Hosszabb ideje tartó súlyos betegségeiből többször bámulatosan felépült, ám alig egy hete újra megrendült az egészsége és néhány napi súlyos megpróbáltatás után eltávozott az élők sorából

Andor György
(1925. X. 14. – 2001. IX. 16.)

újságíró, mezőgazdasági szakíró, a Kárpáti Igaz Szó nyugalmazott rovatvezetője, a lap hőskorának élő legendája, a fiatalabb újságírónemzedékek tagjainak örök "Főnök"-e. Alig egy hónap múlva lett volna 76 esztendős...

Ezúton fejezzük ki megrendülésünket és mély együttérzésünket a gyászoló családnak.

 

Hosszan tartó súlyos betegség után Ungváron elhunyt

Dr. Árpa István
(1925. VIII. 9. – 2001. VII. 18.)

zenetudós, a Zádor Dezső Zenei Társaság elnöke, a kárpátaljai magyar zenei élet jelentős szemilyisége. Három hét múlva lett volna 76 esztendős...

Ezúton fejezzük ki együttérzésünket a hozzátartozóknak.

 

2000. november 28-án, Bécsben, 69 esztendős korában tragikus hirtelenséggel elhunyt
Szépfalusi István,
az Ausztriai Evangélikus Egyház Magyar Lelkigondozó Szolgálatának lelkésze, a Bornemisza Péter Társaság titkára, író, nyelvész, a magyar kultúra bécsi mindenese.
Ezúton adózunk emlékének és fejezzük ki legőszintébb együttérzésünket a gyászoló hozzátartozóknak.

 

Életének 73. évében elhunyt

Jurij Skrobinec
(1928. XI. 12. – 2001. III. 17.)

költő, műfordító, a magyar irodalom egyik legismertebb ukrán tolmácsolója.