Az UngParty Virtuálé része. Főszerkesztő: Balla D. Károly  •  BDK újabb oldalai: Napi jegyzet: BDK BLOG | webmagazin: BDK Online | írói oldal: Balla D. Károly | Bázis: bdk.blog.hu | Eligazító oldal | Webirodalom | BDK Balládium Blog

Galéria Kiadó

A Galéria Kiadó Kárpátalja első magánkiadójaként
1992-ben jött létre és 1996. január 1-jével szűnt meg.
Alapítói: Balla D. Károly (főszerkesztő, kiadóvezető)
és Vereckey Béla (igazgató).
1995-ig a javarészt festőművészek alapította Galéria Kisvállalaton belül,
majd közel két éven át a Balla D. Károly alapította
Galéria-Ecriture Magánvállalat keretében működött,
s ez utóbbival együtt szűnt meg 1996-ban.
A kiadó főállású szerkesztői voltak: Berniczky Éva és Nagy Zoltán Mihály.
A Galéri Kiadó működésének rövid ideje alatt 30-nál több könyvet jelentetett meg; égisze alatt kezdte működését a Pánsíp szerkesztősége, s a Pánsíp kulturális magazin mellett két másik lap elindításánál (Irka, Közoktatás) biztosította a kiadói kereteket.
A Galéria Kiadó bizonyos tevékenységi köreit az 1995-ben alapított UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány vette át, illetve a Pánsíp szerkesztősége vitte tovább.

(Az UngBereg Alapítvány 2002-től szünetelteti működését, 2003-tól megszűntnek tekinthető. A Pánsíp szerkesztőségének is megszűntek az intézményi-jogi keretei, működése gyakorlatilag Balla D. Károly szerkesztői magántevékenységére korlátozódott - 2003)

Hatodik Síp folyóirat

Az 1944 utáni Kárpátalja első irodalmi folyóiratát
Balla D. Károly hívta életre 1989-ben.
A lap budapesti kiadói és ungvári szerkesztőségi háttérrel kezdte működését, terjesztése főleg Kárpátalján történt. A lapbejegyzést és a működés jogi kereteit kezdetben a Biró Tamás vezette Mandátum Kft., illetve az ezen belül működő Mandátum Kiadó biztosította (1989-1990), majd a vállalati egységek szétválásával a Németh István vezette különböző alakulatok: először a Mandátum Könyv Bt (1990-1991), majd az Új Mandátum Könyv Bt. (1992), később az Új Mandátum Kiadó (1992) vette át.
1993-tól a lap impresszümában ez szerepel:
Kiadja a Hatodik Síp Alapítvány az Új Mandátum Könyvkiadó közreműködésével.
A lapot alapításától 1993-ig Balla D. Károly jegyezte főszerkesztőként. Miután kivált a csapatból, a kiadó nem nevezett ki új főszerkesztőt.
A folyóirat 1993-as évfolyamától kezdődően
Penckófer János szerkesztői irányításával jelenik meg,
felelős kiadóként 1992-től folyamatosan Németh István jegyzi.

A Hatodik Síp 1998-ig jelent meg rendszeresen (negyedévenként), bár számai egyre nagyobb késéssel követték egymást. Az 1999-es évfolyam egyetlen kötetbe gyűjtve (TÍZÉVKÖNYV - ebben található tíz év összefoglaló repertóriuma is) 2000 második negyedében látott napvilágot. A 2000-es évfolyam számai e sorok keletkezéséig (2001. augusztus) még nem jelentek meg, azaz gyakorlatilag két esztendeje szünetel a kiadás.

Az 1998-as évfolyam anyaga megtalálható az Interneten: Hatodik Síp

(a Hatodik Síp azóta sem jelentkezett új lapszámokkal, gyakorlatilag megszűnznek tekinthető - 2003)

Hatodik Síp Alapítvány

A Hatodik Síp című folyóirat kiadásának anyagi hátterét biztosítandó
a Hatodik Síp Alapítványt 1989-ben Balla D. Károly alapította,
aki 1993-ban lemondott alapítói jogairól.
Az Alapítvány elnöke kezdettől Németh István.
A folyóirat kiadásában való közreműködés mellett
a Hatodik Síp Alapítvány révén sikerült 1991-ben
Kárpátalján megtörni az állami könyvkiadás monopóliumát azzal, hogy az ungvári szerkesztőség gondozásában, itteni nyomdai előállítással és főleg kárpátaljai szerkesztéssel – ám budapesti kiadói háttérrel! –
kezdetét vette a Hatodik Síp Könyvek sorozat első darabjainak a kiadása.
Ez óriási inspirácót adott nem csupán az itt élő alkotóknak,
hanem egyszersmind előkészítette a helyi magánkiadók alakulását.
A könyvsorozat induló címei voltak:
Nagy Zoltán Mihály: A Sátán fattya (1991)
Böszörményi Gyula: Kucó (1991)
Finta Éva: A lét dicsérete (1991)
Vári Fábián László: Kivont kardok közt (1991)
Balla D. Károly: Hóban és homokon (1991)
EXTRA HUNGARIAM c. antológia (1992)

Balla D. Károly 1993-as kiválást követően a Hatodik Síp Alapítvány a Németh István vezette budapesti Új Mandátum Könyvkiadóval és a beregszászi bejegyzésű, Penckófer János vezette Mandátum Kiadóval közreműködve több időszaki kiadványt is kiad, illetve adott ki (Hatodik Síp, Emberhalász, Kisebbségkutatás), és igen jelentős könyvkiadóként működik. Különösen értékesek Kárpátalja néprajzával és történelmével foglalkozó tanulmányköteteik.

Aktuális SEO-munkák: / Link marketing - linképítés / duguláselhárítás