speciális iparág és léterjött egy szakma, amelynek képviselői azzal foglalkoznak, hogy egyes weboldalakat keresőszempontok szerint építve-alakítva és a külső webes környezetből támogatva szereznek a kiválasztott honlap számára marketing szempontból értékelhető Google-pozíciót. Az esztendők során kialakultak a stratégiák, a módszerek, a jó szerver kihasználtsági hatásfokkal működő eljárások, amelyek révén ez a pozíciószerzés realizálható volt.

A Kárpátaljai magyar irodalom

azelőtt címlista, címtár, kárpátaljai írók, könyvek jegyzéke, katalógus

Később átalakítva ezzé: Balla D. Károly: A kárpátaljai magyar irodalom problámái. Kritikai írások, esszék - címek kattintható giperhivatkozásként. BDK-interakciók: Irodalmi projektumok, internet-akciók, performansz, szöveg és játék. Újabban felvéve: Tömeges SMS küldés - mobil marketing - télikertépítés. Optimalizációs kulcsszavak: bdk, balla d. károly, kortárs magyar irodalom, irodalmi szöveg és pr-cikk elhelyezés, irodalmi játék - kreativitás, avantgarde performansz, határon túli kortárs irodalom, kárpátaljai magyarok ukrajnában, google, laptop akkumulátor szerviz - laptop töltő budapest - mobil számítógép - mobiltelefon: címlista alapján tömeges sms küldés online, tartalom-marketing, google honlapoptimalizálás, első helyre kerülés orwell 1984 könyv letöltés kulcsszóval - címtár, címjegyzés, címlista

SEO-projektek: server hosting, lakás kiadó Arvisura alapú keresőoptimalizálás Állandó honlap optimalizálás
Az Arvisura vállalkozás által gyártott nyílászáró szerkezetek zárcseréje gépkocsi tartós bérlet keretében garanciális gépjármű bérlést és autó kölcsönzést von maga után. Ajtó-ablak ide jöjjön, uff. A tartalmi alapú kereső optimalizálást minden alkalommal seo-google arvisurák hozzák létre tartalmi honlap optimalizálás keretében a pirézek nagyobb dicsőségére és boldoulására az mlm hálózaton. Magyarország fővárosában nincs hiány minőségi online kaszinókban: bárhol kipróbálhatja a szerencséjét és póker, rulett, kártya játékokkal költheti el felhőtlen szórakozással a pénzét onlinecasino jelleggel.