Levél egy elnöktől egy elnöknek [2003.03.03]

Agn O’Stos asszonynak,
a Liber-All Kiadó elnökének

Tisztelt Asszonyom!

Örömmel értesültem róla, hogy megkezdte működését a Liber-All Kiadó, s nemrég megtartotta első könyvbemutatóját. Kérem, fogadja őszinte elismerésemet és nagyrabecsülésemet az esemény színvonalas megrendezése és természetesen magának a könyvnek a létrejötte alkalmából.

Kötelességemnek érzem, hogy tájékoztassam Önt és csapatát a Virtuális Kiadók Világszövetségének tevékenységéről, hiszen e roppant felelősségteljes munkában a továbbiakban bizton számíthatnak a VKVSZ és az általa összefogott kiadók erkölcsi és szakmai támogatására.

A Szövetség létrehozásának gondolata annak idején a Liber-O Kiadó vezetőjének egyik virtuális tanulmányában fogalmazódott meg. A ma már a szakma nagy öregjének számító K. Móczár Milán rakta le a virtuális kiadói tevékenység alapjait, és ő hívta életre Szövetségünk ősét, mely azóta több átalakításon ment keresztül. Maga a Liber-O Kiadó eredetileg virtuális könyvek megjelentetésére szerveződött. Főleg gyermekeknek szóló virtuális kiadványokat gondozott, de hamar túllépett azon a kezdeti fázison, amely jelenleg még az Önök tevékenységét is jellemzi. Felismerték ugyanis, hogy a virtuális kiadók nem ragadhatnak le a hagyományos könyvkiadás fogalom- és szokásrendszerénél, ez magának az eszmének a megcsúfolását jelentené. (Valahogy úgy, mint mikor a rendőr azért vásárol automata mosógépet, mert a hagyományos mosógépen nagyon billeg a teknő.)

Első lépésként elszakadtak a vitualitást korlátozó olyan rekvizitumoktól, amelyeknek valójában semmi közük a virtuális könyvkiadáshoz, mint például a fül(fark)szöveg, a cím vagy akár maga a bemutató. Az igazi virtuális könyvnek nincs szüksége ilyen mankókra. Később fokozatos profilbővítést hajtottak végre. A név kötelez! jelszó jegyében mesék, kifestőkönyvek mellett áttértek a virtuális babapelenkák kiadására is. Igaz, a virtuális ügyfelek eleinte nehezen szoktak hozzá a változáshoz, de a kiváló minőség egykettőre meggyőzte őket. Így ma már nemcsak gyermekek számára adják ki ezeket a termékeiket, hanem felnőtteknek is: főleg szómenésben szenvedő szabadelvű politikusok körében váltak igen népszerűvé.

Szövetségünk másik alapító tagja a Lib-Ero Kiadó, amely az előbbivel jogvitába keveredvén kénytelen volt nevet változtatni, így ma Lib-Ido Kiadó néven ismert virtuális körökben. Csak a név változott természetesen, a tartalom nem, hiszen erotikus vagy pikáns történetek, képeskönyvek, videók nélkül nem lenne teljes a virtuálé palettája.

Valamennyi tagunkat nem akarom s a dolog természetéből adódóan nem is tudnám felsorolni, csak néhánynak a tevékenységére utalok az ismertebbek közül. A Lib-Retto Kiadó szövegkönyvekre szakosodott, a Lib-Ling Kiadó főleg kínai és távol-keleti írók romantikus regényeit jelenteti meg, a Lib-Era Kiadó korszakos jelentőségű temetési énekszerzők műveit gondozza, a Liber-Tas Kiadó az azonos nevű pénzügyi és üzleti szakfolyóirat gazdája, amely elsősorban a hét vezér gazdasági vállalkozásainak és érdekeltségeinek a mai magyar politikai közéletre gyakorolt kihatásait elemzi, a Lib-Atio Kiadó tevékenységével a libatenyésztők munkáját igyekszik fellendíteni, különös tekintettel a libák itatásának haladó módszereire, a hasonló nevű Lib-Ratio Kiadó viszont a szaktudományok egy másik területét célozta meg: a hold forgásában észlelhető rendellenességek és a felvilágosodás filozófiai áramlatai közötti összefüggéseket, azok egymásra hatásának kérdéseit.

Sajnálattal hallom, hogy az Önök működését sem kerülték el azok a disszonáns hangok, amelyek a virtuális kiadók tevékenységét a kezdetek óta kísérik. Az értetlenkedés, a rivalizálás közénk is nemegyszer próbált éket verni. Sok energiát fecséreltünk el arra, hogy megértessük és elfogadtassuk a virtuális kiadói tevékenység lényegét: itt nincs értelme a konkurenciaharcnak, a jogi vitáknak vagy az elsőséggel kapcsolatos kérdések felvetésének, hiszen a virtuális piac és a tér végtelen, a virtuális időben nincs tegnap és ma, csakis holnap van, vagy pontosabban: honlap.

További alkotói sikereket kívánva maradok tisztelettel:

Noriz McLamak
a Virtuális Kiadók Világszövetségének elnöke