Sajtóközlemény. Kiadta az UngParty virtuálé [http://hhrf.org/ungparty], 2003. február. 2-án, Ungváron

Befejeződött a konferencia

Az ötletgazda leveszi virtuális kalapját

 

Bodor Béla irodalomtörténész és kritikus szakmai összefoglalójával február 2-án befejeződött az a virtuális konferencia, amelyet Vízumköteles irodalom? címmel Balla D. Károly indított az UngParty c. internetes honlapon. Egy teljes hónap alatt tizenegy előadás, hat hozzászólás, egy kerekasztal-beszélgetés és egy zárszó szövege jelent meg az egymáshoz csatolt weboldalakon, a konferenciához kapcsolódó Fórum tucatnyi témakörében pedig a legaktívabb érdeklődők és előadók on-line vitája folyt.

       A résztvevők – szép- és közírók, irodalomtörténészek, nyelvészek Torontótól Budapestig, Ferrarától Kolozsvárig, Zombortól Stockholmig, Beregszásztól Krakkóig, Debrecentől Berlinig és Bécstől Ungvárig – a magyar irodalom egyik állandó problémájára, az egyetemesség és/vagy regionalitás kérdésére keresték a választ, azt vizsgálva, milyen a határon túli magyar irodalmak helyzete, milyen a kölcsönviszonyuk a magyarországi irodalom egészével, intézményeivel, csoportjaival.

       Hogy jutottak-e egyértelmű végkövetkeztetésre? Természetesen nem, de egyrészt felhívták a figyelmet bizonyos anomáliákra, másrészt megismerték egymás gondjait, véleményét, harmadrészt pedig – és ez sem lebecsülendő eredmény – bebizonyították, hogy megfelelő szervezés esetén egy világhálós irodalmi oldal alkalmas hely nívós szakmai tanácskozások megtartásához. És ha egyértelmű summázata nem is lehet az eltérő nézeteket is ütköztető virtuális összejövetelnek, tanulságok levonására nagyon is alkalmas. Ezek egyikét Bodor Béla így fogalmazta meg zárszavában: „Meggyőződésem, hogy az irodalmi folyamatok és jelenségek vizsgálatakor a művet kell meghatározó entitásnak tekintenünk. Az irányzatok, műegyüttesek, érdekcsoportok, kánonközösségek vagy más efféle egységek, nota bene régiók által megjelenített irodalmiság vizsgálatakor mindig fokozott gyanakvást ajánlok, és ha a közös kalap-koncepciókból kilóg valami, akkor inkább a kalapot tegyük félre.”

       A konferencia házigazdája ezzel messzemenően egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy azt a bizonyos kalapot a maga részéről most leveszi mindazok előtt, akik ebben a szokatlan vállalkozásban partnerei voltak.

       További részletek a http://hhrf.org/ungparty/konf webhelyen.