04. jan. 06.
Mózsi Ferenc

A REMÉNYSÉG BÁLJA...

,,idézet nélkül...,,
(kiemelés tőlünk)


lezárul és folytatódik
folyamatos kezdet
kezdetleges vég
végnélküli lezárhatatlan
azt hisszük és mégsem
nélkülünk is történik
velünk sem oldódna meg

a lényeg nem nélkülözhetetlen
a lényegtelennek tűnő is fontos

egyszemélyes királyságok
korona és alattvaló nélkül
szabadon választott
feltételes köztársaságok
megbuktatott elnökök
diadalive

évente egyszer fellobogózzuk
a vágyat

a zsarnokság újraszüli a fegyelmet
a fegyelem elhamarkodott óvatosságra int
az intelem további okot ad az okozatnak
oktalan igyekezetből fordul vissza a jövő
aki elment annak hiába integetünk
félreértésből a létnek is beintenek

ha az élet 6O percből áll
akkor sietni kell
az óra nem késhet
legfeljebb másodpercek
siettetik

már nem annyira sietős
jut még a hátramaradottból
kétségre is

valamilyen ségbeesésről még szó lehet
a szó továbbfűzi a megkezdett gondolatot
és a lira csörrenéstelenül megrázza
láncait

ebben a Bálban táncrafűzöttek
vagyunk mindahányan...