Feladó: jaszokegyesulete [jaszokegyesulete@freemail.hu]
Küldve: 2003. november 24. 9:40
Tárgy: Meghívó 2003.12.09. és 45. sz. hírlevél

JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114 Rb. 367.

MEGHÍVÓ / KÉRJÜK, JEGYEZZE ELŐ!


A Jászok Egyesülete tisztelettel értesíti, hogy következő rendezvényére


2003. december 9-én (kedd) 17,00 órai kezdettel


kerül sor a Pest megyei Megyeházán
(Budapest, V. kerület, Városház u. 5-7., II. emeleti tanácsterem).


Vendégünk
Kocsán László néptáncos, a Jászság Népi Együttes művészeti
asszisztense

A rendezvényen bemutatjuk új könyvét, mely

„A jászsági hagyományokról”

címmel a közelmúltban látott napvilágot.

A közelgő ünnepekre tekintettel szíves figyelmébe ajánljuk, hogy
egyesületünk kiadványait – közte újdonságokat is – a helyszínen
árusítjuk (könyvek, hangkazetták, cédék, stb.).

A rendezvényre Önt és családját szeretettel hívjuk és várjuk. Belépődíj
nincs. Vendégeket szívesen látunk. Kérjük, értesítse barátait is!

Budapest, 2003. november


Ügyvivői Testület

********************************************************
JÁSZOK EGYESÜLETE
1537 Budapest 114 Rb. 367.


45. sz,. HÍRLEVÉL
(2003. november)


Egyesületünk a törvényben megszabott határidőig benyújtotta
jelentkezését a Nemzeti Civil Alapprogram jelöltállítási rendszerében
történő részvételre. A jövő évtől az eljárás során megalakuló új
testületek döntenek a társadalmi szervezetek működési
támogatásáról. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk hírlevelünk
olvasóit.

„Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl” címmel
tudományos tanácskozást tartott Jászberényben a Szent István
Egyetem Jászberényi Főiskolai Kara, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság, a TIT Jászsági Szervezete és a Jászok Egyesülete. A
történeti Magyarország egészére kitekintő kétnapos program dr.
Farkas Ferenc tagtársunk (Jászberény) fáradozásának eredménye.

Az ősz hagyományosan a honismereti találkozók időszaka. Október 18- án a Vándorfy János Honismereti Szakkör (Jászapáti), november 15-én
a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Horváth Péter Honismereti
Szakkör (Jászjákóhalma) látta vendégül a jászsági helytörténet
elkötelezett szakköri híveit. Mindkét rendezvény megvalósítását anyagi
támogatással segítette egyesületünk. A jubiláló szakkör vezetőjének,
Fodor István Ferencnek ügyvivőnk átadta egyesületünk ajándékát: a
névadó Horváth Péter, kerületi jegyző, nádori alkapitány (1756-1829)
nevezetes könyvét. Az örökbecsű munka, az „Értekezés a kunoknak és
jászoknak állapotjokrul” c. mű latin nyelvű első kiadásának bőrkötésű
példánya kifejezi azt a tiszteletet és megbecsülést, melyet a Jászok
Egyesülete táplál tagszervezete, a Horváth Péteri Honismereti Szakkör
eredményei iránt.

Egyesületünk legidősebb tagja, dr. Molnár Vilmos rubindiplomás
főorvos, egyetemi tanár (Budapest-Jásztelek) meghitt családi ünnepség
keretében ünnepelte 100. születésnapját. Az ünnepeltet köszöntötte
dr. Dobos László, egyesületünk ügyvivője: szervezetünk tagságának
ajándéka és jókívánságai mellett átadta a Jászok Egyesülete
díszoklevelét, mely tagtársunk munkásságát méltatja. Dr. Molnár
Vilmos, az orvostudomány kandidátusa – ez év augusztus 20-tól a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetés birtokosa –
felidézte a két világháború között működött Jászok Egyesülete és
annak vezetője, dr. Czettler Jenő agrárközgazdász érdemeit. Mai
körelnök tagtársunk annak idején közel két évtizedig volt titkára az
elszármazott jászokat tömörítő fővárosi szervezetnek. Kívánunk
számára további jó egészséget, nyugodt, békés esztendőket!

Hírek tagtársaink szakmai sikereiről. – Kiss Erika újságíró (Jászberény)
tollából napvilágot látott A Hűtőgépgyár és Jászberény félévszázada
című ipartörténeti alapmű. – Második, bővített kiadásban jelent meg
Sugárné Koncsek Aranka helytörténész (Budapest) fontos kézikönyve,
a Jász történelmi arcképcsarnok.

Szeptemberben a napisajtóban tanulmányozhattuk az APEH
közleményét arról, hogy az egyes magyarországi egyházak a személyi
jövedelemadó egy százalékából hány állampolgár rendelkezés alapján,
mekkora támogatást kaptak. Mint legutóbbi hírlevelünkben jeleztük, a
Jászok Egyesülete részére e címen utalt összeg ezúttal meghaladta a 4
millió forintot. Mivel ezzel az adománnyal az egyházak közel
felét „magunk mögött hagytuk”, felkértük az Adóhivatalt,
szíveskedjenek közölni velük is, hány (sajnos, személy szerint
megismerhetetlen) támogatónktól kaptuk ezt a szép summát.
Kérésünket a hivatal azzal utasította el, hogy a törvényben
meghatározott körön kívül „a más szervezet javára rendelkezők
számáról nem lehet tájékoztatást adni”. Sajnáljuk, megértjük, és a
támogatást még egyszer köszönjük!

A napokban értesültünk Marosi Izidor nyugalmazott váci megyéspüspök
halálhíréről. Személyében azt a 87 esztendős római katolikus főpapot
veszítettük el, aki mindenkor büszkén és örömmel beszélt felmenőinek
jászsági gyökereiről. Nyugodjék békében!

Kérjük, amennyiben meghívóinkat – takarékossági okokból –
elektronikus úton is eljuttathatjuk Önnek, szíveskedjék megküldeni @
levelezési címét fenti villámposta címünkre. Ha ezt már megtette,
kérésünket tekintse tárgytalannak. Köszönjük!

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyesületünk postai
címzésének módja megváltozott. Kérjük, hogy a továbbiakban – új
levélpapírunk fejlécével egyezően – a nekünk szánt küldeményeket így
címezzék: Jászok Egyesülete 1537 Budapest 114 Rb. 367. Köszönjük
figyelmét!


Dr. Dobos László
ügyvivő
s.k.