2003.06.
Vass Tibor
Vass Tibor

Nem sok sem

 

Semmit tudó semmi.

Ez vagy te. Ezt tudod te.

A semmi, aminek

nincs mit tudni, annak

a tudata. Ez vagy te.”

  Erdély Miklós

„..címkézem válogatott verseim:

Nem sok semmi.”

  V. T. a Ruhakölteményben

 

 

Nem sok sem

 

Véleménynyilvánító vers

Soron következő vers

Ingyenes vers

Esetleg rossz vers

Fölösleges vers

Még fölöslegesebb vers

Versfölöslegesség-megkérdőjelező vers

Egyik vers az Ön fölöslegességéről

Másik vers az Ön fölöslegességéről

 

Véleménynyilvánító vers

A Véleménynyilvánító versben

Ön a véleményét nyilváníthatja,

melyre írásban és szóban

a benne megjelölt helyeken kap lehetőséget.

Szóban most nyilváníthat véleményt.

Ha itt nem kíván élni

a szóbeli véleménynyilvánítás lehetőségével,

a felkínált lehetőség

kárbamenetelének

megakadályozása érdekében, 

kérem, kínálja fel azt egy Önhöz

érzelmileg közelálló embertársának.

Írásban most nyilváníthat véleményt.

Ha itt nem kíván élni

az írásbeli véleménynyilvánítás lehetőségével,

kérem, kínálja fel azt egy Önhöz

érzelmileg közelálló embertársának.

Ha a Véleménynyilvánító versben

az írásbeli és a szóbeli véleménynyilvánítás

lehetőségére felkínált helyet

nem tartja elegendőnek,

kérem, vásároljon újabb köteteket.

A Véleménynyilvánító vers

véleménynyilvánítás céljából történő

újbóli elolvasásai

nem jogosítják fel Önt

az újbóli véleménynyilvánításokra:

egy Véleménynyilvánító vershez

személyenként mindössze

egy szóbeli és egy írásbeli

véleménynyilvánítási lehetőséget

rendel a szerző.

A visszaélés gondolatával

foglalatoskodó olvasókat arról fogom tájékoztatni

a Véleménynyilvánító vers végén,

hogy amennyiben a véleményük nyilvánítását

nem kívánt formában teszik meg,

a Soron következő vers élményétől

fosztom meg őket.

Soron következő vers

A Soron következő vers élményét

átélni csak azok jogosultak,

akik a Véleménynyilvánító vers olvasása során

a szerző utasítása szerint jártak el.

Számukra ehelyütt jogosan átélhető versélmény:

gyönyör,

elragadtatás,

annak következtében,

hogy a szerző jobb kezének mutatóujja

és jobb kezének nagyujja

segítségével kiválóan tud a tujákról pajzstetűt irtani.

Számukra ehelyütt továbbá jogosan átélhető versélmény:

bosszankodás,

háborgás,

annak következtében,

hogy miközben a szerző jobb kezének mutatóujja

és jobb kezének nagyujja

segítségével kiválóan irtja a tujákról a pajzstetveket,

ám az ő lelőhelyüket mutató hangyák közül is

kénytelen elpusztítani jó párat.

Más,

jobb kéz mutatóujjal, jobb kéz nagyujjal,

pajzstetvekkel, tujákkal

és hangyákkal összefüggő

versélményhez a szerző

ehelyütt nem adja hozzájárulását.

Tudom, menjek, ahova gondolja.

Ingyenes vers

Lesz versem,

amit az Esőnapban ingyen adok Önnek,

az Ingyenes verset a kötet ára

nem foglalja

magában.

Különben is,

a kötetért adott pénze nem az én zsebembe vándorol,

én azért feltehetően megkapom a tisztességes honoráriumot,

de az Ingyenes vers ára

nem foglaltatik benne a tisztességes honoráriumban,

azt azon felül adom Önnek.

Megdolgozom vele,

azt most tapasztalhatja:

míg én az írásán fáradozom,

addig Ön szórakozva,

legfeljebb méltatlankodva olvassa.

Ne csapjon a fejéhez,

ne mondjon semmit hangosan,

azzal tönkreteszi az Ingyenes verset.

Szerencsés esetben Ön potyán jutott a kötethez,

tőlem kapta,

vagy ajándékba a kiadótól,

esetleg közönségesen magáévá tette valahol,

netán egy fölösleges sorsoláson nyerte,

de ha pénzt adott érte,

akkor is nyugodjon meg,

amit most olvas,

azért Ön egy fillért nem fizetett,

az Ingyenes vers

nem szerepel az Esőnap árában.

Ha nem átallja az Esőnapot bevinni

egy antikváriumba,

és nevetséges pénzösszeget kérni érte,

akkor, kérem, hívja fel a könyv új árát

megállapító antikvárius figyelmét arra,

hogy az Ingyenes verset

ne számolja az újonnan megállapított árhoz,

mert általa Ön

akkor is jogtalanul jutna haszonhoz,

ha a kötetet tőlem kapta,

vagy ajándékba a kiadótól,

esetleg közönségesen magáévá tette valahol,

mert én azt ingyen írom meg Önnek.

Ami majd az Ingyenes versben Önre vár:

részvétel egy feledhetetlen,

frenetikus olvasmányélményben,

melyet Vass Tibor egyik legjelentősebb

ipari és kulturális centrumában,

a szerző Esőnap című kötetében

számos más, szintén feledhetetlen,

frenetikus olvasmányélmény mellett talál.

 

Esetleg rossz vers

Ha az Esőnapban Esetleg rossz verset talál,

és a kötet vásárlását igazoló

blokk másolatának kíséretében

a szerzőnél (októbertől márciusig: 3525 Miskolc,

Mátyás király út 13. 7/1., áprilistól

szeptemberig: 3563 Hernádkak, Ifjúság út 5.)

írásban reklamál, Vass Tibor garantáltan

megtéríti az Önnek okozott kárt,

amennyiben reklamációja az Esetleg rossz verset

tartalmazó Esőnap megvásárlását követő

14 napon belül történik meg.

Az Önnek okozott kár

nagyságát a következőképpen számolhatja ki:

a kötet fogyasztói árát

ossza el az Esőnapban található versek számával,

a hányadosból vonja ki a szerző Esetleg rossz verssel

szemben elszámolt költségét (a kivonandó nagylelkűen

az Ön megítélésére van bízva: vizsgálja,

hogy az adott vers hány karakterből áll,

írása közben Ön szerint milyen mennyiségű és

minőségű táplálékot vehetett magához a szerző,

számoljon papírral, számítógép amortizációval),

az így kapott különbségből vonjon ki 8.000

(nyolcezer) forint szerzői jogdíjat.

Hogy lehet az, kérdezheti, hogy a kötet ára nem

többtízezer forint. Hát ez az, én is ezt kérdezem.

Ha a különbség nagyobb mint nulla,

nem elég rossz verset választott.

Ha a különbség száz forintnál kevesebb,

vagy nulla, akkor úgy szar az egész, ahogy van.

Ha az összeg mínuszra jönne ki,

a különbséget postázza az Esetleg rossz versben

megadott címek egyikére.

A rózsaszín, közönséges postai pénzesutalványon

befizetett összeg feladásakor lerótt díjat a szerző

az Esőnap Soron következő versébe illesztette be,

így azt nem követelheti.

Amennyiben egyetlen Esetleg rossz verset

nem talál, ne higgyen a szemének,

olvassa el a kötetet alaposabban,

és ha abban az esetben sem talál esetleg rosszra,

akkor feltétlenül vegyen még egy Esőnapot,

és keresse abban.

Az Esetleg rossz versben nem biztos,

hogy arra akarok kilyukadni,

hogy Ön okozott kárt nekem,

mikor potyán jutott a kötethez,

tőlem kapta,

vagy ajándékba a kiadótól,

esetleg közönségesen magáévá tette valahol,

netán egy fölösleges sorsoláson nyerte,

mert akkor élete végéig

lelkiismeret-furdalása kéne, hogy legyen,

azzal a teherrel

pedig a szerző egy percet nem tudna tovább élni.

Tartozik nekem, az a lényeg, ne higgye azt,

hogy az élettől Vass Tibor

Esetleg rossz versei csak úgy járnak Önnek.

(Ha a szerző e sorok Ön általi olvasásakor még él,

akkor ezúton is köszöni,

hogy nem furdalta Önt eléggé a lelkiismeret.

Sajnálatos halálát tudja be a már elviselhetetlen

mennyiségű lelkiismeret-furdalásnak,

ne higgyen a Vass-féle beirodalmazást kutató

szerencsétlen firkászok monográfiáinak,

melyben sérült idegpályákra gyanakodnak,

melyek folyamatosan rontották le

a szerző életminőségét, olyannyira, hogy az Ön

kezével vetett véget a leromlásnak,

ne higgyen állításaiknak, abba döglöttem bele,

hogy Ön nem vette meg idejében az Esőnapot.)

Fölösleges vers

 

Minimum egy Fölösleges versem lesz,

mely feltehetően arra az esetre íródik,

ha az Esőnap című kötetemben

nem kedvezően jönne ki az oldalszám,

üresen maradna mondjuk,

az Esőnap végén

indokolatlanul egy páros

vagy egy páratlan oldal.

A Fölösleges vers bizonyára nem szólna másról,

mint a saját fölöslegességéről,

a vers fölöslegességét úgy általában

nyilván nem fogja megkérdőjelezni.

Saját fölöslegessége

elsősorban

nem ottlétében,

hanem versességében nyilvánulna meg,

ottléte

a versességével ellentétben

előrelát-

hatólag mellőzhetetlen lesz.

Oldalszámilag szükségszerű,

versileg Fölösleges.

Még fölöslegesebb vers

 

Meglehet, a Fölösleges verstől is

lesz még fölöslegesebb

az Esőnap című kötetemben,

hisz, ha a Fölösleges vers mögé

bekerül a Még fölöslegesebb vers,

akkor ott vagyok, ahol a part szakad,

kettővel lett több az oldalszám,

nem segítettem

magamon,

meg az Esőnapon.

A Még fölöslegesebb vers bizonyára nem szólna másról,

mint a Fölösleges vers fölöslegességéről

és saját maga még fölöslegesebbségéről,

a vers fölöslegességét úgy általában

nyilván nem fogja megkérdőjelezni.

Saját még fölöslegesebbsége

elsősorban

nem ottlétében,

hanem versességében nyilvánulna meg,

ottléte

a versességével ellentétben

előrelát-

hatólag mellőzhetetlen lesz.

Oldalszámilag nem szükségszerű,

versileg Még fölöslegesebb.

Versfölöslegesség-megkérdőjelező vers

A Versfölöslegesség-megkérdőjelező vers

az Esőnap egyensúly-helyrehozó

darabjának íródhat majd,

ha a Fölösleges vers bekötetül,

akkor bekötetülhet

a Még fölöslegesebb vers is,

így amit a Fölösleges vers igyekezett először

kedvezően befolyásolni,

azt a Még fölöslegesebb vers nem kedvezően visszabefolyásolta

az eredeti helyzetbe,

eredetileg páratlan oldalszámból ismét páratlanba,

vagy eredetileg párosból ismét párosba,

s az ilyen céllal születő fölösleges és még fölöslegesebb

verscselekedetek

utáni versfölöslegesség-megkérdőjelező írások

egyensúly-helyrehozó daraboknak

minősíthetőek.

A Versfölöslegesség-megkérdőjelező vers

bizonyára nem szólna másról,

mint a vers fölöslegességének megkérdőjelezéséről,

föltevődne benne a kérdés:

általában fölösleges-e a vers?,

melyre nyilván az a válasz,

hogy a versek általában nem fölöslegesek,

de a Fölösleges és a Még fölöslegesebb vers,

melyek nem szólnak másról,

mint saját maguk fölöslegességéről,

és nem kérdőjelezik meg úgy általában

nyilván a vers fölöslegességét,

általában

nyilván

fölöslegesek.

Saját fölöslegességük

elsősorban

nem ottlétükben,

hanem versességükben nyilvánulna meg,

ottlétük

a versességükkel ellentétben

előrelát-

hatólag mellőzhetetlen lesz.

Oldalszámilag egyikük szükségszerű,

másikuk nem.

Meglehet, a Még fölöslegesebb vers-ottlét

kioltja a Fölösleges vers-ottlét

versességében

fölösleges

életét,

erre számítva a Fölösleges vers még életében

úgy rendelkezhet,

hogy bekötetül

a soron következő,

saját ottlét-életét kioltó

Még fölöslegesebb vers

ottlétének érdekében,

hogy aztán a Versfölöslegesség-megkérdőjelező vers

egyensúly-helyrehozandólag

is darabolód-

hasson,

bizonyítva az őt eggyel megelőző vers

fölöslegességét,

az őt megelőző vers

még fölöslegesebbségét.

Ha a Fölösleges vers kimarad

az Esőnapból,

kilátásba helyezhető,

hogy ennek a folyamatnak Ön nem lesz tanúja,

nem lesz folyamat ugyanis,

amelyben érintőlegesen

mindannyiuk ottlétének

fölösleges versessége is megkérdő-

jeleződhetne.

Ha tanúja is lesz,

az nem az Ön fölöslegességét

bizonyítja,

de az Ön fölöslegessége

szerencsére már egy

Másik vers

az Ön fölöslegességéről.

Egyik vers az Ön fölöslegességéről

Ön fölösleges,

írom majd az Egyik vers az Ön fölöslegességéről

című versem

- feltehetően - első sorában.

Mást az első sorba nem írok,

legfeljebb a kijelentés után egy vesszőt,

a kijelentés után

kell egy vessző ugyanis,

nem úgy, mint, ide,

a mint és az ide közé.

Nem tud, az egészbe, beleszólni,

mondtam ugye, hogy Ön, fölösleges.

 

Nem mintha

a beleszólás lehetősége

az Ön fölöslegességtelenségét bizonyítaná,

nem a beleszólás szabja meg

az Ön fölöslegességét,

hanem az a fölöslegesség-érzet,

amit Ön felé diktál

az Egyik vers az Ön fölöslegességéről.

Most tartsa kérem az Esőnapot a bal kezében,

jobb kezével kapjon a saját fejéhez,

bárhol is tartózkodik,

és mondja azt jó hangosan,

hogy „jaj édes istenem,

milyen hülye ez a Vass Tibor,

de én meg tényleg milyen

fölösleges vagyok”,

aztán ingassa a fejét,

és az Ön e váratlan jelenetére figyelő,

szintén fölösleges embertársaknak

mutassa fel az Esőnapot,

és mondja jó hangosan, hogy „ezt

innen olvastam,

fölszólíttattam,

hogy tartsam az Esőnapot a bal kezemben,

jobb kezemmel kapjak a fejemhez,

bárhol is tartózkodom,

és mondjam azt jó hangosan,

hogy jaj édes istenem,

milyen hülye ez a Vass Tibor,

de én meg tényleg milyen

fölösleges vagyok,

aztán ingassam a fejem,

és Önöknek, e váratlan jelenetemre figyelő,

szintén fölösleges embertársaknak

mutassam fel az Esőnapot.”

Tapasztalatairól kérem

írjon fölösleges összegzést a hamismas@freemail.hu címre.

A tapasztalataikat fölöslegesen összegzők között

egy közjegyző fölösleges jelentétében

három darab Esőnapot sorsolok ki.

Önt a sorsolás időpontjáról, helyszínéről

és fantasztikus

nyereményéről

fölöslegesen nem értesítem.

Másik vers az Ön fölöslegességéről

 

Ön fölösleges

írom majd a Másik vers az Ön fölöslegességéről

című versem

- feltehetően - első sorában.

Mást az első sorba nem írok

vesszőt sem teszek ki

minimum tíz illő helyre.

Nem tud az egészbe beleszólni

mondtam ugye hogy Ön fölösleges.

Azt írok ide

amit akarok

ha azt akarom leírni

egy vesszők nélküli versszakban

hogy hülye

akkor leírom hogy hülye

akár kétszer is.

Kinek képzeli magát ez

kérdezik az emberek

azt írja kétszer is hogy hülye

hát nem mondja meg ennek senki

egyszer se hogy

milyen hülye.

A pontot bezzeg kiteszi

Most tartsa kérem az Esőnapot a jobb kezében,

bal kezével kapjon a saját fejéhez,

bárhol is tartózkodik,

és mondja azt jó hangosan,

hogy „jaj édes istenem,

ismét azt kell mondanom,

hogy milyen hülye ez a Vass Tibor,

de én meg tényleg milyen

fölösleges vagyok”,

aztán ingassa a fejét

és az Ön e váratlan jelenetére figyelő,

szintén fölösleges embertársaknak

mutassa fel az Esőnapot,

és mondja jó hangosan, hogy „ezt is

innen olvastam,

fölszólíttattam,

hogy tartsam az Esőnapot a jobb kezemben,

bal kezemmel kapjak a fejemhez,

bárhol is tartózkodom,

és mondjam azt jó hangosan,

hogy jaj édes istenem,

ismét milyen hülye ez a Vass Tibor,

de én meg ismét tényleg milyen

fölösleges vagyok,

aztán ingassam a fejem,

és Önöknek, e váratlan jelenetemre figyelő,

szintén fölösleges embertársaknak

mutassam fel újra az Esőnapot.”

A fölösleges emberek észlelni fogják,

hogy az előbb az egyik kezébe fogta a könyvet

és másikkal csapott a fejéhez,

utóbb a másik kezébe fogta a könyvet

és az egyikkel csapott a fejéhez,

azt hiszik, fölöslegesen ismételte meg a jelenetet,

holott Ön a megmondhatója,

hogy egyik jelenet fölöslegesebb volt a másiknál.

Tapasztalatairól kérem

ismét írjon fölösleges összegzést a hamismas@freemail.hu címre.

A tapasztalataikat fölöslegesen összegzők között

egy közjegyző fölösleges jelentétében

még három darab Esőnapot sorsolok ki.

Önt az ismételt sorsolás időpontjáról, helyszínéről

és fantasztikus

nyereményéről

fölöslegesen nem értesítem.

 

Az Esőnap című Vass Tibor-kötet a 2003. évi Ünnepi Könyvhéten jelenik meg.