Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány hivatalos közleményei

Közhasznúsági jelentés, 1999

– főbb adatok –

UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány
székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20.
adószám: 18071119-2-41
közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
közhasznú végzés száma, hatálya:
9. Pk. 60031/1995/10., 1998. január 1.

[...] 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Bevételek:

Támogatások
Banki kamatbevétel
Értékpapír hozama (Al.)
Értékpapír hozama (váll.)
Könyveladás
Befizetett ÁFA
179.000 Ft
10.598 Ft
4.634 Ft
21.711 Ft
887.784 Ft
134.546 Ft
Összesen:
1.238.273 Ft

Kiadások:

Alapítványi kiadások:
Anyagköltség
Anyagjellegű szolgáltatás
Ösztöndíj
Egyéb költségek
Bankköltség
Reprezentáció
Bérlet
55.043 Ft
18.382 Ft
175.000 Ft
25.349 Ft
6.058 Ft
32.128 Ft
7.000 Ft
Vállalkozási kiadások:
Anyagköltség
Anyagjellegű szolgáltatások
30 eFt alatti tárgyi eszköz
Reprezentáció
Egyéb költség*
ÁFA befizetése
Visszaigazolt ÁFA
196.419 Ft
87.127 Ft
4.892 Ft
9.843 Ft
505.629 Ft
1.000 Ft
98.654 Ft
Kiadások összesen:                                                            1.222.524 Ft

Kötelezettség: SzJA 1%                                                                 24.100 Ft
Követelés: ÁFA                                                                             25.000 Ft

* Ebben: nyomdaköltségek

[...] 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány az 1999. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

[...] Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány, alapító okiratának megfelelően, 1999-ben is a kárpátaljai magyar irodalom és kultúra támogatását, a művelődési élet szervezését és az egyetemes magyar szellemi életbe való integrálását, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó értelmiségiek anyagi ösztönzését tartotta legfőbb feladatának. [...]
Közhasznú működésünk anyagi fedezetét az elnyert támogatások és vállalkozói tevékenységünk bevételei képezték.

Budapest, 2000. május
 


Nyilatkozat

a magyar állampolgárok 1998. évi személyi jövedelemadója 1 %-ának felhasználásáról

Az UngBereg Irodalmi és Művelődési Alapítvány
(1054 Bp., Báthori u. 20) 1999-ben a magyar állampolgárok
személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlása jóvoltából
24.100 Ft-hoz jutott.
Ezt az összeget – az Alapítvány Kuratóriumának döntése értelmében –
az UngBereg 2001 c. almanach kiadásának költségeire
(a nyomdaköltség előlegére) fordította.