04. jan. 1.
Lengyel Tamás

rövid és hosszú példabeszédek

- 20 vers -


rövid aspiráció

gondolják ismerjük vezet
félrevezet állunk mégsem ismerné fel
tartozik lehet telezsúfolni forog
megértésre jólétre vágyik többre
világuralomra tör és sokáig szeretne
vágyik megtapasztalni és van

szülessen cseperedjen elismerjék
megélem megtagadom
nem szabhatok gátat nem érhetünk el
van elértük világossá válik
nem is lett volna miért

persze ismerni és járni három
sokan találkoztak ezt ötlöttem ki
elengedte túllépett
megtanulnék hazatalált
megnyílni gyűjteni adni
ott motoszkál elérhetik
beszélek írom fel fog ötleni
eszembe jut elszégyellem magam
ha a világ természete a mozgás
nagyon hosszú utat kellett még


rövid álom

Patandzsáli különböztette meg
homály borul képek veszik át
aktív részesek maradhatunk
hatással lehetünk láthatóbbá tehetjük

ismerjük fel én vagyok az egyetlen
álmodta felébredt hozzálátott élte
valósnak tűnik igaznak látszanak
Oscar Wilde-ot Babits Mihályt vagy Calderón-t

tömören summázta szemlélteti
vezethetők vissza álljon hát itt
Sri Rámana Maharsi
az ébrenlét hosszú, az álom rövid


rövid bölcsesség

bölcsesség alapján meghatározhatnánk
miközben számunkra keressük
kristályosodik ki lassan
hamar meg is kövül.
hogy bizonyítsuk módolunk ki
nem vesznek róla tudomást.

a műveltségnek jól informáltságnak
töredékét maga az agy
többre tartottam kényelmetlenül
akiknek az enyém eltörpült
kezdett oldódni visszatérve.

sosem igyekeztek meggyőzni
inkább tárja fel előttük
mégis szervesen épülő
sem kell harcban állnia
ugyanis rájöhetünk bőven:
de vajon bölcsebb lesz-e
általuk bárki is?


rövid guru

használja mondjuk néha anélkül
hogy pontosan tudnánk a jelentését
ismert kereskedelmi cég
a dolgozók bajban lennének
mit jelent szerteágazóbban.
intellektuális számítástechnika
vallási mégis kit tekintsen
szívemhez legközelebb
amikor valaki sántít?

gyógyulás után nem kell bot
hasonló helyzetben tudja
átveszi terhünk a haladást
szellemi botorkálásaink.

felmerült sietek eloszlatni
gondolnánk megleszünk nélkül is
nem csak ilyenkor síkon
létező egyfajta kivonata
nem pazaroljuk megtaláljuk:
gurunak azt kell választanunk
aki révén béke tölt el.


rövid halál

ezzel akartam ezzel is kezdtem.
frázis ez. az egyetlen. a végső.
haldoklik vagy mostanság veszítette el
gyakran mondjuk közben szenvedünk:
csak egy valami biztos halál

inkább rettegünk mikor jön el
az idő bizonytalanná teszi
azután megteremtik a mennyország
a lélekvándorlás íme tehát
amit a haláltól kapunk.

ekkor úgy mint a halál
szimbólumait a tigriseket
leszakítja és megeszi
elengedi a halál közelsége
semmi állandó minden eloszlat
mert a halál – jóbarát.


rövid jóga

útszélről felsejlik hatalmas
apró terület látszik
hét éve büszkén ha kérdezik
aki ezt hosszú csinálta szóra.
hogy kóstolgatom egy jó bort.

a jóga olyan, mint a bor költészete
amelyet diadalának ajánlunk
vagy ha úgy tetszik módszerek
önmagából kilépett újra önmagára
eggyé válás egyesítés.

mi különváltak sokfélék járunk
sokszínűség ellenére mégis állítják
nem való igaz közülünk
ha habzsoljuk elveszhetünk.
a jóga maga is hasonlat.


rövid Kundalini

a kígyó nyújt nekünk elvezethet
nem véletlenül pátosszal
a hiedelemmel ellentétben
a szexualitásnak ahhoz van köze
mi is ez a misztikus gyümölcs?

összetekeredett formában
hozható legszorosabb kapcsolatba
felébresztése és eljuttatása.
létezik tantra-tanítás
elfojtásuk késztetéseink
vegyük át belső gyakorlatokkal

magas feszültségű pszichikai áram
zárlatos vezetéken kiég
egyedül próbálkozni szigorúan
tilos kell megválasztanunk
az abszolút beteljesüléshez.
harapjanak csak bele
de aztán emésszék óvatosan.


rövid mája

taps. tény. más sincs.
aki azt mondja az bolond hazudik
vagy mindhárom és egyik se
sok beszéd szegénység.
két pont között még
sosem láttam űrkáposztát.

aki hallgatja nem hisz a fülének
szemében orrában szájában
kezében és agyában is.
a beszéd a hangok úgy a csönd.

haladunk belealszunk
ütemesen horkanó ülünk
továbbiakban azt gondoljuk
mégsem jön gondolkodással
ül a csönd a csönd a csönd
de eloszlatnunk sincs hová.


rövid tréfa

jó kedélyű ember vagyok
gondoltam írni elhagyott
nyugati turistanő megcsodálta
egy bennszülött férfi
miből készült? vagy úgy.

próbálok bennszülöttként mozogni
kicsit talán tényleg bambán
mint aki elől elrejtettek
bár itt van az orra előtt

isteni adomány kegyelmi állapot
eltávolít hogy megítélhessük
megmaradni szemlélődő turista:
nagyon élvezni fogja a kilátást!


Rövid Under-zen

behatárolt emberi vallások
ezt a létet a szenvedés honának.
a ragaszkodás elkísér
jelenlétét már nagyon unjuk
az Orwell-féle Nagy Testvér.

nélkül lehet és érdemes élni
ezt az akarást kellene
elengedni elengedésben
válogassuk meg bocsátunk el
kezünkbe kapaszkodó embert

Indiában a férfiak
nekem sokáig fejtörést
mire fordítja az adományt
annyira természetesnek
kicsit még furcsállta is:
amikor kell… amikor nem…


hosszú aspiráció

manapság a nyugati világban is egyre többen hogy életükben a legfőbb cél
azt az erőt amely célunk céljaink felé vagy néha éppen bennünket
mindannyian ugyanakkor a törekvést sőt percenkénti kapcsolatban vele.
de ha valaki akkor feladata megkönnyítésére
álljon itt néhány ezzel rokon értelmű szó
sőt ide a vágy is hiszen
van aki van aki és van aki bármi áron.

ahol gyökerezik csak tiszta bhávával lehet máskor viszont nem
hogy békesség hogy egészségesen hogy a munkámban elért teljesítményt
közben tudom hogy ilyen módon pedig amit törekvés útján
valójában törekedni az úton nem ugyanaz. elágazik.
számos vagy számtalan hasonló vagy azoktól függetlenül
olyan élő egészséges személlyel semmi iránt minden nemű.

ha valaki légszomjat sem a kezével
összefogdosni a levegőt kitárja a tüdejét a szélben.
sokan munkahelyükön vagy jobb esetben virágot a kedvesüknek
nem számításról csak arról amely amikor az efféle jegyzeteket
alighanem bennem is felmerül
utána valószínűleg elszégyellem magam
mert egy másik történet mely valóban
én vagy az a csüngő hasú disznó


hosszú álom

álom a nagy jógamester az elme öt állapotát
melyek közül a másodikba múdha vagyis tompultság tartozik.
az alvás idején tudatra és elme által a terepet
vannak azonban bizonyos alvás közben megjelenő
torkunkra azokat esetleg különböző végezhetünk.
mindezek többé-kevésbé hogy az álmot álomként.

aligha aki már hogy hétköznapi teendőihez
amikor egyszer csak tényleg meghökkenve tapasztalta
milyen valóságosnak ez az utóbbi álmunkban élünk
ahogy az ébren amikor ébren sok szépírót
utóbbi 17. századi spanyol jelenséget: az élet álom.
egy másik teljesen korszerű ugyanezt a nézetet kultuszfilmje is.

a meglátások ősi egy indiai gondolata
más különbség nincsen ha tényleg ez a helyzet
ne fecséreljük hiszen tovább folytatódik
hagyjunk inkább elég lehetőséget
és amikor már eleget talán
érezzük majd hogy úgy istenigazából.


hosszú bölcsesség

bölcselet a bölcseletet. jellemzői önrevíziót. a világ érvényes lényegét
és ezután gyakran viszonylag a felmerülő kételkedéssel elképzelésünk igazát.
mások követnek továbbgondolnak tagadnak nem vesznek tudomást.
évszázadokon át fontos szerepe amit én szintén nem egyedi.

kamasz koromban megdöbbentett egy művelt ember agya
csak egy nyújtja mivel használja ki. ettől kezdve időnként éreztem magam
olyanok társaságában tárgyi tudása mellett. ez az érzés akkor találkoztam.
iménti dimenzióival szemben a világot a maguk igazáról
hagyták hogy a világ a saját igazát. régi hét egymástól külön álló
egymásra bölcseleti rendszert hoztak létre
kiviláglik a világ egyetlen nézetének nem zárják ki egymást
csupán a bölcsesség felismerésének különböző
fokozatain álló személyek szemszögéből érvényesek.

legmegnyerőbb hogy bennük foglaltatik önmaguk tagadása is.
elmélyülten tanulmányozva lehetetlen elsajátítanunk
az tény legalább olyan kevéssé vagyunk tudatában mint
kis részben használjuk ki agyunk nyújtotta feladat elé.
nem feltétlenül szükséges beleásnunk alapos élet alighanem kevés.
első lépésnek elég ha elfogadjuk mások világképe amelyik bennünk él.


hosszú guru

fogalmát is előszeretettel, mint ahogy nirvánát reinkarnációt
hogy még is e név alatt forgalomba termékeit de nem kizárt
hogy az ott ha meg kellene a szó maga. a lexikonok üdvözüléshez
vezető szellemi tanító. ám a fogalmat manapság ennél valamely területen
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyt is például a gurujának
vagy az egyes vezetők végül különböző szintjeit irányzatait
az ember az én válasza áll szerinte személyes bennünket.

mert fáj a lába addig is eredményt hoz ha beszerez botot segíti a járásban.
a persze már előtte sem kiváltani amelyikünk az hogy a bot részét könnyíti.
efféle nyújthat során élet miatt elégedetlenül a keresést elveszettnek
nem tudjuk merre tovább. a jó irányt nincs erőnk folytatni.
kezdünk vágyakozni másik mienkénél mérhetetlenül nagyobb
már-már görcsösen sóvárogva meresztjük a távolba hosszú utakra
közben végig ott van az orrunk előtt és persze bennünk.
a belső guru végső természetünk maga módján folyamatosan
bár legtöbbször nem figyelünk oda. a külső guru hogy szétszórt
jobban magára vonja viszonylagos koordinátarendszerünkben
de nem feltétlenül ágyékkötős köpönyeges bármennyire is tiszteletreméltóak
jártunkban-keltünkben álruhás aki hordoz alighanem irányban indultunk.

amennyiben volna gyanú én a személyes sugallom akkor ezt.
néha már annyira alaposaknak hisszük hogy úgy jól segítsége sajnos
elsősorban kombinatív épülő eredő miatt pedig csorbát.
jó ha van kéznél egy aki helyre billent. anyagi jelenlétében könnyebben
alázat megkülönböztetés nélküli. szükség van
véges számú éveinket úgyis időben ránk talál.


hosszú halál

nincs halál. populista frázissal nem. amennyiben az adzsáta vádá-t
bizonyítható hogy nincs halál. miként aki szülőjét, testvérét, gyermekét, társát
nehezen. attól hogy ez a valami egész ez a vég magukban örök
melyet most újra segítségül egy szakadék szélén vándor élvezettel.
megeszi a félelmet. rendkívüli nyugalom és szabadságérzet tölti el.

a hozzánk tartozók halálából más tanulságot szűrhetünk
világunkban sem mert az elmúlás nagy illuzionista
a megrázkódtatás ellenére vagy éppen ez által tehát kapunk.
ha ez sikerül, a halál nem kudarca hanem betetőzése lehet.

keletiek számos szent könyve között Tibeti halottaskönyv
hogyan segíthetjük hozzá az eltávozottat, vagy érhetjük el mi magunk
ez a hagyomány nem éppen szertartással és operál
de a lényege hogy a nehezen megvalósítható egyszerűbben is elérhető.
ezek szerint a halál végül is pompás abszolút nincs mint ahogy nincs
megpróbálhatjuk az eddigiektől eltérően kezelni
ha minden napot mint halálunk lehetséges napját a paranoia irányába


hosszú jóga

útjai kifürkészhetetlenek. ahonnan most nézem térfogata csak egy.
jógázom nevezem véli és van fél életén át sem érdemesnek.
közelebb áll hét éve mint számtalan zamatú lehet manapság
kinek-kinek szájíze szerint kifinomíthatunk vagy pancsolhatunk.
az igazi jógák kellemes ízükön kívül arról ismerszenek meg
ha körültekintően megnemesít másrészről megrészegíthet.

jóga nem sport bor sem szomjoltásra. aki vizet és persze szimbólum.
lélek hasonlatok gyakorlatok. tökéletességet koncentráció révén leljen.
jelentése is emberek lévén más-más nagy ágazata van:
mantra jóga hatha jóga laja jóga rádzsa jóga. többnyire belül sorjáznak:
tantra szvára karma bhakti prána-kriya keletűek közül párat.
összpontosítása mellett helyett acélosításától elsajátításáig minden megvalósítható.

vannak akik e mégis hogy a jóga termett hogy aki nem csak szándékával
hanem komolyabban iránt legtöbbször úgy közelít hozzá
ahogy az egészet magáévá akarja tenni. pedig könnyebben a részletek között.
amikor nem bekebelezni maradunk szétáramlik bennünk.
mert a jóga olyan mint a bor. a jóga költészet.


hosszú Kundalini

a tudás amelyet valódi kígyóenergiának általános. nem az oldalához
amelyet mára profánná alacsonyítottunk sokkal inkább
ahhoz a szentség-szerű aktushoz a harmónia az eggyé válás és a beteljesülés.
szóban forgó aktus alanyai természetes módon egy nő egy férfi
akik már megismerték ennek hasznosítására törekszenek.
legalsó központunkban gömbbé található életerő ezeknek
az eszközrendszereknek a segítségével érhető el a célállomásba.

alapja hogy megélni kell vagyis ahelyett bennünket mi az irányítást felettük.
ez a cél megközelíthető olyan is mint az istenségek és a velük elősegíthetik
tudatosítására uralására felébresztésére szexuális gyakorlattal
lehetőleg olyankor amikor az alany már mentes teljesen figyelmen kívül.

hihetetlenül ha agyonhasznált végigjuttatni vezeték.
ezért kell előbb szóban forgó generáloztatni amihez
viszont van szükség ébresztgetésével de ha vezető irányítása mellett
akkor is nagyon körültekintően az illető személyt.
szerény írója tanúja ahhoz hasonló kiváló című könyvében leír
vagyis egy hozzá közel álló magasan fejlett tantrikus
önző célokra elengedhetetlen feltétel a fő akadály.
e nélkül apró de annál nagyobb kárt okozhatunk
a Kundalini ismeretét szimbolikusan helyesbítenem kell
zöldség ez inkább méghozzá krumpli. éljenek vele helyesen.


hosszú mája

ez – ez. mint ahogy minden is. másra az. vagy legrövidebb az. mondta az.
űrkecske űrkáposztát fene fenét eszik. más nem történt.
én meg zöldségeket beszélek mire én azt mondom ideje
a mester azt mondja ideje kételkedni kezdened a szemedben
füledben orrodban szádban kezedben és agyadban. tanítvány megkérdezi:
hogyan kételkedjek orromban, mikor azon szűk nyíláson be sem férek?
nem baj – jegyzi meg kérdezi megint feleli a mester – tanmese lesz.

gyanakvóan: ki az az? kérdezi csönd lesz. talán.
csöndben gondoljuk jó úton felé. belső hang rezgő hang nem jön a csönd.
csak ülni csak ülünk rájövünk hogy a van baj.
aztán egyszerre csak már nem. nem semmire sem szabad.
csakhogy ezt még mindig valaki tehát a csönd is káprázat.

a hallhatatlanság és a szabadság is csak űrkáposzta.
miért is ne mennénk legelni kicsit. de van ez nincs. mi legyen vele?
ami nincs azt nem lehet ha cirkuszi medve lenne akkor esetleg igen
de fölösleges volna részben azért mert nincs medve.
ami nincs arra sem lehet kivéve ha a nincs egy bűntény de ki lehetne.
eloszlatni is csak akkor tudjuk ha a nincs mondjuk nincs.
ha lenne, szégyellné magát. – megáll az ész! – na hál’ Istennek.
mondja a mester és elégedetten tapsol.


hosszú tréfa

alapvetően készülök hirtelen humorérzékem. megrettentem mert rájöttem
átadni jókedv lényegét. erről eszembe egy anekdota: egy nyakláncát
kérdezte aligátorfogból felelte bennszülött. gondolom ez maguknál
mint nálunk az igazgyöngy? nem egészen asszonyom egy kagylót bárki tud nyitni.

jobb ha meg sem ezen a terepen könnyen beletörne fogam.
inkább kíváncsi némiképp butuska turistaként nem fog nehezemre.
már enyhén tudja mégsem találja. lehetne persze zúgolódni keresgélni bizonygatni
hogy bár azt még sosem láttuk most sem látjuk mégis tudjuk
hol van milyen a formája a színe és í. t. ez esetben összetévesztjük a nevetségessel.

jómagam a humorérzék a jókedv a hétköznapi éppolyan mint útkeresésben.
átmenetileg jelenségektől fehérektől profánaktól egyaránt komolyságát.
ha nem állja ki a próbáját kötődésünk olyan erős elengedni be kell látnunk
ilyen mérvű sokkal inkább kártékony semmint nemes. képtelen helyzetemet
végére ügyeletes ideges turista nem mert közel menni szakadékhoz.


hosszú Under-zen

világunk egyik fő építőeleme ragaszkodás. alighanem első megálmodói
hatására mindenhová. akár egy rossz testőr akinek nélkül még az ajtón is kilépni.
nem lenne ott jelenléte persze zsarnok is. közvetlen segítségével
rávezetett bennünket egy útra hogy arról letérjünk. volt idő amikor
legnagyobb részében sem merült, hogy már egyre többen
ha úgy tetszik legalább szabadon mozoghassanak.

amikor ma akartam beszélni az első ami eszembe jutott és talán érintetlenül
de meglátásom szerint kezdők vagyunk hogy mit és hogyan.
szakadék peremén nemes feszültséget rosszkedvet zavart.
kívánatos kapaszkodó embernek sem kell tovább szorongatnunk
ha már felhúztuk és biztonságban van egy része még is megteszi.
a gyermekeik felnőttek addig szerzett és hátrahagyva lépnek rá.
óvakodnék hogy bíztassak. rajtunk áll meddig megyünk fontos eszközével.

komoly okozott miként álljak kérdéséhez zavart. koldussal kéregetővel
észérvekkel egyértelműen nyilvánvalóan alkoholistának annak nehéz eldönteni
és egyáltalán amikor másokban nyilván egyéb. elsők között ez az adással munkált
kínai szerzetest tűnt kérdést: úgy érzed adnod adj ne adj.
számomra ez mértékegysége vallom valamit jóleső
elengedetten kellemetlen ragaszkodásunk legfőbb démonát.