Periodika
néhány fontosnak gondolt aktuális publikáció helyének megadásával kívánjuk szélesebb kontextusba helyezni közleményeinket
(az évek visszamenőleges sorrendben következnek; az éven belül betűrend szerint:)

 

2001.

• Bagu László: Kepler vasalója. Élet és Irodalom, 2001. márc. 9. www.es.hu
• Bagu László: spanyol bölcső; semmi sem fáj; romlott elefántok háza. Holmi, 2001/8.
• Balla D. Károly: Egy semmivel ki nem tüntetett helyen. Holmi, 2001/1.
• Berniczky Éva: Folyik a macskaméz. Holmi, 2001/7.
• Penckófer János: Fite. Élet és Irodalom, 2001. május 11. www.es.hu

2000.

Balla D. Károly: Hivatásos magyarok. Mozgó Világ, 2000/7. www.mozgovilag.hu
Berniczky Éva: Körzeti szerelmek műsora. Élet és Irodalom, 2000, július 28. www.es.hu
Berniczky Éva: Blasztula. Bárka, 2000/6.
Görömbei András: A kárpátaljai magyar irodalom fő sajátosságai. In: Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, Debrecen, 2000. (Ugyane könyvből ajánljuk Elek Tibor, Márkus Béla és Penckófer János írásait!)
Lengyel Tamás: Kong isten temetése. Parnasszus, 2000/ősz.
Pécsi Györgyi: Globalizáció és kisebbségi irodalmak. Véletlen Balett, 2000/1. www.vbalett.hu
Pécsi Györgyi: Mi vész el az egységben? Balla D. Károly: A hontalanság metaforái. Kortárs, 2000/10-11. www.elender.hu/kortars
Penckófer János: Cívódó tündérek prédája. Műfaj és mondat kérdése Nagy Zoltán Mihály lírai történetmondásában. Magyar Napló, 2000/3.
Penckófer János: Precopy. Véletlen Balett, 2000/2. www.vbalett.hu
Penckófer János: Hamuther. Kisregény. Korunk 2000/3.,4.,5. www.hhrf.org/korunk (Ugyanez könyvben: Balogh László – Penckófer János – Zsidó Ferenc: Három díjnyertes kisregény. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2000.)
Vári Fábián László: A madárrá változott leány. Kárpátaljai ruszin népballadák. Kortárs, 2000/10-11. www.elender.hu/kortars