pet palack fertőtlenítésPET palackok fertőtlenítése

Az ivóvíz, ásványvíz, üdítők tárolására kiváló PET palackok használata jár bizonyos kellemetlenségekkel. A legnagyobb gond a környzetszennyezés: a szemétbe, folyóvízbe, tengerbe kerülő petpalackok az idők végezetéig sem képesek szétmállani, felbomlani. Újrahasznosításuk emiatt elemi érdek. Hogy újra emberi fogyasztásra szánt folyadék kerüljön a palackba, fertőtleníteni, sterilizálni kell, lehetőleg az ivóvíz-fertőtlenítés terén már bizonyítottan megbízható vízfertőtlenítő szerrel. Ilyen a klórdioxid, amely nemrégiben került az italiparba fertőtlenítőként, úgy is mint a twinoxide készítmény összetevője. Az élelmiszeripar területén a klór-dioxidot sörfőzdékben, illetve üdítő italok és bor palackozásánál használják elsősorban, mégpedig steril víz készítéséhez és az üveg vagy műanyag palackok mosásához. A klór-dioxid alkalmazása tisztító és fertőtlenítő rendszerekben történik, amelyekbe kerülve megtörténik a PET palack öblítése és fetőtlenítése az általános vízkezelést követően. Egyéb alkalmazások is léteznek, amelyek csaknem az összes fertőtlenítő közegben érvényesek a technológiai vízfertőtlenítés alkalmazási területén. A sterilizálás után újrahasznosított palackok nem szennyezik környezetünket és népgazdasági szempontból nyersanyagmegtakarítás tárgyát képezik.

 

Palackposta 2001. Érdekes üzenetek web-korszakom elejéről

Palackposta

 

2001. szept. 5.
2001. júl. 6.
2001. jún. 24.
2001. május
2001. ápr. 19.
2001. márc. 23.
2001. febr. 11.
2001. jan. 24
2001. jan. 20.
2001. jan. 14

10. palack

Beszédes István felhívása
(Kanizsai Írótábor, Zetna)

 

René Magritte:
A fenyegetett gyilkos

 

"A képet a melodramatikus krimik, a Fantomas-típusú népszerű ponyvák, az olcsó, folytatásos bűnügyi kalandregények - például a Nick Carter - ihlették, amelyek amerikai vagy francia sorozatokban megfilmesített változataikon keresztül vonták bűvkörükbe a művészt. Ez is amellett szól, hogy a korszak egyik kevéssé szürrealista műve ez a kép, hiszen egy egész történetet sugall, bár annak csak egy momentumát idézi fel; bízvást mondhatnánk 'irodalminak'." (José Pierre)

Kedves Barátom!

Ímhol a kép. A lehetséges elbeszélés kiindulópontja. Várom erre, vagy a későbbiekben az interneten megjelenő és e kép vonzásában született szövegekre épülő egy vagy több írásodat folyó hó 25-ig. A mozaik épülését a zEtna magazin www.zetna.org.yu címén kísérheted figyelemmel. Kéziratod a dumas@sksyu.net címre várom.

Barátsággal
Dumás

9. palack

A Magyar Műhely körlevele

Megjelent a Magyar Muhely legujabb (117.), a muveszeti orszagokkal foglalkozo tematikus szama.

A tartalombol:

Szombathy Bálint: A képzelet országlásai
ladonia/www.ladonia.net
A Terra Candella Archívum története
Inke Arns: Mozgó államok/Eltolódó határok/Mozgékony entitás. A szlovén művészcsoport: Neue Slowenische Kunst
Slavoj Zizek: Es gibt keinen Staat in Europa
Monty Cantsin Amen: Akademgorod
A Le Lieu együttese: Manoeuvre nomade – Nomád manőver
Szombathy Bálint: Az útlevél mint művészeti eszköz és kifejezőforma
Erwin S. Strauss: Hogyan hozd létre a saját országodat?
Vojislav Despotov: Európa kettő (részletek a regényből)
Szombathy Bálint: Chimneys (Gone with the Wind)
Mare Nostrum (Mauricio Kagel művének dokumentációja)
Kovács Zsolt – L. Simon László – Sőrés Zsolt: Holdprojekt
Sőrés Zsolt: Lunart

A Magyar Műhely 117., A képzelet országlásai című tematikus száma a teljesség igénye nélkül kíván bemutatni néhányat azokból a mai művészeti törekvésekből, amelyek a kitalált és a művészeti országokkal, földrajzi területekkel foglalkoznak. Bálint SZOMBATHY, e számunk vendégszerkesztője (Jugoszlávia-Ladonia) bevezető cikkében néhány támpontot kíván adni A képzelet országlásai témájához a mail-arttól, a kapcsolatművészettől a költészeti eszközökkel megálmodott városállamokon át a fiktív államokig, a magánvállalkozásként számon tartott ország- és államalapításokig.

Ezután az interneten elérhető Ladóniát mutatjuk be, művészetével, városaival és repülő nagykövetségével együtt.
HARLEY (USA) festő és küldeményművész elbeszéléséből a Terra Candella Archívumot ismerhetjük meg. Harley elmeséli azt a folyamatot, hogy a Tristan Local Post miként változott át fokozatosan egy független, önálló állammá, a Fény Országává, Terra Candellává, amely egy ősi föld, éppoly öreg, mint maga a történelem, és amelyet ő maga, az Unikornisok Festője vezet. Inke ARNS (Németország) tanulmány a Neue Slowenische Kunst (NSK) történetét és államalkotó művészeti koncepcióját elemzi és mutatja be, különös tekintettel az NSK Állam Az Időben projektre, amely egy olyan államelv, mely nem valamely konkrét földrajzi territóriumon, sem pedig valami etnikailag meghatározott Staatsnationon, hanem inkább az idő és a mozgás közös nézőpontján alapszik. Ezt követően Slavoj ŽIŽEK (Szlovénia), az NSK egyik teoretikusa rövid esszéjét olvashatjuk Es gibt keinen Staat in Europa címmel, amelyben Žižek lefektette az NSK Állam Az Időben művészeti koncepciójának az alapjait, amelyet a volt Jugoszláviában 1991-től bekövetkezett eseményekkel hozott kapcsolatba. Žižek szerint a délszláv háború az államhatalom szétbomlása és az állam etnikai érdekeknek történő alárendelése eredményeként is értelmezhető. Az utópikus energia többé már nem az állam nélküli közösség irányában munkálkodik, hanem a nemzet nélküli állam felé, amely többé már nem az etnikai közösségen és saját területén, hanem a hatalom és az elvek tisztán mesterséges struktúráján és paradox módon a területnélküliségen alapszik. Monty CANTSIN AMEN (Kanada) Akademgorodja az időtlenség, a szimuláltság és szimultaneitás zónájában van, ahol mindig minden egyszerre történik, nincs lineáris történelem. Minden egymásra halmozódik és együtt történik; innen jönnek az Akademgorodhoz tartózó kapcsolódó újabb nevek, mint Szimultánium és Totalitária...

A Richard Martel kanadai költő és performer alapította LE LIEU EGYÜTTESÉ-nek (Kanada) a Nomád manőverről írt beszámolója a nagy sorozatban kibocsátott nomád útlevelek öthetes akciójáról szól. Minden egyes útlevél kiadásával megnőtt a Nomád territóriumok területe, ugyanakkor ez a manőver megkérdőjelezte a “nemzetközi kapcsolatok” bevett protokollszabályait, és lehetővé tette a Le Lieu együttese számára, hogy létrehozzon egy hálózatot olyan csoportokból vagy művészeti központokból, amelyek kapcsolódtak a projektjükhöz. Minden egyes útlevélátadás létrehozta a közvélemény diskurzusát a nagyfokú multimediális aktivitás terén. Bálint Szombathynak az útlevélről mint művészeti eszközről és kifejezőformáról írt áttekintése számba veszi a legutóbbi útlevélakciókat az NSK útlevél kibocsátásaitól kezdve a Neoista Nagykövetség AKAUCN Citizenship felirattal szétküldött személyi igazolványain át Miroslav Mandić vajdasági gyaloglóművésznek A Mozgásban lévő ember útleveléig. Mandić útlevelei is a nomád élet- és gondolkodásmódot eszményítik, minthogy szoros tartozékai a művész tízesztendős európai gyaloglásának, amelynek keretében naponta 20-25 kilométert gyalogol a természetben és az országutakon. Szombathy konklúziója szerint az útlevél ilyetén használata mögött az a fajta destrukciós-anarchista szándék húzódik meg, amely szívesen választja célpontjául a hatalmi tabunak számító ellenőrző eszközöket; hiszen nyilvánvaló, hogy útlevelek csak addig lesznek, amíg határok is. Ezután válogatást közlünk Erwin S. STRAUSS (USA) How to Start Your Own Country. How You Can Profit from the Coming Decline of the Nation State című könyvéből, ahol bemutatunk néhány a 19. és a 20. században alapított magánországot a hozzájuk tartozó pecsétekkel, bélyegekkel, címerekkel, személyi igazolványokkal, városállam-tervekkel, zászlókkal és pénzérmékkel együtt. Ezt követően egy rövid részletet közlünk magyar fordításban Vojislav DESPOTOV (Jugoszlávia, 1950-2000) Európa kettő című regényéből, amelyben Európának a szibériai kietlenségbe projektált mását a művészek kontinenseként ábrázolja. Bálint Szombathy Chimneys (Gone with the Wind) című performanszának dokumentációja azt a darabjaira hullott Jugoszláviát temeti el, amelyik az önkényuralom és a totalitarianizmus áldozata lett. Szombathy performanszának dokumentációját egy angol nyelvű kommentár teszi teljessé.

Mauricio KAGEL (Argentína-Németország) Mare nostrum című művének dokumentációja az 1998-as Lisszaboni Világkiállítás nyitókoncertjén bemutatott zenei-intermédia művészeti színpadi akciójának a leírását tartalmazza, amely akció dramaturgiájának vázát a színpadtér középpontjában elhelyezett Mare nostrum-sziget stilizált makettje adja.
A művet az egyik legjelentősebb kortárs zenei csoport, a düsseldorfi MusikFabrik tűzte repertoárjára.

Mások már a földi határokkal is elégedetlenek, ezért a Hold telkeit bocsájtják áruba, s a Marsra szóló személyazonossági igazolványokat hitelesítenek, mint a brüsszeli Guy Bleus tette 1979-ben. Zsolt KOVÁCS – László L. SIMON – Zsolt SŐRÉS (Magyarország-Ladónia) Holdprojektje is ezen konceptuális művészeti akciók közé tartozik.
Sőrés Lunart című szövegében az általuk a Holdon vásárolt telek művészeti hasznosításának a lehetőségeit veszi sorra a különböző land art akcióktól az űrművészeti projekteken át az emberi-idegen civilizációk együttműködésén alapuló performanszeseményekig. A Holdprojekthez kapcsolódva közöljük többek között a Hold-alkotmányt, a Hold-térképet, a bányászati enegedélyt és a Hold-okiratot is.

8. palack

A KISOKOS értesítése

TISZTELT CÍMZETT!

Honlapod bejegyzése KISOKOS Magyar Lánc Adatbázisába sikeresen megtörtént! Remélhetőleg ez az ingyenes reklám lehetőség hatékonyan fog hozzájárulni web lapod további népszerűségéhez.

Emlékeztetőül a bejegyzett adatok:
-------------------------------------
Honlap Neve: UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány
Címe (URL): http://hhrf.org/ungparty/ungbereg.htm
Adatbázis: SZÉPHAZÁNK (Magyar Információs Adatbázis)
Kategória:
Tarsadalom / Szervezetek / Alapitvanyok
Leírása: Ungvári magyar nyelvű könyvkiadó.
Fenntartó: UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány
Email cím: honlap@ungbereg.uzhgorod.ua
Bejegyezve: 24-Jun-2001
-------------------------------------
ISMERTETŐ:

- A fenti adatok kizárólag kapcsolatfelvétel céljából vannak tárolva, melyek semmilyen formában nincsenek terjesztve vagy árusítva!
- A bejegyzett adatok az adatbázis oldalán szükség szerint módosíthatók az "URL Módosítás" feliraton kattintva.
- A bejegyzett honlapok a következő adatbázis frissítés után lesznek láthatók.
- A frissen bejegyzett honlapok az első hét során az adott kategória elején, valamint külön az "Újdonságok" oldalán is megjelennek, hogy egy kezdeti lendületet kapjanak a népszerűsítéshez.
- Az adatbázisban a honlapok alatt jelezve van a kattintások száma, a leadott szavazatok mennyisége, átlaga, és persze lehetőség van szavazásra is.
- KISOKOS Lánc Adatbázisa teljes egészében mentes a szélsőséges (porno, warez, stb) tartalmú honlapoktól és témáktól, így mindenkinek javasolható!
- Az Ingyenes bejegyzések esetében KISOKOS tetszés szerint rövidítheti, vagy mellőzheti a leírást, melynek terjedelme a honlap nevével együtt nem lépheti át az 50 karaktert.

/.../

KISOKOS barátságos megjelenéssel, rengeteg közhasznú kezdeményezéssel, színvonalas szolgáltatásokkal, remek szórakozási, információs és üzleti lehetőséggel várja látogatóit. Látogass el minél gyakrabban Te is és javasold másoknak is az oldalt.
További sikereket saját honlapodhoz, és remek kikapcsolódást KISOKOS folyamatosan bővülő tartalmához és szolgáltatásaihoz!
==============================
MINDEN EGY HELYEN, A KISOKOS-BAN!
MAGYARUL: http://www.kisokos.com
ANGOLUL: http://www.kisokosusa.com
===============================

7. palack

Beszédes István értesítése

Kedves barátom, -ném!

Lezárult az Üzenet és a zEtna közös apokrif-pályázata. A Lovas I., Fekete J., Beszédes I. összetételű és fejgörcs gyötörte zsűri az első díjat Bozsik Péternek, a másodikat Balla D. Károlynak, míg a harmadikat Berniczky Évának ítélte. Senkit se tévesszen meg a látszat, ha a mellékelt ábra mást is mutat, ki kell jelentenem, pályázatainkon nem csak B-kezdűbetűs nevű szerző lehet győztes. A nyerteseknek gratulálunk, a részvevőknek megköszönjük fáradozásukat. A kéziratokban örömünk több volt, mint azt díjakkal ki tudtuk volna fejezni. Az Üzenet Kosztolányi-száma már a nyomdában, a szövegek beszerkesztve, postacím megküldése esetén szerzőinknek küldünk tiszteletpéldányt. Egyúttal arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kanizsai Tisza Klub, az Orbis folyóirat és zEtna Folyó-irat (tehát folyó-tematikájú) pályázatának határidejét folyó év június 15-re módosítottuk. A díjalap itt is szerény 100-60-40 DEM értékű dénár. S a kéziratok, mint általában, küldhetők a zEtna webmesterének és moderátorának címére
(webmaster@zetna.org.yu, dumas@sksyu.net).

Barátsággal
Dumás

6. palack

Bodolay Klára kerestetik

Kedves Balla D. Károly Úr!

Mint az Ön előtt is ismeretes, a Nyelvünk és Kultúránk című folyóiratunk 113. számában megjelent Bodolay Klárának egy cikke.
Nekem kellene értesíteni őt a honorárium és a tiszteletpéldány átvételi lehetőségéről, de mivel nem tudom a hölgy elérhetőségét, Öntől kell ez ügyben segítséget kérnem. Amennyiben tud valamilyen ínformációt adni nekem, legyen kedves elküldeni a nyek@matavnet.hu e-mail címre.

Köszönettel:

Oláh Krisztina
titkárnő

5. palack

Együttműködési megállapodás a Vajdasági Elektronikus Könyvtár létrehozásáról

Együttműködési megállapodás

Téma: A határontúli magyar elektronikus könyvtárak létrehozása a magyarországi tapasztalatok felhasználásával.

A megállapodás résztvevői:

Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület (képviselő: Moldován István, ügyvezető elnök)
Zenith Műhely Polgárok Egyesülete, Szabadka (képviselő: Miskolczi József, közgyűlés elnöke)
zEtna Polgárok Egyesülete, Zenta (képviselő: Beszédes István, elnök)

Az aláíró felek megállapodnak abban, hogy az elkövetkező időszakban közösen tevékenykednek a határontúli magyar szép- és szakirodalom elektronikus formában való összegyűjtésében, közkinccsé tételében, elektronikus könyvtárakba szervezésében, felhasználva a Magyar Elektronikus Könyvtár tapasztalatait. A tevékenység során ebben a kérdésben a koordinációt és a szakmai háttértámogatást a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület végzi.

Ennek első lépéseként célul tűzik ki, hogy létrejöjjön a Vajdasági Magyar Elektronikus Könyvtár.

Az együttműködés magában foglalja többek között a kitűzött cél érdekképviseletét, pályázati tevékenységet, szakmai koordinációt, az együttműködés más, határontúli magyar szervezetekre való kiterjesztését, a nemzetközi szervezeteknél való közös fellépést.

A megállapodás nyílt minden olyan magyarországi és határontúli szervezet és intézmény számára, amely a fentiekben megfogalmazott célkitűzést szívügyének tekinti és azt bármilyen formában támogatni kívánja és tudja.

Készült: Szabadkán, 2001. március 23-án


Beszédes István   zEtna

Miskolczi József   Zenith Műhely

Moldován István   MEK Egyesület

4. palack

A Szabad Formák c. digitális folyóirat indulását ismertető közlemény

www.edition.hu

A Szabad Formák (Free Forms) magánfolyóirat (Private Periodical), a fiatalon elhunyt örök barát, szerkesztő és költőtárs, Sziveri János (1954-1990) emlékének adózva készül.
Mindenekelőtt a kortárs szépirodalom, kritika, filozófiai-, művészeti írások, képzőművészeti alkotások, fotók, dokumentumok gazdag anyagából ad közre (Literatúra, Textus, Private Gallery rovataiban) havonta egy-egy csokrot elsősorban magyar, de más nyelveken (eredetiben) is.
A Sziveri Archívumban folyamatosan kerül bemutatásra - a tervek szerint majdan - a teljes Sziveri-hagyaték.
A Mementó rovat a néhai, legendás Új Symposionnal foglalkozik, különös figyelmet szentelve az 1980-1983-as időszaknak, amikor is Sziveri János volt az újvidéki folyóirat főszerkesztője.
A Hyde Park lehetőséget biztosít a mindennemű szabad véleménynyilvánításra, vitafórumok létrehozására, illetve az érdemi hozzászólások szerkesztett változatának publikálására is.
A hamarosan életre kelő Private Academyn kiváló írók, tudósok, alkotóművészek tartanak majd egy-egy kurzust (a zene, irodalom, képzőművészet stb. témaköreiből).
Egy mondatban: A Szabad Formák (Free Forms) magánfolyóirat (irodalom, kritika, művészet, filozófia) Szűgyi Zoltán szerkesztésében, in memoriam Sziveri János.
Szavazzon bizalmat, lapozza fel, nézze, olvassa és véleményezze a Szabad Formákat!
Legyen szerzőnk, munkatársunk!

Működteti: NeGRAL Publishing System (NPS) az Ön informatikusa
www.negral.com; E-mail: info@negral.com

3. palack

Lőkös Ildikó beszámolója a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház ungvári előadásáról

 

 


a BeregInfo fotója

 

Trill Zsolt és családja

a BeregInfo fotója

KÁRPÁTALJAI SZILÁNKOK

...

Az irodalomtörténészek szerint a lengyel Mickiewicz az Ősök című monumentális drámai költeményével a XIX. század elején lerakja a lengyel dráma és a lengyel színház új alapjait. Ő maga azt mondta művéről, melynek 59 férfi, 17 nő, csoportos és gyermekszereplői vannak, hogy csak arénában lehet eljátszani, ahol óriási tömegek vonulhatnak.
Így hát nem is lehet csodálkozni azon, hogy ez a mű nem tartozik a leggyakrabban játszottak közé.
Annál inkább azon, hogyan jutott ez eszébe Vidnyánszky Attilának és társulatának, a beregszászi Illyés Gyula Állami Magyar Színháznak.
A fiatal társulat, mely a születése óta eltelt néhány év alatt bel- és külföldi sikereket egyaránt magáénak tudhat, általában parányi színpadokon dolgozik, még parányibb költségvetéssel.
És mégis Mickiewicz, mégpedig Bella István friss fordításában.
A néző nem hisz a szemének.
A szín szinte díszlettelen, és tényleg pici a színpad. Ha mindenki a színen van, akkor sincsenek annyian, mint ahogy Mickiewicz megálmodta.
És láss csodát! Színház születik. Az alig díszletből, az alig jelmezekből, a kevés szereplőből: megszólal az Ősök! Tényleg csoda, ahogy Vidnyánszki Attila a teret kezeli. Tömegeket látunk, vad tivornyákat, megtelt börtönöket, szenvedő embereket, gyerekeket, sorsokat. Krepp-papírcsíkok a legvadabb világégést idézik. Néhány női hang, arc, személyiség az aggódó népet. Papírdobozokban, vaságyon üldögélő férfiak a börtön elviselhetetlenségét. És a zene! Amely sokféle korban, stílusban, de egymásba fonódó, egymást követve, elvarázsol, megmagyaráz, átértelmez.
Mire vége van, elfelejtődik a nagykabát, melyben végigüljük az előadást, a nekünk szokatlan színházi körülményeket, csak az öröm marad, hogy itt lehetünk.
***
Hihetetlen az az erőfeszítés, ahogy a beregszászi színészek dolgoznak. Tényleg a semmiből nőttek ki, alig-alig támogatva (tavaly például hét hónapig nem kaptak fizetést), de semmivel sem törődnek, hanem alkotnak. Mikor szembesültünk körülményeikkel, azzal viccelődtünk, hogy néhány magyar színházigazgatót ide kellene küldeni kicsit dolgozni, biztosan jobban örülne aztán az otthoni körülményeknek.
***
Az Ősökben található a világirodalom leghosszabb monológja. Több száz sor. A Vidnyánszky rendezte előadásnak talán a legizgalmasabb része, mikor ezt a majd' negyven percig tartó monológot a dráma főszerepét játszó Trill Zsolt elénk varázsolja. Elképesztő tehetség, a fegyelmezettség, a színészi alázat és az őrület, elszántság, vadság, szenvedély, mind egyszerre jelenik meg nála.
***
Trill Zsolt nem volt igazán boldog, mikor az előadás utáni fogadáson összetalálkozott az Új Színház küldötteivel, főleg Márta István igazgatónak nem örült. Tudniillik, mikor legutóbb nálunk vendégszerepeltek, akkor várták közös gyereküket a társulat tehetséges színésznőjével, Szűcs Nellivel. S Zsolt ekkor fogadott Márta Istvánnal, hogy fia lesz. Tévedett. Emiatt ugyan nem bánkódik, csak a három liter pálinkát sajnálja, amivel Márta Istvánnak tartozik.
***
A beregszászi társulatot, azért, amennyire lehet, Magyarországról is támogatják. Mint például ezúttal azért is volt jelen a bemutatón Schiffer János budapesti alpolgármester, hogy együttműködésükről, segítségükről biztosítsa a társulatot. Az Ősök bemutatójához anyagilag is hozzájárult a főváros, és a vidék néhány könyvtárának, iskolájának könyveket jutatott el.
***
Nehéz körülmények, irigylésre méltó fáradozások. Fantasztikus emberekkel találkoztunk. Semmivel sem törődnek, csak azzal, hogy értelmes dolgokat csináljanak. Tanárképző főiskolát alapítanak, könyvtárakat hoznak létre, hideg, sötét helységekben próbálnak, pályázatokat írnak, alkotnak, hisznek az erejükben, és nekünk is juttatnak belőle.

L. I. (Új Színház, Bp.)
www.szinhaz.hu/ujszinhaz

2. palack

Egy Amerikában tanuló 16 éves kárpátaljai iskolás e-mail levele Ungvárra

Zdarova bratuha.
Ja tebja pozdravlaju s prosedsim dnom rozhdenija.
Ja tebe zvonil no ti uzhe posol praznovat.
Napisi kak pogulali.
U menja vso normalno. Skola klasnoja, vigladit tak kak v filme Beverli Hills. Mnogo klasnih devok, uzhe s mnogimi poznakomilsa. Uroki ochen dlinnije, no zato
interesnije. Kstati peredaj Jutka nenike privet.
Skazhi jej sto ja i zdes uchu matematiku.
Posle skoli obichno igraju s nigerami bassketball.
Oni tak igrajut, sto dumaju u nas nikto tak ne igrajet.
Zdes rap na mnogo lutse chem u nas, i voobsche po muzike mi ot nih otstali.
Segodna idu s odnoj meksikanochkoj v kino taksto mozhet stoto na vecher zamutitsa.
Raboti schas halak.Dazhe na benzin ne mogu sebe zarabotat. Stariki mne dajut tachku, hota prav ja jesvho ne imeju, no benzin dolzhon pokupat sam. V mashine 6 cilindrovij motor, i zhrot sobaka 13 litrov na 100 km.
Poka bil tut nauchilsa na konkah katatsa, schas hochu na hokej zapisatsa.
Pisi kak tam u vas dela, kak u Vityi gumibiznes, kak Kostina kopejka, kak klas pozhivajet.
Peredavaj vsem privet: Vitye, Istvanu, Tomiju, Kole, Rekiju, Tibiju, Spisaku, Erike(krasavice), Martinyucske, Natas...........
Nu davaj!
Ne zabivaj pisat!

Andrewboy

1. palack

A zEtna c. webmagazin körlevele 2001. január 14-én, 2 melléklettel

www.zetna.org.yu

Tisztelt szerző!

Körlevelem tartalma ma egy pályázat, (ismét) egy biopoetikus felhívás, valamint egy folyamatos érvényű felkérés. A pályázat magazinunk médiapartnerével, a szabadkai Üzenettel folyó együttműködésünk keretében jött létre. A második szövegmellékletben olvasható felhívás folytatása az ősszel megkezdett sorozatnak.
A felhívás pedig kötetnyi kéziratok internetes közzétételére vonatkozik. A zEtna magazin PraEprint kortárs-sorozatában ezideig hét kötet jelent meg. A felkért szerzők mellett újak jelentkezését is várom.

Barátsággal
Beszédes István
a zEtna szerkesztője

A zEtna címe: www.zetna.org.yu

P. S.

Amint azt a netikett megkívánja, a zEtna internetes magazin körleveleitől megszabadulhatsz egyetlen "Kegyelem!" című vagy tartalmú levelet küldve a webmester@zetna.org.yu címre.

------------------------------------------------------------------------

1. számú melléklet

Kosztolányi apokrif

Az Üzenet folyóirat és zEtna webmagazin talált Kosztolányi művek
"beszolgáltatására" hirdet novella- illetve verspályázatot. Az apokrif munkák 2001. március 15-ei határidővel beküldhetők drótpostán a webmaster@zetna.org.yu, illetve postán a Dudás Gyula Múzeum- és Levéltárbarátok Köre címére (24400 Zenta, Pf. 56). A pályázat nyílt. A díjakat zsűri ítéli oda. Az első díj 3000, a második 1800 és a harmadik 1200 dinár.
A legjobb pályaművek az Interneten a zEtnán (www.zetna.org.yu), nyomtatásban pedig az Üzenet hasábjain jelennek meg.

-----------------------------------------------------

2. számú melléklet

Biopoétika
Emlékek a hóról

Beköszöntött a tél, a hosszú, esős évszak.

Régebben a tél a vastag hótakarók és a nagy elcsúszások ideje volt; írt róla egy barátom, innen tudom, innen emlékszem rá. És írt róla egy nagy, az egyik legnagyobb magyar író is. Arról, hogy a világháborús esztendők telein folyton havazott: "olyan hóvihar söpörte végig a várost, amilyen talán százötven évig sem jön megint". S ez ugyanúgy történelmi tény, mint a nagy ütközetek és a véres szabadságharcok. Kevéssé megbízható híradások pedig arról tudósítanak, hogy földi testvérünket a vulkánban, az Etnát most sűrű havazás emlékezteti gyerekkorára.

Ha utcáinkon, tereinken és parkjainkban nem is, de a város fölötti
magazinunkban - ha akarjuk - emlékezhetünk a hóra. A hóban ugrándozó kiscsókákra. Meg arra, ahogy Ottliknál a sűrű, lankadatlan hópelyhek lassan belepik Schulze (avagy nekünk jelenleg a Nagy Testvér) elhagyott lábnyomait.
Meg arra, hogy a metsző szélben kavargó hóförgeteg képében a hamu, a holtak pora kísért bennünket. És persze azt is tudjuk, miért nem kezd hullani a hó, amikor az angyal tüzes nyilat szegez Szent Teréz szívének; s ellenkezőleg,
miért hull oly kitartóan, oly lankadatlan bizalommal Vivaldi évszakainak L'Inverno - Allegro non molto tételében. Figyeljünk a pelyhekre esténként, amikor a hanyatló napban egyik a másik után hull puhán a fehér prémre: valami kísérteties érzés fog el, valami rejtélyes félelem ettől a rejtett, álomszerű, a földtől elszakíthatatlan létezéstől. A néma erdő, a hallgatag mezők, a bokrok és a gallyak, egyik sem mozdul. A szél az, ami játszik velük. Csak a piciny hópehely szabad: táncol az esti fényben.

Végül is a hó, mindenek előtt. A legfőképpen a hó, amely a város fölött remegő tájban felejtésre biztat. Vagy arra, hogy jusson eszünkbe, mi az, amire érdemes emlékeznünk.

Danyi Zoltán tematikus szerkesztő


Ivóvízkezelés || online szöveg marketing

google első hely - vízfertőtlenítés - klór-dioxid

Palacposta - email-ban érkezett üzenetek 2001-ből, online web-korszakom elejéről. Keresőmarketing 2016: tömeges sms küldés mobil készülékre, télikert építés és gyártás, honlap optimalizálás a Google első helyre kerülésért. Online üzenetek küldése: palackposta, sms, email, irodalom, kárpátalja, könyv, web oldal, honlapoptimalizálás, bdk - balla d. károly, online sms küldés, google helyezés javítás, kereső marketing, ivóvizes teraszfedő és télikert építő növényház, szemantikus internet

Kettenklub sms | UngParty Blogfő | BDK Online webmagazin | BDK digitális télikert | Kárpátalja Blog | Ungparty Kultblog | BDK sms BLOG | Balládium | Limerikek / Haikuk sms-ben / Aforizmák | BéDéKá sms SEO | Pirézek | Póker Játék Casino | | Balla D. Károly | Berniczky Éva |

első Google keresőoptimalizálás - SEO tanácsadás

Keresőmarketing szekértő. Google SEO Budapest

Google top10. Honlap Seo. Weboldal optimalizálás, első helyezés top 10

Honlapoptimalizálás: klór-dioxid

Google: állandó seo honlap optimalizálás

seo: szemantikus honlap optimalizálás ára | keresőoptimalizálással első helyre kerülés || kereső marketing honlap - pr-cikk tartalom
2021 júliusa: honlap seo optimalizálás - google pr marketing - arvisura. Az újraindított portálon kárpátaljai Arvisura seo-szakértő fáradozik a Google helyezés javításán a keresőmarketing és kreatív pr-cikk linképítés módszereinek alkalmazásával. Az organikus helyezés és tartalmi honlap optimalizálás a legeredményesebb eljárás. Tartalmi, fogalmi, szemantikai alapú szakszerű weboldal optimalizálás folyik a budapesti vállalkozások honlapjának pozíciójavításához. Egyszersmind a kárpátaljai piréz weblap optimalizálása a Google keresőmarketing és a szemantikus linképítés területén sikeres. PR-cikk elhelyezés, marketing szövegírás tartalommarketing stratégia témában linkelhelyezés céljából: tartalomoptimalizálás és linkprofil építés Google-szakember ingyenes tanács adásával. Linkmarketing. Budapest Szolgáltatás: Havidíjas keresőoptimalizálás. Helyezés javítás, első találati oldalra kerülés a fogalmi háló csomópontjába pozicionálás módszerével. Kárpátalja: Arvisura SEO weboldal optimalizálása

Pet palack fertőtlenítés - ivóvíz kezelés a sörgyártásban, ser főzésnél

Palacposta - érdekes üzenetek 2001-ből, online web-korszakom elejéről. Keresőmarketing 2019, honlap optimalizálás - SEO
palackposta, irodalom, kárpátalja, könyv, web, honlapoptimalizálás, pet, palack, bdk, online, víz, google, marketing, ivóvíz kezelés és fertőtlenítés, internet, email, üzenet
Palack posta 2001. nline szöveg marketing. Pet palack fertőtlenítés. Víz technológiai kezelése

2016-os keresőmarketing projektek tematukus Google-kulcsszavai: tömeges sms küldés, online sms marketing kampány, mobilmarketing - télikertépítés, teraszbeépítés, gumicsónak ukrajnából féláron - adok-veszek - honlapoptimalizálás - seo tanácsadás