Feladó: Balla D. Károly [bdk@ungbereg.uzhgorod.ua]
Küldve: 2002. december 9. 15:21
Címzett: MÍSZ (iroszov@enternet.hu)
Másolatot kap: 'Dupka György'
Tárgy: Kalász Márton részére

Kérem az alábbi levelet és a mellékletet az Elnök Úr kezéhez eljuttatni. Köszönöm - bdk

Tisztelt Elnök Úr,

Kedves Marci Bátyám,

         a mai napon hozzám Dupka Gyuri által eljuttatott meghívóból tudom, hogy Kárpátaljára érkezel, és (a meghívó szerint legalábbis) több mint egy hetet töltesz itt. (A szövegben az áll, hogy 13-án érkezel és 20-án utazol el; lásd a mellékletet.) Azért írok, mert szeretném, ha a rendezvényekről való távolmaradásomat nem az irántad való tiszteletlenség vagy az érkezésed iránti érdektelenség kifejeződésének vennéd. Erről ugyanis szó sincs.

      A helyzet az, hogy közel három éve semmilyen kárpátaljai rendezvényre nem járok (Pomogáts néhányszor ezt nehezményezte is) Annyi fölösleges, üres, hiábavaló, csak „letudott” rendezvényt ültem végig, annyi fűtetlen előadóteremben néztem végig elképesztően színvonaltalan „kultúrműsorokat”, annyi szervezetlenséget és szélhámosságot tapasztaltam (könyvbemutató könyv nélkül; találomra feltüntetett előadók rendszeres távolmaradása; több órás programcsúszások; jelentősnek szánt tanácskozások dátumának kitűzése alig pár nappal előtte stb.), hogy vagy két éve eldöntöttem, ilyesmihez többet nem asszisztálok. Érdemi szakmai vita kialakulására semmi lehetőséget nem látok, ez nyilván nem is célja a mostani rendezvénynek sem; a három vitaindító egymással remekül egyet fog érteni abban, hogy csak és kizárólag a szolgálatos és hagyományos és népi gyökerű és nyelvművelő és identitáspallérozó és közérthető irodalomnak lehet létjogosultsága, aki másként gondolja, az gaz áruló. Ilyesmiben részt venni nekem nincsen szándékom. Amit irodalmunk jelenéről és jövőjéről gondolok, azt 15-20 terjedelmesebb tanulmányban és kritikában kifejtettem az elmúlt években, csak idén ebből legalább 7-8 jelent meg rangos orgánumokban[1]. Ezekre olykor dühödt magánlevélbeli reagálásokkal, máskor halálos sértettséggel válaszoltak az érintettek, de a sajtó nyilvánossága előtt vállalt szakmai vitára még egyszer sem került sor. Így semmi értelmét nem látom, hogy az egymással tökéletesen egyetértő három vitaindítót végighallgassam, hiszen nekik egymással nem lehet vitájuk, opponenseket ellenben elfelejtettek felkérni.

         Kérlek, távolmaradásom okának tehát a fentieket elfogadni szíveskedj.

         Szeretném még a tudomásodra hozni, hogy nemrégiben kiléptem a Kárpátaljai Írócsoportból. Ennek fő oka az, hogy bár formálisan én voltam az elnöke, mégis megkérdezésem, sőt tudtom nélkül, mondhatni: előttem titkolva indították az Együtt folyóiratot az írócsoport neve alatt, és csak a 2. szám megjelenése után tartották szükségesnek, hogy a csoportot összehívják. Ezen (távollétemben) megszüntették az elnöki posztot… Ezek után nem kívántam akadálya lenni semmilyen további kifejletnek, így kiléptem a korábban 7 éven át egyáltalán nem ülésező formális (vagy inkább informális?) szervezetből.

         Még egy adalék. Másfél hónappal ezelőtt hirdettem meg egy virtuális konferenciát Vízumköteles irodalom? címmel. Szinte valamennyi kárpátaljai írókollégámat felkértem a résztvételre. Ennek feltétele az volt, hogy egy hónapon belül visszajelezzék résztvételi szándékukat, aztán egy újabb hónapon belül beküldjék előadásukat, hogy honlapomon megjelentessem. Az írócsoport tagjai közül egyetlen felkért kolléga sem méltatta még válaszra sem a megkeresésemet…

         Végezetül. ------- Ahogy sejtem, vendéglátóid Kárpátalján nem szerveznek számodra „szabadidős”, „alternatív” programokat. Ha mégis, és ez egybeesne a hajlandóságoddal – nagy-nagy szeretettel várnálak a házunkban egy kávéra és beszélgetésre a számodra megfelelő időpontban. Végül is kívülem még két író él ebben a házban – a meghívás nevükben is szól, hiszen sem Apám, sem Feleségem nem szándékozik a rendezvényre elmenni, bár az enyémtől erősen eltérő okok miatt.

         Tehát, ha belefér a programodba – és ezt mi nagyon szeretnénk! – tisztelj meg bennünket magánlátogatásoddal.

Címünk: Ungvár Vár u. (3амкова) 8. // tel. (Bp-ről):  00 380 31 22 326-58 // Ungvárról: 3-26-58

                Ungvári tartózkodásod napjaiban egyfolytában itthon leszünk!!

        

Tisztelettel üdvözöllek:

                                               balla d. károly

 

PS. Hogy későbbi félreértésekre ne adhasson okot, e levelet Dupka Gyuri címére is elküldöm


[1] A legutóbbi fontosabbak, csak az idén (nincsenek közte az internetes közlések!):

Újraközlő irodalom. Új Holnap, 2002/nyár.

Hagyomány vagy klisé? Árgus, 2002/2.

Istenhez hanyatló árnyékszéken - avagy Afrika bennünk van. Bárka, 2002/1

Tedd le a lepkefogódat, Yonathán. Üzenet, 2002/nyár

Címkézett irodalom. Mozgó Világ, 2002/november

Valóságpróza és látszatvalóság. Beszélő, 2002/december (nem tudom, megjelent-e már ez a lapszám)

Félmúlt, féljelen, féljövő. Árgus (megjelenés előtt)

Hamuther.doc. Magyar Napló (megjelenés előtt)