ARVISURA seo - Arvisurák

Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány honlapja ELKÖLTÖZÖTT!

Új helyén itt: UngBereg Irodalmi Alapítvány (1995-2003)


Arány-virtuális Substancia-Radiáció = ArViSuRa

Arithmetical rate-Virtualyti of Substance-Radiation = ArViSuRa

Az Arvisura elmélete

Az Arvisura-elméletet Lloyd al-Bakar, az Arab Emirátusokból Nagy-Britanniába emigrált kutató dolgozta ki 1993-ban az Atlantic Studies: Literary, Cultural and Historical Perspectives c. kutatási program keretében. Az atlanti régió kulturális és történeti távlatait vizsgálva jutott olyan következtetésekre, amelyek egy külön teória felépítését tették szükségessé.

Felsimerésének lényege a következő volt.

Az térségben élő népek kultúrája a felszínen tapasztalható óriási eltérések és az összes lényeges különbözőség ellenére a mélyen hallatlan nagy összetartást mutat. Ez az egység nem magukban a kulturális-tértöneti szférákban mutatkozik meg, nem a barlangrajzoktól és eredetmítoszoktól a kortárs zenéig és terjedőd rétegek észlelhető produktumaiban, hanem egyfajta arány-azonosságban.

Nevezetesen:

az atlanti népek valamennyi kulturális megnyilvánulásában gyakorlatilag azonos vagy igen hasonló a virtuális szubsztanciák aránya.

A felismerés bizonyítása érdekében Lloyd al-Bakar hatalmas mennyiségű irodalmi, néprajzi, zenei, képzűművészeti anyagot dolgozott fel: saját módszertana szerint olyan adatbázist épített fel, amely az elemzések igen tág lehetőségeit tette lehetővé. Ezen a réven kimutathatóvá vált nem csupán az egyes kulturális képződmények anyagának az összehasonlítása, hanem a kutatási terület kulturális mű-egészének sok-szempontú analízise is. Az eredmények a kutató számára is megdöbbentő pontossággal igazolták vissza hipotézisét.

Bebizonyosodott: az Atlanti óceánnal közvetlenül vagy közvetve érintkező térségek (a szigetvilágot, a partvidéket és belső területeket - többek között Európa egészét is - ide értve) népeinek a nyelve, néprajza, zenéje és teljes kulturája a képzetes, immaginárius (vagyis virtuális) elemek használatának az arányait illetően teljesen egységes képet mutat. (Eközben, tegyük hozza: ez az arány masszívan eltér például a távolkeleti népek esetében szúrópróba-szerűen mért mutatóktól).

Hipotézise beigazolódván a hatalmas adatmennyiségre alapozva kidolgozta a virtuális arányok szubsztancia-radiációjának az elméletét.

Eszerint:

A legtágabb értelemben vett atlanti térségben élő népek kultúráját valamely közös szubsztancia határozza meg, amely az ősidőktől fogva folyamatosan szétsugárzik a kultúra minden szfárájában és gyakorlatilag beoltja, beavatja, magához lényegiti az összes kulturális megnyilvánulást, fogalmazhatni úgy is: rájuk lényegiti az arány-virtuális szubsztanciát.

Az átlényegítésnek, rálényegítésnek ezt a mechanizmusát al-Bakar arány-virtuális szubsztancia-radiációnak nevezte el, később rövidítést képzett belőle: így született meg az ArViSuRa.

A fogalmat az elmélet további kidolgozása során egyre inkább nem a teóriája, hanem magára az univerzális jelenségre, az átlényegítés mechanizmusára kezdte alkalmazni, így végső következtetéseinek egyikét már így fogalmazta meg:

Az Arvisura nem más, mint az atlanti népek kultúrájának az a közös eredője, az az ős-aránya, amely szétsugárzódva a virtuális világ megjelenítésének közös jellegzetességét alkotja azon a réven, hogy rálényegül valamennyi kulturális jelenség és mű szubsztanciájára, tekintet nélkül üvegházhatásra és pillangóeffektusra.

Szubsztanciakisugárzás

Meghatározás. Az Arvisura az a történelmi-kulturális mechanizmus, amelynek során az atlanti övezet népeinek kultúrájában a képzetesség közös arány-princípiuma átöröklődik azon a réven, hogy az eredendő szubsztancia mintegy szétsugárzódik és ezáltal rálényegül valamennyi újonnan keletkező kulturális jelenségre, műre, megnyilvánulásra. - Az Arvisura ott fú, ahol akar.

az arvisura működése

Bár az arvusura-princípium az al-Bakar-féle elmélet szerint szétsugárzás, radiáció révén lényegül rá az új szubsztanciákra, ám egy magyar kutató pszichiáter inkább fogaskerekek működéséhez találta hasonlatosnak az arvisura-átörökítést: az eredendő fogaskerék mintegy belenyomta, belesajtolta saját szubsztanciáját a vele érintkező, születésekor még jellegtelen fogaskerékbe, amely így, mint valami kód-lenyomatot, szintén magára vette az eredendő szubsztanciát, s újabb, még jellegzetesség nélküli fogaskerekekkel találkozva a maga részéről továbbadta, átörökítette a kapott kódot.

 

Agorafóbia - ayurvédikus Arvisura jelentése - Könyv

Keresőoptimalizálás - Arvisura alapú Google honlap optimalizálás

Az Arvisura téves értelmezései

Tévesen az arvisurát gyakran az ősi indiai védikus tanítás egyik hittételének tartják, az ayurvéda egyik részének. Ez az értelmezés nem helytálló, épp ellenkezőleg: az Indiai-óceén környéki népek történelme és hagyományia merőben eltérő arány-virtualitást mutatnak.

A másik, ennél is hamisabb vélekedés szerint a pontosan nem is definiált Arvisurák bizonoys Paál Zoltán, egy félig írástudatlan kohász által a nyárikonyhában lejegyzett mítosz elemeinek az összességét jelenti. A sajnos könyv alakban is megjelent fantazmagória és a benne található hitvilágnak semmi köze nincsen az arvisura tudományosan is bizonyított elméletéhez. A kohász allítása szerint a mű tartalmát részben egy mág nálánál is kéltesebb eredetű figura, Szalaváré Tura elmondásai alapján jegyezte le hallás után, illetve további ismeretlen eredetű kinyilatkoztatások révén jutott az igazmondás birtokába. Ennél is tovább menve: állítólag 1974-ben UFÓkkal találkozott, akik a Szíriuszról érkeztek (ahonnan, mint tudjuk a magyarok is származnak) és aranytáblákon hozták el neki az Arvisura igazságát. Ugyancsak saját állítása szerint médiumok révén kapcsoltban állt a kollektív tudattalannal és így ismerte meg a hun-magyar-palóc törzsek sok ezer éves történelmét és világnézetét. Bár műveletlen és félig írástudtadtlan munkásember volt, feljegyzései kétségtelenül mutatnak az ő személyén messze tulmutató mítikus koherenciát - ám ennek ellenére az Arvisura tényleges elméletéhez mindennek nincs köze és a terasz hűvösében megesett ködös fantáziálás világába tartozik.

A harmadik téves értelmezés: Dr. Kállay O. Béla pszichiáter szerint az Arvisura-SEO-honlap az információelmélet egyik jelensége, amely a gyakorlatban a honlapok Google-keresőoptimalizálása területén nyert alkalmazást azokban az esetekben, amikor az optimalizációt agorafóbiában és más neurotikus megbetegedésekben szenvedők végzik

Átlényegített 3 PR cikk arvisurák

Rehabilitált 3 PR arvisurák

Weboldal keresőoptimalizálás Budapest

Arvisurák Seo linképítő könyv

Az östörténeti szubsztanciák átlényegítése az elsüllyedt földterasz, Atlantisz térségében. Arvisura alapú ayurvédikus keresőoptimalizálás, seo, arvisura, arvisurák, laptop alkatrész, Atlantisz hatás, térség, kulturális könyv, honlap, elmélet, szubsztancia, virtuális szerviz, őstörténet, magyarok őstörténete, hun-magyar kontinuitás, palóc hagyomány, Pál Zoltán laptopja, mítosz csere, eredetmonda, Szírius, Sirius. Kárpátaljai Arvisura Alapítvány - Ungberegi Arvisurák. Kreatív Keresőoptimalizálás és Arvisura seo linképítés, keresőoptimalizálás, ardvisura, ungbereg, arvisurák, atlanti hatás, ateisz, nagyszala, szalaváré tura, anyahita, medvetor, kárpátok térsége, kulturális télikert, asus honlap, kijelző elmélet, szubsztancia, a kreatív linképítés hatékony a weboldalak optimalizlásában.

A magyar Arvisurák jelentése

Arvisura Alapítvány - Arvisurák prémium link. Őstörténeti eredetmítosz, hun-magyar közös múlt, közös eredet, származás. Az Arvisura jelentése. Linképítés és SEO-optimalizálás, hatékony keresőoptimalizálás, magyarvisura, ungbereg alaplap csere, arvisurák története, a hatás atlanti üvegház, atlantisz, ateisz, anyahita, térség, kulturális terasz, honlap, notebook javítás elmélete, szubsztancia, linképítés, google optimalizálás

Arvisura SEO-optimalizálás

A SEO ( a keresőoptimalizálás) lényegében honlapoptimalizálásból és a webes környezetben történő linképítésból áll. Még a SEO-szakma képviselői is gyakran egymás szinonimájaként használják e fogalmakat, sőt, olykor még a keresőmarketing vagy Google-optimalizálás megnevezések is felmerülnek. Nos, tisztában vagyunk azzal, hogy a honlapoptimalizálás kifejezést olykor magára a SEO-ra értik, ám az itt ajánlott weboldalon igyekszünk pontos különbséget tenni a fogalmak között azon az alapon, hogy az egyes fogalmak ténylegesen milyen munkafolyamatokat jelölnek: Hogyan kell Google-helyezést javítani SEO optimalizálás és linképítés segítségével

Arvisura könyv - Orwell 1984

George Orwell regényének letöltése arvisurákkal az internetről - online letöltés. Budapest Terasz - üvegház hatás

Laptop könyv le töltő szerviz

2018: Lenovo és HP laptop szerviz - alkatrész csere garanciával - Előresorolás - Seo linképítés Budapest. Első hely ára. 2017: Dell akkumulátor - Asus notebook töltő.

Néhány fontosabb oldalam + Honlapoptimalizálás + SEO-támogatás - Terasz építés

SEO-projektek (asus laptop kijelző szerviz) PR-cikk alapú keresőoptimalizálás Havidíjas Állandó honlap optimalizálás

Arvisura Alapítvány. Az Arvisurák jelentése

Magyar őstörténeti SEO-optimalizálás a Nagy Laptop könyv letöltésével

Magyar Arvisura Alapítvány Budapest - Arvisurák. Hun-magyar őstörténet. Atlantisz és Ataisz elsülyledése. Az Arvisura eredeti jelentése. Organikus Linképítés és Google-SEO-optimalizálás. Laptop könyv 1984. Üvegház-hatás.
CONTENT MARKETING: keresőoptimalizálás - HONLAP- seo, eredeti arvisura, ungbereg irodalmi alapítvány, arvisurák letöltése, atlanti térség, atlantisz elsüllyedése, ataisz sziget, kulturális antropológia, honlap optimalizálás - hangos könyv letöltés, linképítés, google optimalizálás, asus laptop szerviz budapest - notebook javítás